Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

8. kapitola

O manuša, save avle le Ezdrašoha

1 Kala hin o vodci le famelijengre, so sas andro zajaťje andro Babilon a avle pale le Ezrašoha andro Jeruzalem, sar kraľinelas o Artaxerxes:
2 Andral e famelija le Pinchasoskri: o Geršom; andral e famelija le Itamariskri: o Daniel; andral e famelija le Davidoskri: o Chatuš, 3 o čhavo le Šechanioskro; andral e famelija le Parošoskri: o Zecharijah, saveha sas zapisimen 150 murša; 4 andral e famelija le Pachat-Moaboskri: o Eljehoenaj, o čhavo le Zerachijoskro, a leha 200 murša; 5 andral e famelija le Zatuoskri: o Šechaniah, o čhavo le Jachazieloskro, a leha 300 murša; 6 andral e famelija le Adinoskri: o Ebed, o čhavo le Jonatanoskro, a leha 50 murša; 7 andral e famelija le Elamoskri: o Ješajah, o čhavo le Atalijoskro, a leha 70 murša; 8 andral e famelija le Šefatjoskri: o Zebadijah, o čhavo le Michaeloskro, a leha 80 murša; 9 andral e famelija le Joaboskri: o Obadiah, o čhavo le Jechieloskro, a leha 218 murša; 10 andral e famelija le Baniskri: o Šelomit, o čhavo le Josifijoskro, a leha 160 murša; 11 andral e famelija le Bebajoskri: o Zecharijah, o čhavo le Bebajoskro, a leha 28 murša; 12 andral e famelija le Azgadoskri: o Jochanan, o čhavo le Hakatanoskro, a leha 110 murša; 13 a posledna sas andral le Adonikamoskri famelija: o Elifelet, o Jeiel the o Šemajah a lenca 60 murša; 14 andral e famelija le Bigvajoskri: o Utaj the o Zabud a lenca 70 murša.

O služobňika prekal o Chramos

15 Zvičinďom savoren paš o paňi, so džal andro foros Ahava, a ačhiľam ode trin dživesa. Rozdikhľom man maškar o manuša the rašaja, ale na arakhľom maškar lende aňi jekhes Levitas.
16 Akor vičinďom paš ma le vodcen le Eliezer, le Ariel, le Šemajah, le Elnatan, le Jarib, le Elnatan, le Natan, le Zecharijah. Vičinďom the le Mešulam a mek le Jojarib the le Elnatan8,16 Trine muršen sas nav Elnatan., save sikavenas o zakonos. 17 Prikazinďom lenge, hoj te džan ko Ido, savo sas vodcas andre Kasifija, a te mangen lestar the okle Levitendar, le chramoskre služobňikendar, hoj te bičhaven ke amende muršen pre služba andro Chramos le Devleskro. 18 Vašoda, bo le Devleskro lačho vast sas pre amende, bičhade amenge le Šerebiah, le goďavere muršes, savo sas Levitas andral le Machlioskri famelija, leskre dešuochto (18) čhavenca the phralenca. 19 Bičhade mek le Chašabiah the le Ješajah le biš (20) phralenca andral le Merariskri famelija, 20 the 220 chramoskre služobňiken, saven angloda o David the o vodci dine le Levitenge, hoj lenge te pomožinen andre služba. Kala savore sas zapisimen pal peskre nava.

O Ezdraš the o manuša pes poscinen a modľinen

21 Paľis paš o paňi Ahava diňom avri o postos, hoj pes te pokorinas anglal amaro Del a te mangas lestar bachtalo drom, hoj te chraňinel amen, amare čhaven the amaro barvaľipen, sar džaha andro Jeruzalem.
22 Ladžavas man te mangel le kraľistar slugaďen the muršen pro graja, hoj amen te chraňinen le ňeprijaťeľendar, sar džaha le dromeha. Se phenďam le kraľiske: „O vast amare Devleskro hino upral savore, ko les roden, ale leskri bari choľi hiňi pre savore, ko les omuken.“ 23 Avke pes vaš oda poscinahas a mangahas amare Devles a ov amen šunďa avri. 24 Akor mange kidňom avri dešuduje (12) bare rašajen, the le Šerebiah, le Chašabiah the mek deše avren. 25 Avke lenge odvažinďom o rup, somnakaj, o nadobi prekal o Chramos, so dine o kraľis, leskre radci, o vodci the savore Izraeliti prekal o Chramos le Devleskro. 26 Savoro ode sas: biš the duj (22) toni rup; šel (100) rupune nadobi, so važinenas eftavardeš (70) kili; 3,4 toni somnakaj; biš somnakune čare, so važinenas buter sar ochto kili; a duj brondzune nadobi, so sas ajse vzacna sar somnakaj. 28 Phenďom lenge: „Tumen san pošvecimen prekal o RAJ the kala veci a o rup le somnakaha hino sar e obeta le RAJESKE, tumare dadengre Devleske. 29 Starinen tumen pal oda a stražinen oda, medik len na odvažinena a na dena le rašajenge, le Levitenge the le izraelike vodcenge andro Chramos le RAJESKRO andro Jeruzalem.“ 30 Avke o rašaja the o Leviti lendar ile o rup, somnakaj the ola nadobi, hoj len te odľidžan andro Jeruzalem, andro Chramos le Devleskro.

Doaven andro Jeruzalem

31 Andro dešudujto džives andro ešebno čhon odgeľam le paňestar Ahava a džahas andro Jeruzalem. Le Devleskro vast sas upral amende. Ov amen chraňinelas pro drom le ňeprijaťeľendar the le zbujňikendar.
32 Sar doavľam andro Jeruzalem, ačhiľam ode trin dživesa. 33 Pro štarto džives geľam andro Chramos a odvažinďam o rup, o somnakaj the o nadobi andro Chramos le rašaske, le Meremotoske, saveske sas dad o rašaj Urijah. Sas paš oda o Eleazar, le Pinchasoskro čhavo, the o duj Leviti o Jozabad, le Ješuaskro čhavo, the o Noadiah, le Binujoskro čhavo. 34 Savoro pes zgenďa a važinďa. E vaha dojekha vecatar sas zapisimen. 35 Paľis o manuša, save avle andral o Babilon, ande o labarde obeti le Izraeloskre Devleske. Obetinde dešuduj biken vaš calo Izrael, eňavardeš the šov (96) bakren, eftavardeš the efta (77) terne bakroren the dešuduj capen sar obeta vaš lengre bini. Kada savoro sas obetimen le RAJESKE sar labarďi obeta. 36 Paľis dine le kraľiskre ľila le uradňikenge the le guvernerenge andre provincija Zapadno Eufrat. Avke on pomožinenas le manušenge a denas oda, so kampelas pro Chramos le Devleskro.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk