Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

Pal o ostatne dživesa

1 Ale kada te džanes, hoj andre ostatne dživesa avena phare časi.
2 Bo o manuša rado dikhena ča pes korkoren, igen kamena o love a ena lašarde the barikane. Namište vakerena pal aver, na šunena le dajen le daden, na paľikerna a ena bijedevleskere. 3 O manuša ena bi o kamiben a sar bi o jilo, ena pľetkošne a na džanena pes te zľikerel, no ena igen dzive a na rado dikhena o lačhipen. 4 Ena zradci, ena splašimen a igen pes ľidžana upre. Radeder dikhena o mulatošno dživipen sar le Devles. 5 Kerena pestar hoj hine pačabnaskere, ale e zor le pačabnaskeri na prindžaren. Chraňin tut kajse manušendar. 6 Bo varesave lendar džan andro khera a diliňaren andre le slabe džuvľen, saven hin but bini a hine ľigende všelijake žadoscenca. 7 Ajse džuvľa furt sikľon, ale šoha ( ňikda) našči prindžaren o čačipen. 8 Avke sar o Jannes the o Jambres džanas pro Mojžiš, avke the kala džene džan pro čačipen. Ole manušen hin o gondoľišagos musardo a andro pačaben pes na presikade mište. 9 Ale imar na džana dureder anglal, bo lengero diliňipen dikhena savore, avke sar pes dikhľas the o diliňipen kolengero.

Ostatne prikazi

10 Ale tu pes mište ľikerehas mire sikavibnastar a kerehas avke sar me andre miro dživipen, bo tu dikhehas miro pačaben, zľikeriben, kamiben the avriľikeriben,
11 the oda, sar pre mande o manuša džanas. Dikhehas the o pharipena so man sas andre Antiochija, Ikonija the andre Lystra. Tu the džanes sar igen pre mande o manuša džanas a soha pregeľom. No andral savoreste man o Del iľa avri. 12 A o manuša džana the pre savorende so kamen te dživel o sentno dživipen le Ježišoha Kristoha. 13 Ale o nalačhe manuša the o podvodňika džana furt dureder andro nalačhipen. Diliňarena andre le manušen a the korkore ena andre diliňarde. 14 Ale tu ačh andre oda so sikľiľal the andre oda so pačanďiľal, se džanes kastar oda sikľiľal. 15 Bo imar čavorestar prindžares le Devleskere lava, so tut den goďi pre oda hoj te aves zachraňimen le pačabnaha andro Ježiš Kristus. 16 Sa so hin pisimen andre le Devleskero lav avel andral le Devleskero muj a hino lačho pre oda, hoj le manušes te sikavel, te dovakerel andro dživipen, te karhinel a te bararel les avri, hoj te prindžarel o čačipen. 17 Hoj o manuš le Devleskero te el pripravimen the vizbrojimen pre dojekh lačhi buči.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk