Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

Pal o ostatne dživesa

1 Ale kada te džanes, hoj andre ostatne dživesa avena phare časi.
2 Bo o manuša rado dikhena ča pes korkoren, igen kamena o love a ena lašarde the barikane. Namište vakerena pal aver, na šunena le dajen le daden, na paľikerna a ena bijedevleskere. 3 O manuša ena bi o kamiben a sar bi o jilo, ena pľetkošne a na džanena pes te zľikerel, no ena igen dzive a na rado dikhena o lačhipen. 4 Ena zradci, ena splašimen a igen pes ľidžana upre. Radeder dikhena o mulatošno dživipen sar le Devles. 5 Kerena pestar hoj hine pačabnaskere, ale e zor le pačabnaskeri na prindžaren. Chraňin tut kajse manušendar. 6 Bo varesave lendar džan andro khera a diliňaren andre le slabe džuvľen, saven hin but bini a hine ľigende všelijake žadoscenca. 7 Ajse džuvľa furt sikľon, ale šoha ( ňikda) našči prindžaren o čačipen. 8 Avke sar o Jannes the o Jambres džanas pro Mojžiš, avke the kala džene džan pro čačipen. Ole manušen hin o gondoľišagos musardo a andro pačaben pes na presikade mište. 9 Ale imar na džana dureder anglal, bo lengero diliňipen dikhena savore, avke sar pes dikhľas the o diliňipen kolengero.

Ostatne prikazi

10 Ale tu pes mište ľikerehas mire sikavibnastar a kerehas avke sar me andre miro dživipen, bo tu dikhehas miro pačaben, zľikeriben, kamiben the avriľikeriben,
11 the oda, sar pre mande o manuša džanas. Dikhehas the o pharipena so man sas andre Antiochija, Ikonija the andre Lystra. Tu the džanes sar igen pre mande o manuša džanas a soha pregeľom. No andral savoreste man o Del iľa avri. 12 A o manuša džana the pre savorende so kamen te dživel o sentno dživipen le Ježišoha Kristoha. 13 Ale o nalačhe manuša the o podvodňika džana furt dureder andro nalačhipen. Diliňarena andre le manušen a the korkore ena andre diliňarde. 14 Ale tu ačh andre oda so sikľiľal the andre oda so pačanďiľal, se džanes kastar oda sikľiľal. 15 Bo imar čavorestar prindžares le Devleskere lava, so tut den goďi pre oda hoj te aves zachraňimen le pačabnaha andro Ježiš Kristus. 16 Sa so hin pisimen andre le Devleskero lav avel andral le Devleskero muj a hino lačho pre oda, hoj le manušes te sikavel, te dovakerel andro dživipen, te karhinel a te bararel les avri, hoj te prindžarel o čačipen. 17 Hoj o manuš le Devleskero te el pripravimen the vizbrojimen pre dojekh lačhi buči.