Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

5. kapitola

Te dživel andro svetlos

1 O Del tumen kamel bo san leskere čhave, vaš oda dživen avke, hoj te aven ajse sar Ov.
2 Dživen andro kamiben avke sar o Kristus. Ov amen kamelas a diňa pes korkores sar daros the sar obeť so šukares saginelas a sas pre dzeka le Devleske. 3 Avke sar kampel te el maškar o čhave le Devleskere, te na pes aňi leperel maškar tumende o lubipen, vaj o džungale veci, abo hoj vareko ela skupo. 4 Ma vakeren džungale, diline, abo nalačhe lava, ale radeder paľikeren le Devleske. 5 Bo mište džanen, hoj ňisave manušes, ko kerel o lubipen, vaj o džungale veci, abo hino igen skupo, so hin sar modloslužba, nane ňisavo than andro kraľišagos le Kristoskero the le Devleskero. 6 Ňiko tumenca te na thovel avri varesave diline lavenca, bo ipen vaš oda avel e choľi le Devleskeri pre ola manuša so les na šunen. 7 Te na chal tumen ňič kajse manušenca! 8 Bo varekana sanas andro kaľipen, ale akana san o svetlos andro Raj. Dživen sar o manuša, so hine andro vidňišagos. 9 Se o ovocje le svetloskero hin andre savoro lačhipen, čačipnaskeriben the čačipen. 10 Probaľinen so hin le Devleske pre dzeka. 11 Ma keren lenca ola veci so pre ňisoste nane lačhe a pes kerel andro kaľipen, ale radeder len anen avri pro svetlos. 12 Bo mek hin the ladž te vakerel pal oda, so on počoral keren. 13 Ale andro svetlos dičhola save ola veci čačes hine. 14 Bo sa, so avel andro svetlos, ačhela svetlos. Vaš oda hin phendo: “Preker tut, tu so soves, ušči andral o meriben a švicinela tuke o Kristus.” 15 Vaš oda, den tumenge baro pozoris pre oda so keren, na sar o nagoďaver, ale sar o goďaver. 16 Kala dživesa nane lačhe, vaš oda viužinen dojekh ora pre oda, hoj te keren o lačho. 17 Ma aven nagoďaver, ale achaľon so tumendar o Raj kamel. 18 Ma mačon la moľatar, bo e mol tumenge ča musarela o dživipen, ale pheraren tumen le Sentne Duchoha. 19 Vakeren jekh avreha le žalmenca, le bachtale lavenca the le duchovne giľenca a andral o jilo giľaven the lašaren le Rajes. 20 Vaš savoreske paľikeren furt le Devleske le Dadeske, prekal amaro Raj Ježiš Kristus.

Sar kamel te dživel o rom la romňaha

21 Podden tumen jekh avreske, hoj oleha te den pačiv le Kristus.
22 O džuvľa pes mi podden peskere romenge, sar le Rajeske. 23 Bo o murš hin o šero la džuvľake, avke sar hin o Kristus o šero la khangerake, peskere ťeloske, saveske hin o Spasiťeľis. 24 Ale avke, sar pes e khangeri poddel le Kristoske andre savoreste, avke pes mi podden the o džuvľa peskere romenge. 25 Tumen muršale, kamen le romňijen avke sar the o Kristus kamelas peskera khangera a diňa vaš lake pes korkores, 26 hoj la te sentňarel, te žužarel a te thovel avri andro paňi, andro lav. 27 Kamel peske te ačhavel la khangera anglal peste andre savoro lakero šukariben a kamel hoj te avel žuži, sentno, bi e chiba the bi o vraski abo vareso nalačho. 28 Avke kamenas the o murša te kamel peskere romňijen sar pes korkoren. Ko kamel peskera romňa, korkoro pes kamel. 29 Bo mek šoha ( ňikda) ňiko na sas ajso, hoj te našči avri ačhiľahas peskero ťelos. Ale sako les ľikerel a starinel pes pal leste avke, sar the o Raj pal e khangeri, 30 bo amen sam o kotora andral leskero ťelos. 31 Avke sar hin pisimen: “Vaš oda omukela o manuš peskere dades the peskera da a lela peske la romňa te dživel a on dujdžene ena jekh ťelos.” 32 Kada garuďipen hin baro, ale me les vakerav pal o Kristus the pal e khangeri. 33 Ale avke the tumen: sako tumendar mi kamel peskera romňa avke sar pes korkores a e romňi mi del pačiv peskere romes.