Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

4. kapitola

Te ačhen zoraha andro Del

1 Avke mire lačhe phralale, igen tumen kamav. Tumen san miro radišagos the miro lašariben, vaš oda ačhen zoraha andro Raj, mire kamibnaskere!
2 Mangav tut Evodio a mangav the tut Syntycho a priphenav tumenge, hoj tumen te el jekh gondoľišagos andro Raj. 3 Mangav the tut, miro čačo phrala so jekhetane manca keres e buči: pomožin lenge, se the on pes manca marenas vaš o evaňjelium jekhetane le Klementoha the mek avrenca, so manca keren e buči. A lengere nava hine andre kňižka le dživipnaskeri. 4 Radisaľon andro Raj furt a pale phenav: radisaľon! 5 Tumaro lačhipen mi prindžaren savore manuša. O Raj hino pašes! 6 Pal ňisoste tumen ma starinen, ale andre savoreste andro modľitbi the andro mangipena phenen le Devleske paľikeribnaha so tumenge kampel. 7 A o smirom le Devleskero, so hin upral dojekh goďi, chraňinela tumare jile the tumare gondoľišagi andro Ježiš Kristus. 8 No akana pro ostatkos, kamav mek phralale te phenel, hoj te gondoľinen pre oda, so hin čačo, pačivalo, čačipnaskero the žužo. Gondoľinen pre oda, so hin le Devleske pre dzeka the pre oda so anel o lačho hiros, abo pre oda so hin igen lačho, vaj pro lašariben. 9 Keren oda so sikľiľan, so priiľan, šunďan the dikhľan pre ma. A o Del, so del o smirom, ela tumenca. 10 Igen radisaľiľom andro Raj, hoj tumen pale chudňan te starinel pal ma. A na gondoľinav oda avke, hoj tumen preačhiľan pal ma te starinel, ča na sas tumen kana mange oda te sikavel. 11 Na vakerav kada vaš oda, hoj mange vareso chibaľinel, bo me mange sikľiľom, hoj man te el dos andre oda, so man hin. 12 Džanav te dživel sar man hin frima a džanav te dživel the akor sar man hin buter sar kampel. Andre savoreste the andre savore veci som avrisikado. Džanav te dživel sar som čalo, vaj sar som bokhalo a džanav te dživel sar man hin but a the akor sar som andro čoripen. 13 Savoro birinav andro Kristus, bo ov man del zor. 14 Ale mište kerďan, hoj mange pomožinďan andre miro pharipen. 15 Se the tumen o Filipana džanen, hoj kanastar chudňom te vakerel o evaňjelium sar odgeľom andral e Macedonija, aňi jekh zboros mange na pomožinelas andre oda so mange kampelas, ča tumen korkore. 16 Bo the akor sar somas andre Tesalonika, bičhaďan mange buterval oda, so mange kampelas. 17 Na džal mange pal oda hoj te chudav tumare dari, ale džal mange pal oda hoj tumaro pačaben tumenge te anel hasna. 18 Hin man savoro, hin man mek buter sar mange kampel, hin man savoro pherdo olestar, so priiľom le Epafroditostar. Oda hin e šukar sagošno saga, kamibnaskeri obeta igen šukar le Devleske. 19 A miro Del tumen dela savoro so tumenge kampel peskere barvaľipnastar andre slava andro Ježiš Kristus. 20 A le Devleske, amare Dadeske, mi džal o baripen pro furt. Amen. 21 Pozdravinen savore sentnen andro Ježiš Kristus. O phrala so hine manca tumen thiš pozdravinen. 22 Pozdravinen tumen savore sentne a nekbuter ola so keren e buči andre le Cisariskero kher. 23 O lačhipen amare Rajeskero le Ježišoskero Kristoskero mi el tumenca savorenca.Amen.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk