Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

5. kapitola

Te dživel andro svetlos

1 O Del tumen kamel bo san leskere čhave, vaš oda dživen avke, hoj te aven ajse sar Ov.
2 Dživen andro kamiben avke sar o Kristus. Ov amen kamelas a diňa pes korkores sar daros the sar obeť so šukares saginelas a sas pre dzeka le Devleske. 3 Avke sar kampel te el maškar o čhave le Devleskere, te na pes aňi leperel maškar tumende o lubipen, vaj o džungale veci, abo hoj vareko ela skupo. 4 Ma vakeren džungale, diline, abo nalačhe lava, ale radeder paľikeren le Devleske. 5 Bo mište džanen, hoj ňisave manušes, ko kerel o lubipen, vaj o džungale veci, abo hino igen skupo, so hin sar modloslužba, nane ňisavo than andro kraľišagos le Kristoskero the le Devleskero. 6 Ňiko tumenca te na thovel avri varesave diline lavenca, bo ipen vaš oda avel e choľi le Devleskeri pre ola manuša so les na šunen. 7 Te na chal tumen ňič kajse manušenca! 8 Bo varekana sanas andro kaľipen, ale akana san o svetlos andro Raj. Dživen sar o manuša, so hine andro vidňišagos. 9 Se o ovocje le svetloskero hin andre savoro lačhipen, čačipnaskeriben the čačipen. 10 Probaľinen so hin le Devleske pre dzeka. 11 Ma keren lenca ola veci so pre ňisoste nane lačhe a pes kerel andro kaľipen, ale radeder len anen avri pro svetlos. 12 Bo mek hin the ladž te vakerel pal oda, so on počoral keren. 13 Ale andro svetlos dičhola save ola veci čačes hine. 14 Bo sa, so avel andro svetlos, ačhela svetlos. Vaš oda hin phendo: “Preker tut, tu so soves, ušči andral o meriben a švicinela tuke o Kristus.” 15 Vaš oda, den tumenge baro pozoris pre oda so keren, na sar o nagoďaver, ale sar o goďaver. 16 Kala dživesa nane lačhe, vaš oda viužinen dojekh ora pre oda, hoj te keren o lačho. 17 Ma aven nagoďaver, ale achaľon so tumendar o Raj kamel. 18 Ma mačon la moľatar, bo e mol tumenge ča musarela o dživipen, ale pheraren tumen le Sentne Duchoha. 19 Vakeren jekh avreha le žalmenca, le bachtale lavenca the le duchovne giľenca a andral o jilo giľaven the lašaren le Rajes. 20 Vaš savoreske paľikeren furt le Devleske le Dadeske, prekal amaro Raj Ježiš Kristus.

Sar kamel te dživel o rom la romňaha

21 Podden tumen jekh avreske, hoj oleha te den pačiv le Kristus.
22 O džuvľa pes mi podden peskere romenge, sar le Rajeske. 23 Bo o murš hin o šero la džuvľake, avke sar hin o Kristus o šero la khangerake, peskere ťeloske, saveske hin o Spasiťeľis. 24 Ale avke, sar pes e khangeri poddel le Kristoske andre savoreste, avke pes mi podden the o džuvľa peskere romenge. 25 Tumen muršale, kamen le romňijen avke sar the o Kristus kamelas peskera khangera a diňa vaš lake pes korkores, 26 hoj la te sentňarel, te žužarel a te thovel avri andro paňi, andro lav. 27 Kamel peske te ačhavel la khangera anglal peste andre savoro lakero šukariben a kamel hoj te avel žuži, sentno, bi e chiba the bi o vraski abo vareso nalačho. 28 Avke kamenas the o murša te kamel peskere romňijen sar pes korkoren. Ko kamel peskera romňa, korkoro pes kamel. 29 Bo mek šoha ( ňikda) ňiko na sas ajso, hoj te našči avri ačhiľahas peskero ťelos. Ale sako les ľikerel a starinel pes pal leste avke, sar the o Raj pal e khangeri, 30 bo amen sam o kotora andral leskero ťelos. 31 Avke sar hin pisimen: “Vaš oda omukela o manuš peskere dades the peskera da a lela peske la romňa te dživel a on dujdžene ena jekh ťelos.” 32 Kada garuďipen hin baro, ale me les vakerav pal o Kristus the pal e khangeri. 33 Ale avke the tumen: sako tumendar mi kamel peskera romňa avke sar pes korkores a e romňi mi del pačiv peskere romes.