Predchádzajúca kapitola

38. kapitola

O oltaris pro labarde obeti

1 Paľis le akacijoskre kaštestar kerďa oltaris pro labarde obeti. Sas kerdo andre kocka 220 centimetri džinďardo the buchlo a sas 130 centimetri učo.
2 Upral pre leskre rohi kerďa aver štar rohi, ajse sar hin le biken. O rohi the o oltaris sas jekhe kotorestar a sas obthodo le brondzoha. 3 Kerďa the savoro sersamos paš o oltaris le brondzostar: o bare čare prekal o prachos, o lopati, o cikne čare, o vidli the o cikne lopatki pro angara. 4 Kerďa brondzuňi rošta a thoďa la andral tel e obruba maškar o oltaris. 5 Pašal lakre rohi kerďa štar brondzune kružki, hoj o dručki pes te del te thovel andre. 6 O dručki kerďa le akacijoskre kaštestar a obcirdňa len le brondzoha. 7 O dručki zaispidľa andro kružki pal soduj seri le oltariskre, hoj pes te prehordinel. Kerďa o oltaris le deskendar sar phundraďi truhla. 8 Iľa o gendali le džuvľendar, save služinenas paš o vudar andro Svetostankos, a lengre brondzostar kerďa e bari nadoba le podstavcenca.

E dvora pašal o Svetostankos

9 Kerďa e dvora pašal o Svetostankos. Pre južno dvorakri sera kerďa lepedi le sane pochtanestar; jekh sera sas džinďarďi saranda the štar (44) metri
10 le biš (20) slupenca pro biš brondzune podstavci. O hački the o maškarune tički ko slupi sas rupune. 11 Avke the pre severno sera sas biš slupi pro biš brondzune podstavci. O hački the o maškarune tički ko slupi sas rupune. 12 Pre zapadno dvorakri sera sas o lepedi bišuduj (22) metri džinďarde the deš slupi pro deš podstavci. O hački the o maškarune tički ko slupi sas rupune. 13 E angluňi dvora pro vichodos sas tiš bišuduj metri buchľi. 14 Pre jekh sera paš o vudar sas o lepedi 660 centimetri džinďarde a sas pro trin slupi a pro trin podstavci. 15 Avke the pre aver sera paš o vudar sas o lepedi 660 centimetri džinďarde, a sas pro trin slupi pro trin podstavci. 16 Savore lepedi pašal e dvora sas kerde le sane pochtanestar. 17 O podstavci tel o slupi sas brondzune a o hački, uprune kriti the o tički ko slupi sas rupune. Savore avrune the andrune slupi sas spojimen le rupune tičkenca. 18 E lepeda pro vudar sas kerďi le sane side pochtanestar la belava, fijalova the ľoľa vlnatar. Sas džinďarďi eňa metri a uči duj metri, ajse sar o lepedi pre dvora. 19 E lepeda sas thoďi pro štar brondzune slupi, so sas pro štar brondzune podstavci. O hački, o uprune kriti the o maškarune dručki sas obthode le rupoha. 20 Savore koľiki, so sas zamarde andre phuv pašal o Svetostankos the pašal e dvora, sas le brondzostar.

O veci pro Svetostankos

21 Kade hin pisimen o zoznamos le materjaloskro, savo kampelas pro Svetostankos, savo o Mojžiš prikazinďa te kerel le Levitenge, saven ľidžalas o Itamar, o čhavo le rašaskro le Aronoskro.
22 O Becaleel, saveske sas dad o Uri a papus o Chur andral o kmeňos Juda, kerďa savoro, so o RAJ prikazinďa le Mojžišoske. 23 Sas leha o Oholiab, le Achisamachoskro čhavo andral o kmeňos Dan. Ov sas majstros andre peskri buči a džanelas šukares te sivel avri o sane pochtana la fijalova, ľoľa the purpurova vlnaha. 24 Savoro somnakaj, so sas dino le RAJESKE prekal o Svetostankos, sas 1 tona pal oda, sar pes važinel andro Svetostankos. 25 Sar sas zgende o manuša, oda rup, so dine, sas 3,43 toni pal oda, sar pes važinel andro Svetostankos. 26 Dojekh, ko sas zgendo, počinelas jekh minca: jepaš šeklos. Sas zgende 603 550 murša, kaske sas buter sar biš (20) berš. 27 Le 3,4 toni rupoha kerde o šel (100) podstavci prekal o Sveto than the prekal o pochtan. Jekh podstavcos važinelas 34 kili. 28 Okle 30 kilendar o Becaleel kerďa o hački, o kriti the o maškarune tički prekal o slupi. 29 O brondzos, so ande le RAJESKE, sas 2,425 toni38,29 E hebrejiko čhib: 70 talenti the 2 400 šekli. 30 Lestar kerďa o podstavci prekal o Svetostankoskro vudar, o oltaris, e rošta the o sersamos prekal o oltaris, 31 o podstavci prekal o slupi pašal e dvora the paš e brana, the savore koľiki.