Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

10. kapitola

O Izraeliti premuken le cudze romňijen

1 Medik o Ezdraš pašľolas le mujeha pre phuv anglo Chramos le Devleskro, rovibnaha pes modľinelas a phenelas avri o bini, avle ke leste but Izraeliti: o murša, o džuvľa the o čhave a igen rovenas.
2 Avke o Šechaniah, o čhavo le Jechieloskro andral le Elamoskri famelija, phenďa le Ezdrašoske: „Kerďam binos angle amaro Del oleha, hoj peske iľam romňijen andral aver narodi, save kade bešen, ale the avke mek hin prekal o Izrael e naďej. 3 Akana aven phandas e zmluva angle amaro Del, hoj bičhavaha het savore ole romňijen the lengre čhaven, sar oda tu, raja, the ola, ko daran amare Devleskre prikazaňjendar, phenena. Mi kerel pes oda avke, sar hin pisimen andro zakonos. 4 Ušťi, bo tu ada mušines te kerel. Amen tuke pomožinaha, ča muk tut andre oda bi e dar!“ 5 Avke o Ezdraš ušťiľa a phenďa le anglune rašajenge, le Levitenge the savore Izraelitenge, hoj te len vera, hoj doľikerena oda lav. A on ile vera. 6 Paľis o Ezdraš ušťiľa upre pal oda than anglo Chramos a geľa andro kher le Jochananoskro, le Eljašiboskre dadeskro, hoj ode te presovel. Ov ode na chaľa chaben aňi na piľa paňi, bo leske sas pharo vaš o binos olengro, ko avle pale andral o Babilon. 7 A paľis dine te džanel pal caľi Judsko the pal calo Jeruzalem, hoj pes andro Jeruzalem te zdžan savore manuša, so sas ile andro zajaťje andro Babilon. 8 Dine avri, hoj sako, ko ode na avela tel o trin džives, (avke sar pes dovakerde o bare manuša the o vodci,) lela pes leske calo leskro barvaľipen a imar pes les na rachinela sar jekh amendar. 9 Avke pes tel o trin džives andro Jeruzalem zgele savore manuša andral e Judsko the savore manuša andral o kmeňos Benjamin. Sas oda pro bišto (20.) džives andro eňato čhon. Savore manuša bešenas pre dvora anglo Chramos a izdranas olestar, so sas phendo, the le bare brišindestar. 10 Akor ušťiľa o rašaj Ezdraš a phenďa lenge: „Kerďan binos oleha, hoj tumenge iľan romňijen andral o cudzo narodos, a oleha rozbararďan e vina le Izraeloskri. 11 Akana viznavinen tumare bini le RAJESKE, tumare dadengre Devleske, a keren oda, so ov kamel. Odďelinen tumen le narodendar, so kade bešen, a omuken tumare cudze romňijen.“ 12 A savore manuša, so pes ode zgele, zoraha phende: „Čačipen tut hin! Mušinas te kerel oda, so amenge phenďal!“ 13 A mek phende: „Sam kade but džene a igen del o brišind. Našťi ačhas kade avri. Kada hin vareso, so pes na del te kerel tel o jekh džives abo tel o duj, bo but džene amendar sam andre oda binos. 14 Vašoda mangas, hoj amare vodci te ačhen andro Jeruzalem a te postarinen pes pal kadi veca. A sako, kas hin romňi andral aver narodos, mi avel pre oda časos, so ela dino avri, jekhetane le vodcenca the le sudcenca andral peskre fori, medik pes amendar na odvisarela le Devleskri bari choľi.“ 15 Ča o Jonatan, o čhavo le Asaheloskro, the o Jachzejah, o čhavo le Tikvoskro, pre oda na priačhile a o Leviti Mešulam the Šabetaj sas andre oda lenca. 16 Ale savore okla Izraeliti, so sas ode, avke kerde. O rašaj o Ezdraš peske kidňa avri le famelijengre vodcen a zapisinďa lengre nava. Andro ešebno džives andro dešto čhon pes zgele a chudle pal odi veca te vakerel. 17 A kerde oda savore muršenca, saven sas cudza romňija, dži andro ešebno džives andre ešebno čhon.

O murša, save peske ile cudze romňijen

18 Kala hin o murša, saven sas romňija andral aver narodi. Le rašajendar pal lengre fameliji: Andral e famelija le Ješuaskri, le Jocadakoskre čhaskri: o Maasejah, o Eliezer, o Jarib the o Gedaljah.
19 On dine lav, hoj premukena peskre romňijen a dojekh obetinela bakres vaš peskro binos. 20 Andral e famelija le Imeroskri: o Chanani the o Zebadijah. 21 Andral e famelija le Charimoskri: o Maasejah, o Elijah, o Šemajah, o Jechiel the o Uziaš. 22 Andral e famelija le Pašchuroskri: o Eljoenaj, o Maasejah, o Jišmael, o Netaneel, o Jozabad the o Elasah. 23 Le Levitendar: o Jozabad, o Šimej, o Kelajah (oda hin o Kelita), o Petachiah, o Jehudah the o Eliezer. 24 Le lavutarendar: O Eljašib. Le chramoskre stražňikendar: o Šalum, o Telem the o Uri. 25 Okle Izraelitendar: Andral e famelija le Parošoskri: o Ramiah, o Jizija, o Malkija, o Mijamin, o Eleazar, o Malkija the o Benajah. 26 Andral e famelija le Elamoskri: o Mataniah, o Zecharijah, o Jechiel, o Abdi, o Jeremot the o Elijah. 27 Andral e famelija le Zatuoskri: o Eljoenaj, o Eljašib, o Mataniah, o Jeremot, o Zabad the o Aziza. 28 Andral e famelija le Bebajoskri: o Jochanan, o Chananijah, o Zabaj the o Atlaj. 29 Andral e famelija le Baniskri: o Mešulam, o Maluch, o Adajah, o Jašub, o Šeal the o Jeremot. 30 Andral e famelija le Pachat-Moaboskri: o Adnas, o Kelal, o Benajah, o Maasejah, o Mataniah, o Becaleel, o Binuj the o Menaše. 31 Andral e famelija le Charimoskri: o Eliezer, o Jišijah, o Malkijah, o Šemajah, o Šimeon, 32 o Benjamin, o Maluch the o Šemarijah. 33 Andral e famelija le Chašumoskri: o Matenaj, o Matatah, o Zabad, o Elifelet, o Jeremaj, o Menaše the o Šimej. 34 Andral e famelija le Baniskri: o Maadaj, o Amram, o Uel, 35 o Benajah, o Bedjah, o Keluh, 36 o Vanijah, o Meremot, o Eljašib, 37 o Mataniah, o Matenaj, o Jaasav, 38 o Bani, o Binuj, o Šimej, 39 o Šelemiah, o Natan, o Adajah, 40 o Machnadbaj, o Šašaj, o Šaraj, 41 o Azarel, o Šelemiah, o Šemarijah, 42 o Šalum, o Amariah the o Jozef. 43 Andral e famelija le Neboskri: o Jeiel, o Matitiah, o Zabad, o Zebinas, o Jadaj, o Joel the o Benajah. 44 Savore kale muršen sas romňija andral aver narodi. Rozgele pes lenca a bičhade len het. Varesaven lendar sas imar the čhave.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk