Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

2. kapitola

Sar uľiľa o Mojžiš

1 Andre oda časos varesavo murš andral o kmeňos Levi, peske iľa romňa andral peskro kmeňos.
2 Odi džuvľi ačhiľa khabňi a uľiľa lake muršoro. Sar oj dikhľa, hoj hino šukar, garuvelas les trin čhon. 3 Ale sar les buter našťi garuvelas, iľa o trsťinakro košaris, makhľa les avri la smolaha, hoj te na džal andre o paňi. Thoďa le muršores andre a paľis thoďa o košaris andre trsťina paš o paňi Nil. 4 Leskri pheň ačhelas dureder, hoj te dikhel, so pes leha ačhela. 5 Ipen akor le Faraonoskri čhaj ode avľa te lanďol a lakre služki peske phirenas pašal o brehos. Sar oj dikhľa o košaris, bičhaďa jekha peskra služka, hoj les te anel. 6 Sar otkerďa o košaris, dikhľa ode le muršores, savo rovelas. Sas lake pharo vaš leske a phenďa: „Kada muršoro hino le hebrejike čhavendar.“ 7 Akor le čhavoreskri pheň phučľa le Faraonoskra čhatar: „Kames, hoj te džav a te anav varesava hebrejika džuvľa, savi dela te pijel le čhavores o koľin vaš tu?“ 8 „He, dža!“ odphenďa lake le faraonoskri čhaj. Avke oj geľa a vičinďa le čhavoreskra da. 9 Sar avľa, le Faraonoskri čhaj lake phenďa: „Le kale čhavores a de les te pijel, me tuke vaš oda počinava.“ Oj les iľa a delas les te pijel. 10 Sar o čhavoro sas bareder, anďa les ke čhaj le Faraonoskri. Oj peske les iľa čhaske a diňa leske nav Mojžiš, bo phenďa peske: „Iľom les avri andral o paňi.“

O Mojžiš denašel andro Midijan

11 Sar o Mojžiš imar bariľa avri, geľa andre jekh džives paš peskre nipi, a dikhelas len, sar keren phares buči. Androda dikhľa, sar o Egipťanos marel jekhe muršes andral leskro narodos.
12 O Mojžiš pes rozdikhľa pašal peste, či les vareko na dikhel a sar na dikhľa ňikas, murdarďa le Egipťanos a začhiďa les la pošaha. 13 Pre aver džives o Mojžiš pale geľa paš lende a dikhľa, sar pes duj Hebreja maren maškar peste, a phučľa olestar, savo kerelas namištes: „Soske mares tire phrales?“ 14 Oda murš leske odphenďa: „Ko tut ačhaďa upral amende vodcaske the sudcaske? So, kames the man te murdarel, avke sar murdarďal kole Egipťanos?“ Akor o Mojžiš igen predaranďiľa a phenďa peske: „Imar džanen paloda, so kerďom.“ 15 Sar pes pal oda o Faraonos došunďa, kamľa te del le Mojžiš te murdarel. Ale o Mojžiš denašľa a ačhiľa te bešel andre phuv le Midijanengri. Ode jekhvar bešelas paš e chaňig. 16 Le Jetro, le rašas andro Midijan, sas efta čhaja. On avle paš e chaňig te cirdel o paňi andro žľabi prekal le dadeskro stados. 17 Androda avle ode o pasťjera a tradle len avri odarik. Ale o Mojžiš ušťiľa, pomožinďa lenge a diňa lengre stados te pijel paňi. 18 Sar avle le Jetroskre2,18 E hebrejiko čhib: le Reueloskre čhaja pale khere, phučľa lendar: „Soske adadžives avľan avke sig?“ 19 On leske odphende: „Varesavo Egipťanos amen zachraňinďa le pasťjerendar a the cirdňa o paňi prekal amende the prekal o stados.“ 20 „Kaj hino?“ phučľa lendar. „Soske les ode mukľan? Vičinen les, mi avel te chal!“ 21 Avke o Mojžiš priačhiľa pre oda, hoj ačhela ko Jetro. Ov leske diňa romňake peskra čha la Cipora. 22 Paľis lake uľiľa muršoro, a o Mojžiš phenďa: „Dava leske nav Geršom, bo som cudzincos andre kadi phuv.“ 23 Pal o but berša o egiptsko kraľis muľa, ale o Izraeliti dureder cerpinenas andro otroctvos a vičinenas: „Mangas tut, pomožin amenge, Devla.“ Lengro mangipen geľa dži paš o Del. 24 O Del šunďa lengro roviben a leperďa peske pre zmluva, so phandľa le Abrahamoha, Izakoha the le Jakoboha, 25 bo dikhelas, so pes kerel le Izraelitenca a sas leske vaš lenge pharo.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk