Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

18. kapitola

1 O David diňa te zvičinel le muršen, save sas leha, a rozďelinďa len andro partiji po ezeros (1 000) the šel (100) slugaďa a ačhaďa upral lende veľiťeľen. 2 Avke len bičhaďa andro trin partiji le Joaboha, le Joaboskre phraleha le Abišajoha the le Itajoha andral o Gat. Dojekh lendar ľidžalas peskra partija. Paľis phenďa o David le muršenge: „Kamav the me te džal tumenca.“ 3 „Našťi aves,“ phende o murša. „Bo te lendar mušinaha te denašel, na džala lenge pal amende, kajte jepaš džene amendar merena. Ale tu sal vzacneder sar ezeros (1 000) amendar! Ela feder, te amenge pomožineha andral o foros.“ 4 „Kerava avke, sar phenen,“ phenďa o David. Paľis ačhelas paš e brana a savore murša odarik džanas het andro partiji po šel (100) the po ezeros (1 000) džene. 5 O kraľis phenďa le Joaboske, Abišajoske the le Itajoske: „Ča angle ma aven jileskre ko terno murš ko Absolon.“ Savore manuša šunde, sar o kraľis oda prikazinel savore veľiťeľenge pal o Absolon. 6 Avke o murša gele pre maľa pro Izraeliti a o mariben pes chudňa andro Efrajimiko veš. 7 Le Davidoskre murša zviťazinde upral o Izraeliti a mule lendar oda džives igen but manuša – 22 000 murša. 8 O mariben pes rozgeľa pal caľi phuv. Andre oda džives o veš murdarďa buter dženen sar e šabľa.

Le Absolonoskro meriben

9 O Absolon džalas pre mulica a jekhvareste pes arakhľa anglo murša le Davidoskre. Sar leskri mulica predžalas tel o bare duboskre konara, o Absolon pes zachudňa le šereha andro konara a ačhiľa te figinel andro luftos a e mulica telal leste denašľa het.
10 Vareko oda dikhľa a geľa te phenel le Joaboske: „Dikhľom le Absolon te figinel pro dubos!“ 11 O Joab phenďa ole muršeske, savo leske avľa oda te phenel: „Te les dikhľal, soske les ode takoj na murdarďal? Diňomas tut deš rupune the jekh sirimos!“ 12 Ov odphenďa le Joaboske: „Kajte man diňalas ezeros (1 000) rupune, na thoďomas o vast pre le kraľiskro čhavo. Bo amen savore šunďam, sar o David phenďa tuke, le Abišajoske the le Itajoske, hoj te chraňinen le terne muršes le Absolon. 13 Te les murdarďomas, o kraľis pes pal oda the avke dodžanľahas a tu vaš ma na ačhiľalas.“ 14 „Na zľikerava man kade tuha!“ phenďa o Joab. Avke iľa o trin kopiji a demaďa len andro jilo le Absolonoske, savo mek dživelas a figinelas pro dubos. 15 Paľis o deš terne zbrojnoša le Joaboskre, pes rozačhade pašal o Absolon, domarde les a murdarde. 16 O Joab zatrubinďa pro rohos a o murša imar na džanas pal o Izraeliti, bo ov len zaačhaďa. 17 Ile le Absolon, čhide les andre bari chev andro veš a začhide les but barenca. Savore manuša andral o Izrael pes rozdenašle, sako andre peskro stanos. 18 Medik dživelas o Absolon, diňa peske te ačhavel andre Kraľiskri dolina bar pre peskro leperiben. Phenďa peske: „Nane man čhavo, savo leperela miro nav.“ Vašoda diňa ole bareske nav pal peste. Dži adadžives pes vičinel Le Absolonoskro bar pro leperiben. 19 Paľis o Achimaac, o čhavo le Cadokoskro, phenďa le Joaboske: „Muk man, hoj te džav ko David, hoj leske te phenav oda lačho hiros, hoj o RAJ les zachraňinďa leskre ňeprijaťeľistar.“ 20 „Na,“ odphenďa leske o Joab, „bo adadžives na uľalas o poslos, so anel o radišagoskro hiros, bo muľa leske o čhavo. Šaj oda keres pre aver džives.“ 21 Paľis phenďa peskre sluhaske le Kušijcoske: „Dža a phen le kraľiske, so dikhľal.“ Oda murš anglal leste banďiľa a chudňa te denašel. 22 Ale o Achimaac pale phenďa le Joaboske: „Mange hin savoro jekh. Ča muk man, hoj te denašav pal oda Kušijcos.“ „Soske oda kames te kerel, čhavo miro?“ phučľa lestar o Joab. „Na ela tut olestar ňisavo počiňiben.“ 23 „Mi ačhel pes, so ča kamel,“ phenďa o Achimaac, „ale me džav!“ „Akor dža!“ phenďa leske o Joab. Avke o Achimaac denašelas pal o rovno drom a dochudňa le Kušijcos. 24 O David bešelas maškar e andruňi the avruňi foroskri brana. A o stražňikos geľa upre pre strecha la branakri pro muros, a sar pes rozdikhľa, dikhľa jekhe muršes te denašel. 25 O stražňikos vičinďa pro kraľis a phenďa leske oda. Akor o kraľis o David phenďa: „Te hino korkoro, anel lačho hiros.“ Sar oda murš sas pašeder, 26 o stražňikos dikhľa mek jekhe muršes te denašel a vičinďa pro vratňikos: „Hin ode mek jekh murš, savo denašel!“ O David phenďa: „The ov anel lačho hiros!“ 27 O stražňikos phenďa: „Dičhol pes mange, hoj oda ešebno murš denašel avke sar o Achimaac, le Cadokoskro čhavo.“ „Ov hino lačho manuš,“ phenďa o David. „Avel kade lačhe hiroha.“ 28 Androda o Achimaac phenďa le Davidoske: „Smirom tuke!“ Avke banďiľa le mujeha dži pre phuv a phenďa: „Chvala le RAJESKE, tire Devleske! Ov tuke diňa le ňeprijaťeľen, save hazdle o vasta pre tute, pre miro raj the kraľis.“ 29 „Mištes hin le Absolonoske?“ phučľa lestar o David. O Achimaac odphenďa: „Dikhľom ča baro zmetkos, sar o Joab bičhaďa tire služobňikos the tire sluhas, ale na džanav, pal soste džal.“ 30 „Dža pre sera a ačh kade!“ phenďa o David. Avke ov geľa a ačhelas ode. 31 Jekhvareste avľa o Kušijcos a phenďa: „Mi šunel miro raj the kraľis lačho hiros! O RAJ tut adadžives cirdňa avri andral e zor savorendar, save pes hazdle upre pre tute.“ 32 O David lestar phučľa: „Sar hin le terne muršeske le Absolonoske?“ Ov odphenďa: „Kada, so pes ačhiľa tire čhaske, rajeja the kraľina miro, pes mi ačhel tire ňeprijaťeľenge the savorenge, ko pes hazdle upre pre tute!“
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk