Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

19. kapitola

O Joab dovakerel le Davidoske

1 Oda hiros le David igen zaiľa, geľa andre upruno kher, so sas upral e brana, a rovelas. Le dromeha rovibnaha vakerelas: „Čhavo miro, Absolon! Čhavo miro! Čhavo miro, Absolon! Šaj muľom me, a na tu, Absolon, čhavo miro, čhavo miro!“
2 Le Joaboske phende, hoj o kraľis hino smutno a rovel pal o Absolon. 3 Andre oda džives pes o viťazstvo čerinďa pro smutkos savore slugaďenge, bo o slugaďa pes dodžanle, hoj le kraľiske hin igen pharo pal peskro čhavo. 4 Akor o slugaďa počoral avenas pale andro foros Machanajim, avke sar keren o slugaďa, save pes ladžan olestar, hoj denašen le maribnastar. 5 O kraľis peske zaučharďa o muj a chudňa zorales te rovel: „Čhavo miro, Absolon! Absolon, čhavo miro, čhavo miro!“ 6 Akor o Joab geľa ko David a phenďa: „Adadžives kerďal ladž savore tire služobňikenge, save adadžives zachraňinde o dživipen tuke, tire čhavenge, romňijenge, čhajenge the romňijenge-služobňičkenge. 7 Se tu kames olen, ko pre tu džan, a džas pre ola, ko tut kamen. Adadžives dikhľam, hoj tuke na džal pal o uradňika a aňi pal o služobňika. Dikhav, hoj tuke uľahas feder, te o Absolon ačhiľahas te dživel a amen savore uľamas adadžives mule. 8 Vašoda ušťi! Av avri a podhazde upre tire služobňiken. Bo lav vera pro RAJ, te na aveha avri, dži rači ňiko lendar na ačhela tuha. Oda ela prekal tu mek goreder sar savoro, so pes tuke terňipnastar dži adadžives ačhiľa.“ 9 Avke o kraľis ušťiľa a bešľa peske paš e brana. Sar phende savore slugaďenge, hoj o kraľis bešel paš e brana, avle angle leste savore. Ale o Izraeliti pes rozdenašle, sako andre peskro stanos.

E Judsko the o Izrael kamen pale le David

10 Savore kmeňi andral o Izrael pes vesekedinenas maškar peste a phenenas: „O kraľis amen cirdňa avri andral e zor amare ňeprijaťeľendar, andral e zor le Filišťincendar. Ale akana mušinďa te denašel andral kadi phuv le Absolonostar.
11 Ale o Absolon, saves pomazinďam amare kraľiske, muľa andro mariben. Soske mek užaren? So na keren vareso, hoj te avel pale o kraľis?“ 12 O kraľis o David diňa te phenel le rašajenge le Cadokoske the le Ebjataroske: „Phenen le vodcenge andre Judsko: ‚Soske tumen te aven posledna paš oda, sar anena le kraľis pale khere? Se o kraľis pes dodžanľa, so vakerenas o manuša andro Izrael. 13 Tumen san mire phrala, sam jekh rat. Soske tumen te aven posledna paš oda, sar anena le kraľis pale khere?‘ 14 Le Amasoske phenena: ‚Se amen sam phrala, jekh rat. Mi marel man zorales o Del, te tu na ačheha akanastar veľiťeľiske upral mire slugaďa vaš o Joab.‘ “ 15 Aleha sas savore manušenge andral e Judsko pre dzeka. On dine the phenel le kraľiske: „Av pale, tu the savore tire služobňika.“

O David džal pale andro Jeruzalem

16 Sar o David džalas pale khere, doavľa paš o Jordan. O manuša andral e Judsko imar avle andro Gilgal, hoj pes leha te zdžan a te preľigenen les prekal o paňi.
17 Andre oda časos siďarelas the o Benjaminčanos o Šimej, le Geraskro čhavo andral o Bachurim, a geľa le muršenca andral e Judsko anglo kraľis David. 18 Avle leha ezeros (1 000) murša andral o Benjamin. Avľa the o Ciba, savo sas služobňikos le Sauloskra famelijake, a leha leskre dešupandž (15) čhave the biš (20) sluhi. On sas sigeder paš o paňi Jordan sar o David. 19 Pregele prekal o paňi, hoj te preľidžan leskra famelija, a kerde savoro, so o David kamelas. O David presikavel o jileskeriben le Šimejoske Sar o David kamľa te predžal prekal o Jordan, peľa angle leste le Geraskro čhavo o Šimej 20 a phenďa leske: „Rajeja miro! Mangav tut, bister pre oda nalačhipen, so tuke kerďom oda džives, sar džahas het andral o Jeruzalem. Ma ľiker oda andre tiro jilo. 21 Se me, tiro služobňikos, džanav, hoj kerďom binos. Ale adadžives avav ešebno anglal tu la Jozefoskra famelijatar, rajeja miro the kraľina.“ 22 Androda o Abišaj, la Cerujakro čhavo, phenďa: „Či na majinel o Šimej te merel vaš oda, hoj košelas le RAJESKRE pomazimen kraľis?“ 23 Ale o David phenďa: „So te kerel tumenca, čhave la Cerujakre, hoj adadžives ačhen mange pre oda, so kamav te kerel? Adadžives majinel te el vareko murdardo andro Izrael? Či so, me na džanav, hoj som adadžives kraľis upral o Izrael?“ 24 Paľis phenďa le Šimejoske: „Na mereha!“ A kada leske phenďa o David la veraha.

O David presikavel o jileskeriben le Mefibošetoske

25 The le Sauloskro čhavo o Mefibošet avľa anglo David. Akorestar, sar o David geľa het, ov peske na thovelas (na morelas) o pindre, aňi na rajbinelas pal peste o gada a na strihinelas e brada dži akor, medik na avľa pale o David.
26 Sar avľa andral o Jeruzalem anglo David, ov leske phenďa: „Mefibošet, soske na avľal manca?“ 27 Ov odphenďa: „Se tu džanes, hoj me na phirav pro pindre. Phenďom mire sluhaske, hoj te thovel o sedlos pro somaris, bo kamľom te džal le kraľiha, ale ov man oklaminďa. 28 A ov tuke pre mande namištes vakerelas, rajeja the kraľina miro. Ale tu, rajeja miro the kraľina, sal sar le Devleskro aňjelos. Ker avke, sar tu kames. 29 Se caľi miri dadeskri famelija peske tutar na zaslužinel ňič, ča te merel. Ale tu domukľal tire služobňikoske te bešel pašal tiro skamind. So mek šaj buter kamav tutar?“ 30 O David leske phenďa: „Pre soste buter lava? Prikazinav tuke the le Cibaske te rozďelinel peske o maľi.“ 31 O Mefibošet odphenďa le Davidoske: „Mi lel peske kajte savoro, prekal mande hin oda dos, hoj miro raj the kraľis avľa khere bachtales.“

O David presikavel o jileskeriben le Barzilajoske

32 O Gileadčanos Barzilaj sas andral o gav Rogelim, so hin paš o Machanajim. Ov sas igen phuro, sas leske ochtovardeš (80) berš. Sas barvalo murš, savo dodelas o chaben prekal o kraľis, medik sas andro Machanajim. The o Barzilaj avľa le kraľiha tele dži paš o Jordan, hoj les odarik te preľidžal.
34 O David phenďa leske: „Av manca khere andro Jeruzalem a ode man pal tute postarinava.“ 35 O Barzilaj leske odphenďa: „Keci berš mek dživava, hoj te džav tuha, kraľina, andro Jeruzalem? 36 Adadžives mange hin ochtovardeš (80) berš. Andre ňisoste man imar nane radišagos. Imar na džanav, so hin chutno a so na, aňi na došunav o giľavipen le muršengro the le džuvľengro. Soske tuha džava? Se tiro služobňikos tuke ela ča pro pharipen. 37 Džava tuha, kraľina, mek sikra pal o Jordan, ale soske tu, kraľina, man kames te del ajsi odmena? 38 Domuk mange, hoj man te visarav pale andre miro foros a ode te merav paš o hrobos mire dadeskro the mira dakro. Ale hin kade jekh tiro služobňikos o Kimham, savo dureder džala tuha, rajeja the kraľina miro. Ker leske avke, sar tuke hin pre dzeka.“ 39 O David phenďa: „Akor mi avel manca o Kimham a me leske kerava avke, sar tuke hin pre dzeka. Savoro, so kames, kerava prekal tu.“ 40 Paľis savore manuša the o David pregele prekal o Jordan. Avke ov čumidľa le Barzilaj, požehňinďa les a ov pes visarďa khere.

O Izrael the e Judsko pes vesekedinen pal o David

41 O kraľis o David džalas dureder andro Gilgal a o Kimham leha. Le kraľis preľigende savore manuša andral e Judsko the jepaš Izrael.
42 Savore murša andral o Izrael avle ko kraľis a phučle lestar: „Soske tut čorde amare phrala andral e Judsko a preľigende tut, tira famelija the savore tire muršen prekal o Jordan?“ 43 Androda savore murša andral e Judsko phende le muršenge andral o Izrael: „Oda vašoda, bo hino amenge famelija. Soske san choľamen? Odchaľam vareso le kraľistar, abo diňa amen ov varesave dari?“ 44 O Izraeliti lenge odphende: „Amen hin dešvar buter pro kraľis pravos sar tumen. Soske amen dikhľan tele? Se amen ešebna phenďam, hoj anaha pale amare kraľis!“ Ale o manuša andral e Judsko sas zoraleder andro lava sar o murša andral o Izrael.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk