Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

9. kapitola

O romňija andral aver narodi

1 Sar pes kada savoro imar kerďa, avle ke ma o izraelika vodci a phende: „O Izraeliti aňi o rašaja aňi o Leviti pes na odďelinde kale narodendar: le Amončanendar, le Moabčanendar, le Egipťanendar, le Kanaančanendar, le Chetitanendar, le Perizejendar, le Jebusejendar the le Amorejčanendar; a keren ola džungale veci, so keren the on.
2 Ale ile peske romňijen andral kala narodi, the peskre čhavenge, a avke mišinde le Devleskre svete manušen le cudzincenca. A amare vodci the anglune manuša kada binos kerde ešebna.“ 3 Sar oda šunďom, čhingerďom pre ma o ruchos the o plašťos a cirdavas mange o bala pal o šero the pal e brada. Bešľom mange a somas olestar igen zňičimen. 4 Akor pes zgele ke ma savore manuša, so daranas le Izraeloskre Devleskre lavestar vaš oda binos, so kerde o Židi, save avle pale andral o zajaťje. Me ode bešavas igen strapimen dži e račakri obeta.

O Ezdraš pes modľinel

5 Paš e račakri obeta ušťiľom pal oda than, kaj man pokorinďom a le rozčhingerde ruchoha the plašťoha peľom pro khoča, hazdňom upre o vasta a mangavas le RAJES, mire Devles:
6 „Devla miro, igen man ladžav te hazdel miro muj upre ke tu, miro Del, bo amare bini amen prebararde a amaro nalačhipen imar hino dži paš o ňebos. 7 Akorestar, sar sas amare phure dada, dži adadžives kerahas baro nalačhipen. Vaš amare nalačhipena samas amen, amare kraľa the amare rašaja dine andro vasta avre kraľenge: On varesaven amendar murdarde, oklen ile sar zajatcen het andral amari phuv, čorde amaro barvaľipen a kerde amenge ladž, avke sar oda hin the adadžives. 8 Akana, RAJEJA, Devla amaro, tu salas pro frima časos ke amende jileskro a mukľal varekas amendar te avel pale andral o Babilon a te dživel andro smirom andre kada sveto foros. Tu amen cirdňal avri andral o otroctvos a diňal amen nevo dživipen. 9 A kajte sam otroka, tu amen na omukľal andre amaro otroctvos. Ale kerďal, hoj o perzika kraľa te aven ke amende jileskre a te muken amen te džal te dživel nevo dživipen a te ačhavel pale o Chramos, so sas rozburimen, a tu amen diňal andre Judsko the andro Jeruzalem o muros, so amen ochraňinel. 10 Ale akana, so šaj tuke phenas pal kada savoro, so pes ačhiľa, Devla amaro? Se omukľam tire prikazaňja, 11 save amenge diňal prekal tire služobňika, prekal o proroka, sar phenďal: ‚E phuv, andre savi džan, hoj tumenge la te zalen, hiňi meľarďi, bo o narodi, save andre bešen, la pherdžarde le nalačhipnaha the le džungipnaha pal jekh agor dži pre aver. 12 Vašoda ma den tumare čhajen romňenge lengre čhavenge, aňi ma len tumare čhavenge lengre čhajen! Šoha ma roden lengro lačhipen the smirom, hoj te aven zorale a te chan o lačhipen la phuvakro a te muken la tumare čhavenge sar večno ďeďictvos.‘ 13 Pal kada savoro, so avľa pre amende vaš amare bini the vaš amare nalačhe skutki, tu Devla amaro, amen potrestinďal frimeder, sar peske zaslužinďam vaš amaro nalačhipen. A mukľal amendar kale sikra manušen te dživel. 14 Či akana pale na doľikeraha tire prikazaňja a laha peske romňijen andral ola nalačhe narodi? Se te ada keraha, či pre amende na choľisaľoha avke, hoj amen savoren zňičineha a na mukeha ňikas te dživel? 15 RAJEJA, Devla le Izraeloskro, tu sal čačipnaskro! Adadžives sam kade, ča ajci, keci pes zachraňinďam. Dikh, ačhas angle tu andre amari bari vina a ňiko amendar našťi angle tu obačhel.“
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk