Predchádzajúca kapitola

37. kapitola

E archa la zmluvakri

1 O Becaleel kerďa e archa la zmluvakri le akacijoskre kaštestar, 110 centimetri džinďarďi a 66 centimetri buchľi the uči.
2 Andral the avral la obthoďa le žuže somnakaha a pašal late kerďa somnakuno pasos. 3 Kerďa prekal late the štar somnakune kružki pre lakre pindre: duj pre jekh sera a aver pre aver sera. 4 Paľis kerďa o dručki le akacijoskre kaštestar a obcirdňa len le somnakaha. 5 Ola dručki zaispidľa andro kružki pal soduj seri, hoj pes te del te hordinel. 6 Upruno kritos, soha pes učharelas e archa, kerďa le žuže somnakastar a sas 110 centimetri džinďardo the 66 centimetri buchlo. 7 Kerďa the duje cheruben le žuže somnakastar a thoďa len pro soduj agora pro kritos la archakro. 8 Jekhe cherubos thoďa pre jekh agor a avres pre aver agora a kerďa len jekhetane le uprune archakre kritoha. 9 Le cheruben sas rozcirdle o kridli upre avke, hoj zaučharenas lenca e archa. Le mujenca sas visarde ke peste a dikhenas pro kritos.

O skamind prekal o sveta mare

10 O skamind kerďa le akacijoskre kaštestar a sas 88 centimetri džinďardo, 44 centimetri buchlo the 66 centimetri učo.
11 Obcirdňa les le žuže somnakaha a pašal leste kerďa somnakuno pasos, 12 pašal leste mek kerďa ľišta buchľi sar e burňik a pre late somnakuno pasos. 13 Pre oda pasos kerďa štar somnakune kružki, save prichudňa len pro agora paš leskre štar pindre. 14 Pašes paš e ľišta sas o kružki, andre save thovenas o dručki, hoj pes te del te hordinel o skamind. 15 Ola dručki kerďa le akacijoskre kaštestar a obcirdňa len le somnakaha. 16 A mek kerďa le žuže somnakastar veci pro skamind: o taňira, o kuča, o čarore the o džbani pre moľakri obeta.

O somnakuno svietňikos

17 Kerďa somnakuno svietňikos le žuže somnakastar. Calo svietňikos sas kerdo jekhe kotorestar: o maškaruno kotor, o podstavcos, o rameni the o kvitki le pučikenca.
18 Pro svietňikos kerďa šov rameni. O rameni avenas avri le maškarune kotorestar, trin pal jekh sera a trin pal aver sera. 19 Pro ešebno ramenos sas kerde trin kvitki le pučikenca le mandlendar; the pro dujto ramenos sas kerde trin kvitki le pučikenca le mandlendar. Kavke sas kerdo pre savore šov rameni, so avenas avri le maškarune kotorestar. 20 Pro maškaruno kotor sas kerde štar kalichi, so dičhonas sar kvitki le pučikenca le mandlendar. 21 Jekh kvitka sas tel o ešebna duj rameni, kaj avenas avri le maškarune kotorestar, dujto kvitka sas tel o dujta rameni a trito kvitka tel o trita rameni. 22 O svietňikos le ramenca, le kvitkenca the le pučikenca sas avrikerdo jekhe kotorestar le žuže somnakastar. 23 Pro svietňikos kerďa efta lampi a paš leste o kliešťi prekal o svietňikoskre knoti the o cikne lopatki le žuže somnakastar. 24 O svietňikos the savoro, so kampel paš leste, kerďa tranda the pandž (35) kilendar le žuže somnakastar.

Le kaďidloskro oltaris

25 Le akacijoskre kaštestar kerďa kaďidloskro oltaris le štare rohenca, so sas jekhe kotorestar le oltariha. Sas kerdo andre kocka, 45 centimetri džinďardo, 45 centimetri buchlo a 90 centimetri učo.
26 Obcirdňa o oltaris le somnakaha, the leskre seri the o rohi a pašal leste kerďa somnakuno pasos. 27 Prichudňa upre duj somnakune kružki tel o pasos pal soduj seri. Avke, hoj prekal ola kružki te predžan o dručki, hoj les te hordinen than thanestar. 28 O dručki kerďa le akacijoskre kaštestar a obcirdňa len le somnakaha. 29 Paľis kerďa o sveto olejos pro pomazaňje the o žužo voňavo kaďidlos le voňave koreňjendar, avke sar kerel o olejkaris o parfumos.