Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

O Pavol andro Jeruzalem

1 Paľis pal o dešuštar berš geľom le Barnabašiha pale andro Jeruzalem a iľom manca the le Titus.
2 Geľom ode, bo o Del mange sikaďa hoj te džav. Sar man arakhľom korkoro olenca so ľidžan, phenďom lenge o evaňjelium so vakerav maškar o nažidi. Bo na kamavas, hoj miri buči so kerďom - abo so mek kerav - te na kerav hijaba. 3 Ale aňi le Titus so sas manca, the te hino Grekos, na ispidenas hoj pes te občhinel ( obrezinel). 4 Ča ola falošne phrala oda kamenas, so pes sar špijona počoral ispidle andre, hoj te musaren amari sloboda so amen hin andro Ježiš Kristus. Bo on amendar kamenas te kerel otroka. 5 Amen lenge na pomukľam aňi sikra. Aňi pes lenge na poddiňam, hoj o čačipen le evaňjelioskero te el furt tumenca. 6 Ale ola, so len o manuša ľikerenas sar vodcen, paš oda evaňjelium ňič buter na dothode. The te man andre oda nane ňič ko sas on, bo o Del peske na kidel avri le manušes pal o muj. 7 No, ale dine man čačipen, sar dikhle hoj mange hin dino te vakerel o evaňjelium prekal o nažidi, avke sar le Peteriske prekal o Židi. 8 Se oda, ko delas zor le Peter kije apoštoliko buči maškar o Židi, delas zor the man maškar o nažidi. 9 Ola, so hine sar o slupi andre khangeri: o Jakob, o Kefas the o Jan, sprindžarde oda lačhipen so chudňom le Devlestar. Avke podine mange the le Barnabašiske o vast, hoj te keras jekhetane e buči: amen maškar o nažidi a on maškar o Židi. 10 Ča oda phende, hoj te na bisteras pro čore, so the me kamavas igen te kerel.

O Pavol pokarhinel le Peter

11 Ale sar avľa o Peter andre Antiochija, phenďom leske andro jakha a ačhaďom man leske, bo namište kerďa.
12 Bo mek sar ode na sas varesave džene le Jakobostar, chalas jekhetane le nažidenca. Ale sar on avle, odcirdelas pes le nažidendar, bo daralas pes olendar so sikavenas pal o občhinďipen ( e obriezka). 13 A the okla Židi kerenas avke sar o Peter a mek the le Barnabaš zcirdle andre oda hoj te avel dujemujengero. 14 Ale sar dikhľom, hoj na džan rovnones pal o čačipen le evaňjelioskero, phenďom le Peteriske anglal savorende: “Te tu so sal Židos džives sar o nažidi a na avke sar o Židi, akor soske kames le nažidendar, hoj te dživen avke sar o Židi?” 15 Amen uľiľam ( pes narodzinďam) sar Židi a na sar o nažidi. 16 Ale džanas, hoj pes o manuš našči ospravedlňinel le skutkenca andral o zakonos, ale ča prekal o pačaben andro Ježiš Kristus. The amen pačanďiľam andro Ježiš Kristus, hoj te avas ospravedlňimen prekal o pačaben le Kristoskero a na prekal o skutki andral o zakonos, bo le skutkendar andral o zakonos na ela ospravedlňimen ňisavo manuš. 17 Te amen kamas te el ospravedlňimen andro Kristus a the avke dikhas, hoj sam binošne manuša, ta akor hin o Kristus služobňikos le binoskero? Šoha na! 18 Bo te oda so čhiďom tele pale ačhavava, paľis sikavav hoj som binošno manuš. 19 Bo prekal o zakonos me muľom le zakonoske, hoj te dživav le Devleske. Le Kristoha som jekhetane ukrižimen. 20 Imar na dživav me, ale dživel andre ma o Kristus. A oda dživipen, so akana dživav andro ťelos, dživav pačabnaha andro Čhavo le Devleskero, so peske man zakamňa a diňa pes korkores vaš ma. 21 Na odčhivav mandar o lačhipen le Devleskero, bo te uľahas o manuš ospravedlňimen prekal o zakonos, ta akor o Kristus muľa hijaba.