Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

16. kapitola

E manna the o prepelici

1 Savore Izraeliti odgele andral o Elim a dešupandžto (15.) džives andro dujto čhon pal oda, sar gele avri andral o Egipt, doavle pre pušťa Sin, so hiňi maškar o Elim the Sinaj.
2 Ode savore Izraeliti reptinenas pro Mojžiš the pro Aron. 3 Phenenas: „Voľinďam te merel le RAJESKRE vastestar andro Egipt! Ode bešahas paš o pira, čaľuvahas le masestar a chahas o maro, keci kamahas. Ale tumen amen iľan avri pre pušťa, hoj kade savore te meras bokhatar.“ 4 O RAJ phenďa le Mojžišoske: „Me tumenge bičhavava o maro, so perela andral o ňebos, a o manuša džana avri a kidena peske ajci, keci lenge kampela pre sako džives. Aleha len skušinava, či pes ľikerena pal miro zakonos, abo na. 5 A pro šovto džives peske kidena a pripravinena duvar ajci sar okla dživesa.“ 6 Avke o Mojžiš the o Aron phende savore Izraelitenge: „Rači sprindžarena, hoj oda sas o RAJ, ko tumen iľa avri andral o Egipt, 7 a tosara dikhena le RAJESKRI slava, bo šunďa sar pre leste reptinen. Ko sam amen, hoj pre amende avke reptinen?“ 8 A mek o Mojžiš phenďa: „Pal oda sprindžarena, hoj oda sas o RAJ, sar tumen dela rači te chal o mas a tosara o maro, hoj te čaľon, kajte šunďa keci pre leste reptinen. Ko sam amen? Tumen na pre amende reptinen, ale pro RAJ.“ 9 Paľis o Mojžiš phenďa le Aronoske: „Phen savore Izraelitenge, hoj te aven anglo RAJ, bo šunďa tumaro reptišagos.“ 10 Sar o Aron oda phenďa savore Izraelitenge, dikhle pre pušťa a akor pes sikaďa andre chmara le RAJESKRI slava. 11 O RAJ phenďa le Mojžišoske: 12 „Šunďom, sar pre ma o Izraeliti reptinenas. Phen lenge, hoj ke račate chana o mas a tosara čaľona le marestar. Avke džanena, hoj me som o RAJ, tumaro Del.“ 13 A ke račate avľa andro izraeliko taboris but prepelici a tosara sas rosa všadzik pašal o taboris. 14 Sar e rosa rozgeľa, pre pušťa dičholas vareso cikno sar te sanore vločkici. 15 Sar oda o Izraeliti dikhle, jekh avrestar phučenas: „Oda so hin?“ Bo na džanenas, so oda hin. O Mojžiš lenge odphenďa: „Kada hin o maro, so tumen del o RAJ sar chaben. 16 Kada hin, so o RAJ prikazinďa: ‚Dojekh peske mi kidel ajci, keci leske kampela te chal. Dojekh peske mi kidel, keci hine džene andro stanos, jekh omeris16,16 Jekh omeris sas vaj duj ľitri, akor pes važinelas o chaben pro ľitri. pre jekh dženo.‘ “ 17 Avke o Izraeliti oda the kerde. Varesave kidenas buter, aver frimeder. 18 Paľis oda merinenas le omeriha. Oleske, ko kidňa but, na ačhiľa a oleske, ko kidňa frima, na chibaľinelas. Sako kidelas ajci, keci leske kampelas. 19 Paľis lenge o Mojžiš phenďa: „Ňiko tumendar peske olestar te na odthovel pre tosaraste.“ 20 Ale varesave džene le Mojžiš na šunde a mukle peske the pre aver džives. Avke pes kerďa andre manna o kirme a chudňa te khandel. Akor o Mojžiš pre lende choľisaľiľa. 21 Avke o manuša sako tosara kidenas ajci, keci lenge kampelas. Sar imar labarelas o kham, rozdžalas oda. 22 Šovto džives kidenas duvar ajci, duj omeri prekal jekh dženo. Akor avenas savore vodci a phenenas oda le Mojžišoske. 23 Ov lenge odphenelas: „Kada phenel o RAJ: ‚Tajsa hin o sveto džives o šabat le RAJESKRO. Vašoda, so kampel te pekel, peken, so te tavel, taven, a so olestar ačhela, odthoven pre tosaraste.‘ “ 24 Avke peske o manuša odthovenas pre tosaraste, sar lenge prikazinďa o Mojžiš, a na khandisaľiľa lenge, aňi pes andre na kerde o kirme. 25 Paľis lenge o Mojžiš phenďa: „Chan oda adadžives, bo kada džives, o šabat, hino sveto le RAJESKRO. Adadžives na arakhena ňič pre phuv. 26 Šov džives e manna kidena, ale eftato džives hin o šabat, akor ňič na arakhena pre phuv.“ 27 Ale varesave manuša the pro šabat džanas avri te kidel e manna, ale ňič na arakhenas. 28 Akor o RAJ phenďa le Mojžišoske: „Dži kana man o manuša na šunena a na doľikerena mire prikazaňja the zakoni? 29 Ma bisteren, hoj me, o RAJ, tumenge diňom o šabat. Vašoda pro šovto džives tumen dava dos chaben, hoj tumenge te ľikerel pro duj dživesa. Pro eftato džives sako tumendar mi ačhel pre peskro than; ňiko tumendar te na džal avri.“ 30 Avke peske o manuša pro eftato džives odpočovinde la bučatar. 31 Ole chabeneske o Izraeliti dine nav manna. Sas parno sar o korijandroskro semjačkos a chuťinelas sar e medoskri bokeľi. 32 O Mojžiš phenďa: „Kada hin, so o RAJ prikazinďa: ‚Odthoven jekh omeris manna, hoj pes te doľikerel prekal aver pokoleňje, hoj te dikhen o maro, savo tumen davas te chal pre pušťa akor, sar tumen iľom avri andral o Egipt.‘ “ 33 Paľis o Mojžiš phenďa le Aronoske: „Le o džbanos a thov andre jekh omeris manna a thov oda anglo RAJ, hoj pes te doľikerel prekal tumare potomki.“ 34 O Aron oda thoďa angle archa la zmluvakri, hoj pes te doľikerel, sar o RAJ prikazinďa le Mojžišoske. 35 Avke o Izraeliti chanas e manna saranda (40) berš, medik na dogele andre phuv, kaj imar dživenas aver manuša. Chanas e manna, medik na doavle pre hraňica andre phuv Kanaan. 36 (O omeris hin jekh ďesaťina la efatar16,36 E efa hiňi vaj biš ľitri..)
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk