Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

4. kapitola

Te ačhen zoraha andro Del

1 Avke mire lačhe phralale, igen tumen kamav. Tumen san miro radišagos the miro lašariben, vaš oda ačhen zoraha andro Raj, mire kamibnaskere!
2 Mangav tut Evodio a mangav the tut Syntycho a priphenav tumenge, hoj tumen te el jekh gondoľišagos andro Raj. 3 Mangav the tut, miro čačo phrala so jekhetane manca keres e buči: pomožin lenge, se the on pes manca marenas vaš o evaňjelium jekhetane le Klementoha the mek avrenca, so manca keren e buči. A lengere nava hine andre kňižka le dživipnaskeri. 4 Radisaľon andro Raj furt a pale phenav: radisaľon! 5 Tumaro lačhipen mi prindžaren savore manuša. O Raj hino pašes! 6 Pal ňisoste tumen ma starinen, ale andre savoreste andro modľitbi the andro mangipena phenen le Devleske paľikeribnaha so tumenge kampel. 7 A o smirom le Devleskero, so hin upral dojekh goďi, chraňinela tumare jile the tumare gondoľišagi andro Ježiš Kristus. 8 No akana pro ostatkos, kamav mek phralale te phenel, hoj te gondoľinen pre oda, so hin čačo, pačivalo, čačipnaskero the žužo. Gondoľinen pre oda, so hin le Devleske pre dzeka the pre oda so anel o lačho hiros, abo pre oda so hin igen lačho, vaj pro lašariben. 9 Keren oda so sikľiľan, so priiľan, šunďan the dikhľan pre ma. A o Del, so del o smirom, ela tumenca. 10 Igen radisaľiľom andro Raj, hoj tumen pale chudňan te starinel pal ma. A na gondoľinav oda avke, hoj tumen preačhiľan pal ma te starinel, ča na sas tumen kana mange oda te sikavel. 11 Na vakerav kada vaš oda, hoj mange vareso chibaľinel, bo me mange sikľiľom, hoj man te el dos andre oda, so man hin. 12 Džanav te dživel sar man hin frima a džanav te dživel the akor sar man hin buter sar kampel. Andre savoreste the andre savore veci som avrisikado. Džanav te dživel sar som čalo, vaj sar som bokhalo a džanav te dživel sar man hin but a the akor sar som andro čoripen. 13 Savoro birinav andro Kristus, bo ov man del zor. 14 Ale mište kerďan, hoj mange pomožinďan andre miro pharipen. 15 Se the tumen o Filipana džanen, hoj kanastar chudňom te vakerel o evaňjelium sar odgeľom andral e Macedonija, aňi jekh zboros mange na pomožinelas andre oda so mange kampelas, ča tumen korkore. 16 Bo the akor sar somas andre Tesalonika, bičhaďan mange buterval oda, so mange kampelas. 17 Na džal mange pal oda hoj te chudav tumare dari, ale džal mange pal oda hoj tumaro pačaben tumenge te anel hasna. 18 Hin man savoro, hin man mek buter sar mange kampel, hin man savoro pherdo olestar, so priiľom le Epafroditostar. Oda hin e šukar sagošno saga, kamibnaskeri obeta igen šukar le Devleske. 19 A miro Del tumen dela savoro so tumenge kampel peskere barvaľipnastar andre slava andro Ježiš Kristus. 20 A le Devleske, amare Dadeske, mi džal o baripen pro furt. Amen. 21 Pozdravinen savore sentnen andro Ježiš Kristus. O phrala so hine manca tumen thiš pozdravinen. 22 Pozdravinen tumen savore sentne a nekbuter ola so keren e buči andre le Cisariskero kher. 23 O lačhipen amare Rajeskero le Ježišoskero Kristoskero mi el tumenca savorenca.Amen.