Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

3. kapitola

O zakonos vaj o pačaben

1 Ó, tumen nagoďaver Galaťanale! Ko tumen diliňarďa andre? Se avke žužes tumenge sas oda avriphendo sar muľa o Ježiš Kristus pro kerestos - avke sar te oda dikhľanas tumare jakhenca!
2 Ča oda tumendar kamňomas te džanel: či chudňan le Devleskere Duchos, bo kerenas pal o zakonos? Abo vaš oda, hoj šunďan o evaňjelium a pačanďiľan? 3 So, našaďan e goďi? Chudňan te dživel le Duchoha a akana kamen te dokerel andre zor le manušeskeri? 4 Kajci but precerpinďan a nane oda pre ňisoste? Te kamen te dokerel andre le manušeskeri zor, ta akor čačes pre ňisoste. 5 Se džanen hoj o Del tumen del peskere Duchos a kerel maškar tumende o zazraki. Či oda kerel, bo doľikeren o zakonos, abo vaš oda, hoj šunďan o evaňjelium a pačanďiľan? 6 Avke sar o Abraham: “Pačanďiľa le Devleske a rachinelas pes leske oda vaš o spravodľišagos.” 7 Akor džanen, hoj ola so pačan hine o čhave le Abrahamoskere. 8 Ale le Devleskero Lav oda diňa te džanel imar anglal, hoj o Del pačabnaha ospravedlňinel le nažiden a avke oda diňa te džanel the le Abrahamoske: “Andre tu ena požehňimen savore narodi.” 9 O Abraham pačanďiľa a sas požehňimen, avke the savore, so pačan, hine požehňimen sar sas ov. 10 Bo savore so dživen pal o zakonos hine tel o prekošiben. Bo hin pisimen: “Prekošlo hin sako, ko na doľikerel a na kerel savoro so hin pisimen andro zakonos.” 11 Kade dikhas, hoj anglo Del na ela ospravedlňimen ňisavo manuš prekal o zakonos, bo o čačipnaskero manuš dživela le pačabnastar. 12 Ale o zakonos nane le pačabnastar. Bo hin pisimen: “Ča oda, ko doľikerela calo zakonos, dživela.” 13 O Kristus amen cinďa avri andral o prekošiben le zakonoskero oleha, hoj ov korkoro ačhiľa prekošlo vaš amenge. Bo hin pisimen: “Prekošlo hin sako, ko figinel pro kašt.” 14 Bo prekal o pačaben andro Ježiš Kristus avel le Abrahamoskero požehnaňje pro nažidi a chuden le Duchos, saves o Del phenďa, hoj len dela.

Pal e zmluva le Abrahamoha

15 Phralale, phenava tumenge avke sar phenen o manuša: te pes duj manuša pre varesoste dovakeren a keren e zmluva, ta ňiko imar oda našči čerinel, aňi našči ke oda vareso dothovel.
16 O Del diňa lav le Abraham the leskere čhas. Ale na phenďa “the leskere čhaven” - sar te vakerďahas pal o but džene, ale phenďa pal jekh: “the tire čhas.” A oda hin o Kristus. 17 Kamav oleha te phenel kada: o Del kerďa le Abrahamoha zmluva a diňa les lav, hoj la doľikerela. O zakonos, so sas dino štar šel the tranda (430) berša pal oda, našči prephagel e zmluva the oda lav so o Del diňa. 18 Bo te o ďeďictvos pes chudňahas prekal o zakonos, akor oda na uľahas pal oda lav so amen diňa o Del. Ale o Del oda diňa le Abrahamoske sar daros, pal oda lav so les diňa.

Pre soste sas o zakonos

19 Akor pre soste sas o zakonos? Sas dino pre oda, hoj te sikavel o bini medik na avela le Abrahamoskero čhavo, pal savo o Del phenďa. O zakonos sas tele dino le aňjelendar prekal o vast jekhe dženeskero, so ačhelas maškar o Del the maškar o manuša.
20 Ale na kampel, hoj vareko te ačhel maškaral te hin ča jekh dženo. A o Del hin jekh. 21 Ta akor, sar? Džal o zakonos pre ola lava so diňa o Del? Na, šoha ( ňikda) na! Bo te uľahas dino le manušen ajso zakonos, so len šaj diňahas dživipen, ta akor sako, ko les doľikerďahas, šaj uľahas ospravedlňimen. 22 Ale le Devleskero Lav phandňa andre calo svetos andro binos, hoj o manuša pačabnaha andro Ježiš Kristus te chuden oda, so lenge o Del phenďa hoj len dela. 23 Ale medik avľa o pačaben, samas phandle andro zakonos, savo pre amende delas pozora dži akor medik pes na sikaďa o pačaben. 24 O zakonos sas sar oda, ko amen bararelas avri a avke amen ľidžalas kijo Kristus, hoj te avas ospravedlňimen prekal o pačaben. 25 Ale kanastar avľa o pačaben, imar na kampel hoj o zakonos amen buter te bararel avri. 26 Bo prekal o pačaben andro Ježiš Kristus san savore o čhave le Devleskere. 27 Bo savore, so san bolde andro Kristus, urďan pre tumende le Kristus. 28 Imar akana nane aňi Židos, aňi Grekos; imar nane aňi otrokos abo slobodno; aňi murš vaj džuvľi - bo tumen savore san jekh andro Ježiš Kristus. 29 A te san le Kristoskere, akor san o čhave le Abrahamoskere the o ďeďiča oleske, so o Del diňa lav hoj amen dela.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk