Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

14. kapitola

E džuvľi andral e Tekoa prevakerel le David

1 Sar la Cerujakro čhavo o Joab dikhľa, hoj o kraľis o David hino smutno pal o Absolon,
2 bičhaďa varekas andre Tekoa, hoj te anen odarik goďaver džuvľa. Sar la ande, phenďa lake o Joab: „Ker avke: Uri pre tu ola gada, so hin pro smutkos, a makh tut le olejoha, ale av sar džuvľi, savi imar but časos ľikerel o smutkos pal o mulo. 3 Paľis džaha ko David, hoj leha te vakeres.“ A diňa la goďi, so leha te vakerel. 4 Akor odi džuvľi andral e Tekoa geľa ko kraľis, banďolas anglal leste le mujeha dži pre phuv a phenďa: „Pomožin mange, kraľina!“ 5 „So tute?“ phučľa latar o kraľis. „Me som vdova,“ odphenďa. „Miro rom muľa. 6 Sar mire duj čhave sas pre maľa, vesekedinde pes maškar peste a na sas ode ňiko, hoj len pestar te odlel. Jekh lendar demaďa dujtones avke, hoj les murdarďa. 7 Akana džal pre ma caľi famelija a phenen: ‚De amenge oles, ko murdarďa peskre phrales, hoj les te murdaras vaš o dživipen le phraleskro.‘ Te on oda kerena, me ačhava bi o čhavo a lena miri naďej, so mek mange ačhiľa, bo pal miro rom na ačhiľahas pre kadi phuv o nav aňi o potomstvos.“ 8 „Dža khere,“ phenďa lake o David. „Me lava ada andre mire vasta.“ 9 Ale e džuvľi le Davidoske phenďa: „Raja miro the kraľina! Odi vina mi perel pre mande the pre miri famelija a tu the tiro tronos te aves bi e vina.“ 10 Avke o kraľis lake phenďa: „Te vareko phenela vareso pre tu, an les ke mande a kerava oda, hoj šoha pre tu imar na vakerela ňič nalačho.“ 11 A oj leske phenďa: „Mangav tut, le mange vera anglo RAJ, tiro Del, hoj oda dženo, ko pes mušinel te pomsťinel mire čhaske vaš o dživipen le phraleskro, les te na murdarel, bo oleha kerďahas mek goreder binos.“ „Avke sar dživel o RAJ,“ phenďa lake o David, „tire čhaske aňi o bal na perela pal o šero.“ 12 E džuvľi mek phenďa: „Domuk tira služobňičkake, hoj te phenel mek vareso peskre rajeske the kraľiske.“ „Vaker!“ phenďa o David. 13 Oj leske phenďa: „Soske gondoľinehas the tu kajso nalačhipen pro manuša le Devleskre? Tu korkoro tut odsudzinďal andre oda, so phenďal, bo na domukľal te anel khere tire čhas, saves tradňal het. 14 Bo jekhvar mušinas savore te merel, sam sar o paňi, so hino avričhordo pre phuv a so imar pes na del te skidel upre. Ale o Del na kamel te lel ňikaske o dživipen, ale kerel savoro, hoj te anel pale oles, ko hino lestar dur. 15 Vašoda oda avľom te phenel mire rajeske the kraľiske, bo o manuša man oleha darade a phenďom mange: ‚Džava te vakerel le kraľiha a ko džanel, či man na šunela avri. 16 Šaj man šunel avri a zachraňinel ole manušendar, save man the mire čhas kamen te čhivel avri andral e phuv, so amenge diňa o Del.‘ 17 O lav mire rajeskro the kraľiskro mange anel o smirom, bo miro raj the kraľis hino sar le Devleskro aňjelos, savo rozprindžarel o lačho le nalačhestar. O RAJ, tiro Del, mi el tuha.“ 18 Akor o David lake phenďa: „Vareso tutar phučava a odphen mange o čačipen!“ „Ča vaker, rajeja miro the kraľina,“ odphenďa e džuvľi. 19 „Na sas oda o Joab, savo tut bičhaďa ke ma?“ phučľa latar o David. E džuvľi odphenďa: „Avke sar tu džives, rajeja miro the kraľina, našťi garuvav ada angle tu, hoj tuke te na odphenav. Sas oda tiro služobňikos o Joab, savo mange oda phenďa a diňa man goďi, so tuke te phenav. 20 Ov oda kerďa vašoda, hoj te čerinel kadi situacija. Ale tu, rajeja miro, sal goďaver sar le Devleskro aňjelos a džanes pal savoreste, so pes kerel andre kadi phuv.“

O Joab anel pale le Absolon

21 Paľis o David phenďa le Joaboske: „Mištes, me kerava oda, so kames. Dža a an pale le Absolon.“
22 Akor o Joab peľa anglo David a banďolas le mujeha dži pre phuv a paľikerelas leske. Phenďa: „Adadžives sprindžarďom, hoj arakhľom milosť andre tire jakha, rajeja miro the kraľina, bo kerďal oda, so kamľom.“ 23 Paľis o Joab geľa andro Gešur a anďa le Absolon pale andro Jeruzalem. 24 O kraľis phenďa le Joaboske: „Mi džal andre peskro kher, no pro jakha pes mange te na sikavel.“ Avke o Absolon geľa andre peskro kher, ale le kraľis na dikhľa.

O Absolon pale dikhel le kraľis

25 Andre calo Izrael le Absolon lašarenas, bo na sas ňiko ajso šukar sar ov. Le šerestar dži o pindre pre leste na sas chiba.
26 Leskre bala sas igen bare a strihinelas len jekhvar andro berš, sar sas igen phare. Sar len važinelas, sas len vaj duj kili. 27 Le Absolon sas trin muršora the jekh čhajori a lakro nav sas Tamar. Oj sas igen šukar džuvľi. 28 O Absolon bešelas andro Jeruzalem imar duj berš, ale le David mek na dikhľa. 29 Paľis diňa te vičinel le Joab, hoj te avel ke leste, bo kamľa les te bičhavel ko David, ale o Joab na kamelas te džal ke leste. O Absolon bičhaďa pal leste dujtovar, ale aňi akor na geľa. 30 Paľis o Absolon phenďa peskre sluhenge: „Dikhen, le Joaboskri maľa hiňi pašes paš miri a hin les ode jačmeňis. Džan a podlabaren la!“ Avke o sluhi gele a podlabarde odi maľa. 31 Paľis o Joab avľa andro kher le Absolonoskro a phenďa leske: „Soske mange tire sluhi podlabarde e maľa?“ 32 O Absolon leske odphenďa: „Dikh! Bičhaďom pal tu, hoj te aves ke mande, bo kamľom tut te bičhavel ko kraľis, hoj leske te phenes: ‚Soske avľom andral o Gešur? Se feder mange uľahas, te ačhiľomas ode.‘ Ale akana kamav te džal anglo David a te vareso kerďom nalačho, mi murdarel man.“ 33 Paľis o Joab geľa ko David a phenďa leske savoro. Avke o David vičinďa ke peste le Absolon a o Absolon avľa ko David. Sar avľa, banďiľa anglal o kraľis le mujeha dži pre phuv a o kraľis čumidľa le Absolon.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk