Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

3. kapitola

O RAJ vakerel le Mojžišoha

1 No o Mojžiš pašinelas o stados ke peskro sastro Jetro, savo sas rašaj andro Midijan. Jekh džives, sar ľidžalas le bakren pal e pušťa, dogeľa lenca dži paš o Choreb3,1 Oda hin o verchos Sinaj., paš o verchos le Devleskro.
2 Ode pes leske sikaďa andre jag andro krakos le RAJESKRO aňjelos. O Mojžiš dikhľa, hoj o krakos labol, ale na zlabol. 3 A phenďa peske: „Oda hin vareso čudno! Džav te dikhel pre oda krakos, soske na zlabol.“ 4 Sar o RAJ dikhľa, hoj o Mojžiš džal te dikhel pre oda, prevakerďa ke leste andral o krakos: „Mojžiš, Mojžiš!“ Ov odphenďa: „Kade som.“ 5 O Del phenďa: „Ma av pašeder! Čhiv tele o sandalki pal o pindre, bo e phuv, pre savi ačhes, hiňi sveto. 6 Me som o Del tire dadengro, o Del le Abrahamoskro, le Izakoskro the le Jakoboskro.“ Akor peske o Mojžiš garuďa o muj, bo daralas te dikhel pro Del. 7 O RAJ leske phenďa: „Mištes dikhľom o trapišagos mire manušengro andro Egipt. Šunďom len, sar vičinen, hoj lenge te pomožinav, bo o dozorci len trapinen sar otroken a džanav pal lengre dukha. 8 Vašoda me avľom tele, hoj len te zachraňinav andral o vasta le Egipťanengre. Avľom len te lel avri andral odi phuv a te ľidžal len andre odi phuv, so hiňi igen bari the lačhi, a kaj čuľal o thud the o medos – e phuv, kaj bešen o Kanaančana, o Chetitana, o Amorejčana, o Perizeja, o Chivija the o Jebuseja. 9 O roviben le Izraelitengro doavľa dži paš ma a dikhľom lengro trapišagos, sar lenca o Egipťana namištes keren. 10 Akana dža, bičhavav tut ko Faraonos, hoj te les mire manušen, le Izraeliten, avri andral o Egipt.“ 11 Ale o Mojžiš le Devleske odphenďa: „Ko som me, hoj te džav ko Faraonos a te lav avri le Izraeliten andral o Egipt?“ 12 O Del leske phenďa: „Me avava tuha. Kada tuke ela pro znameňje, hoj tut me bičhaďom: Sar leha avri le manušen andral o Egipt, tumen man lašarena pre kada verchos.“ 13 Ale o Mojžiš leske phenďa: „Te džava paš o Izraeliti, phenava lenge: ‚O Del tumare dadengro man bičhaďa ke tumende,‘ a phučena mandar: ‚Sar pes vičinel?‘ So lenge odphenava?“ 14 O Del le Mojžišoske odphenďa: „ME SOM, KO ME SOM. Phen le Izraelitenge, hoj oda, ko pes vičinel ME SOM, man bičhaďa ke tumende.“ 15 A mek o Del phenďa le Mojžišoske: „Le Izraelitenge phen kada: ‚O RAJ man bičhaďa man ke tumende, o Del tumare dadengro – o Del le Abrahamoskro, le Izakoskro the le Jakoboskro. Kada hin miro nav pro furt, savo tumenge leperena a saveha man vičinena pokoleňje pro pokoleňje.‘ 16 Dža, zvičin le izraelike vodcen a phen lenge: ‚Sikaďa pes mange o RAJ, o Del tumare dadengro – o Del le Abrahamoskro, le Izakoskro the le Jakoboskro.‘ Ov mange phenďa: ‚Me dikhavas mištes pre savoreste, so tumenca keren andro Egipt, 17 vašoda diňom lav, hoj tumen lava avri andral o pharipen andral o Egipt a ľidžava andre phuv le Kanaančanengri, le Chetitanengri, le Amorejčanengri, le Perizejengri, le Chivijengri the le Jebusejengri, andre phuv, kaj čuľal o thud the o medos.‘ 18 On tut šunena a džaha le izraelike vodcenca ko egiptsko kraľis a phenena leske: ‚Arakhľa pes amenca o RAJ, o Del le Hebrejengro. Domuk amenge akana te džal trin dživeseskro drom pre pušťa, hoj ode te obetinas le RAJESKE, amare Devleske.‘ 19 Ale me džanav, hoj o egiptsko kraľis tumenge na domukela te džal het, ča akor, te pre leste ispidava mire zorale vasteha. 20 Vašoda sikavava pro Egipt miri zor a marava les le všelijake zazrakenca, save maškar lende kerava. A paľis tumen premukela. 21 Kerava avke, hoj o Egipťana tumen dena pačiv, a na džana odarik het čuče vastenca. 22 Dojekh izraeliko džuvľi džala ko egiptska susedki abo ke ola, ko bešen lenca andro kher, a mangela lendar varesave somnakune the rupune veci a the o šukar gada, so urena pre tumare čhajora the muršora.“ Avke tumenca lena o barvaľipen andral o Egipt.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk