Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Druhý list Timotejovi
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

  Záložky

  O lačho slugaďis le Ježišoskero Kristoskero

  1 Avke tu, čhavo miro, av zoralo andre oda lačhipen so amen hin andro Ježiš Kristus. 2 Oda, so šunďal mandar anglo but švedki, de avre pačivale manušenge so džanena te sikavel the avren. 3 Zľidža manca o pharipen sar oda lačho slugaďis le Ježišoskero Kristoskero. 4 Ňisavo slugaďis so džal andro mariben a kamel te el pre dzeka peskere veliťeľiske, pes na mišinel andre aver buča. 5 Oda ko denašel, našči ňerinel ( zviťazinel) e cena, te na doľikerela o pravidla. 6 O manuš, so kerel phares buči pre maľa, šaj ešebno lel andral o uľipen. 7 Gondoľin pal oda so vakerav. O Raj tuke dela savoro te achaľol. 8 Ma bister pro Ježiš Kristus, pro čhavo le Davidoskero, so uščiľa andral o meriben avke sar me vakerav andre miro evaňjelium. 9 Vaš oda evaňjelium cerpinav avke, hoj som andre bertena sar oda živaňis, ale o Lav le Devleskero nane zaphandlo. 10 Vaš oda zľidžav savoro, bo kamav hoj ola so hine avrikidle thiš te dochuden e zachrana andro Ježiš Kristus, so del e večno slava. 11 Čačipnaskere hin kala lava: “Te leha jekhetane muľam,jekhetane leha the dživaha. 12 Te ľikeraha avri, jekhetane leha the kraľinaha. Te pes amen ke leste na pridžanaha, aňi ov pes na pridžanela ke amende. 13 Te amen na sam verne, ov ačhel verno furt,bo našči pes korkoro zaprinel.” O lačho robotňikos 14 Kada lenge leper a mang len anglo Del, hoj pes te na vesekedinen pro lava, se oda nane pre ňisoste lačho a musarel olen so oda šunen. 15 Ker sa prekal oda, hoj tut te sikaves anglo Del sar manuš so pes na mušinel te ladžal vaš peskeri buči; sar manuš so vakerel o lav le čačipnaskero mište avke sar kampel. 16 Ľiker tut dur le bijedevleskere the diline lavendar, bo kajse lava ľidžan le manušen dur le Devlestar. 17 A lengere lava rozdžana a barona sar e rakovina. Lendar hine the o Hymeneos the o Filetos. 18 Kala džene našľile dur le čačipnastar. Akana vakeren hoj o mule imar uščile andral o meriben a kaleha musaren varekaske o pačaben. 19 Ale o zoralo zaklados le Devleskero ačhel a hino zapečaťimen kale lavenca: “O Raj džanel olen, so hine leskere,” a: “Mi oddžal le nalačhipnastar sako, ko lel o nav le Rajeskero!” 20 Andro baro kher nane ča somnakune the rupune čare, ale the kaštune the čikakere a oda jekh pre pačiv ale dujte nane pre pačiv. 21 Te pes vareko žužarela ole vecendar, ela sar o čaro pre pačiv, sentno, so anel e hasna le Rajeske a hino pripravimen kije dojekh lačhi buči. 22 Ale le terňikane žadoscendar denaš het a cirde tut pal oda so hin čačipnaskero, pal o pačaben, pal o kamiben the pal o smirom jekhetane olenca so andral o žužo jilo vičhinen pro Raj. 23 Ale o diline the nagoďaver phučibena odmar, se džanes hoj ole lavendar aven ča o vesekedišagi. 24 Le Rajeskere sluhaske pes na kampel te vesekedinel, ale kampel leske te el lačho kije sakoneste. Mušinel te džanel te sikavel a te zľidžal the o nalačho. 25 Mušinel te džanel šukares the polokes te dovakerel olenge so pre leste džan. Bo talam lenge o Del šaj del hoj pes te visaren a te prindžaren o čačipen. 26 Avke avena kije goďi a avena avri andral e pasca le bengeskeri, bo o beng len zachudňa hoj te keren oda so ov kamel.
 • Druhý list Timotejovi
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)