Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

Te radisaľol andro Del

1 No akana mek phenav, phralale mire, radisaľon andro Raj. Nane mange phares tumenge pale oda te pisinel a tumenge oda hin pro lačho.
2 Dikhen pro rikone, dikhen pro nalačhe, dikhen pre ola, so čhingeren o ťelos. 3 Bo amen sam čačes o občhinde ( o obrezimen), so služinas le Devleske leskere Duchoha a lašaras pes andro Ježiš Kristus a na mukas pes pre amaro ťelos, 4 the te me man šaj mukľomas the pre miro ťelos. Te peske vareko aver gondoľinel, hoj pes šaj mukel pro ťelos, me mek buter. 5 Bo somas občhindo ( obrezimen) pro ochtoto džives, andral o Izraelsko rodos, andral o kmeňos le Benjaminoskero, Hebrejis le Hebrejendar a pal o zakonos som farizejis. 6 Bara choľaha andro jilo igen džavas pre khangeri, somas čačipnaskero andro zakonos a dživavas avke, hoj doľikeravas sa, so kampelas. 7 Ale oda so mange sas pre hasna, akana prekal ma hin sar ňič vaš o Kristus. 8 Ale čačes dikhav kada savoro sar našaďipen, bo buter mange hin hoj te prindžarav le Ježiš Kristus, mire Rajes. Vaš leste oda savoro odčhiďom a hin mange oda sar o šmeci, hoj te dochudav le Kristus 9 a hoj te avav arakhlo andre leste sar ajso manuš, so nane čačipnaskero korkoro pestar andral o zakonos. Ale kamav te avel čačipnaskero prekal o pačaben andro Kristus: čačipnaskero le Devlestar, ačhado pro pačaben - 10 hoj te prindžarav les the leskeri zor so les uštaďa andral o meriben. Kamav te ľidžal leskere dukha a te avel ajso sar ov andre leskero meriben, 11 hoj varesar te dodžav kije oda, hoj te avav uštado andral o meriben. 12 Na hoj imar te dogeľomas abo imar te uľomas dokonalo, ale denašav hoj oda te dochudav, bo o Ježiš Kristus man imar dochudňa prekal peste. 13 Phralale, me mange na gondoľinav pal mande hoj imar oda dochudňom, ale kada jekh kerav: bisterav pre oda, so hin pal ma a kerav sa, hoj te dochudav oda, so hin anglal ma. 14 Denašav andro cieľos, hoj te ňerinav ( zviťazinel) oda večno dživipen, andre savo man o Del vičhinďa, andro Ježiš Kristus. 15 Vaš oda, amen savore so sam zorale andro pačaben, avke te gondoľinas. A te pal varesoste avres gondoľinen, the oda tumenge mek o Del sikavela. 16 Ale amen dživas dureder andre oda so imar priiľam.

Amen sam khere andro ňebos

17 Phralale mire, keren avke sar me. A dikhen mište pre ola džene, so dživen avke sar tumenge amen sikaďam.
18 Bo hin but džene so avke dživen, pal save tumenge imar buterval phenavas a the akana rovibnaha phenav, hoj hine ňeprijaťeľa le Kristoskere kerestoske. 19 Lengero agor hin o meriben. Lengero del hin lengero per, lengeri slava hin e ladž a gondoľinen ča pre oda so hin pre kadi phuv. 20 Ale amen sam khere andro ňebos a odarik užaras the le Spasiťeľis, le Rajes le Ježiš Kristus. 21 Ov amenge čerinela amare slabe ťela, so meren, pre ajse slavne ťela sar hin leskero. Kerela oda ola zoraha, savaha šaj thovel sa tel peskere pindre.