Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

13. kapitola

O Amnon the e Tamar

1 Paloda pes ačhiľa kada: Le Davidoskre čhas le Absolon sas igen šukar pheň, savi pes vičinelas Tamar. Le Davidoskro čhavo Amnon pes andre late zakamľa.
2 O Amnon pes trapinelas vaš late avke, hoj nasvaľila olestar, bo oj sas mek pačivaľi a ov peske gondoľinelas, hoj šoha na ela leskri. 3 Ale sas les prijaťeľis o Jonadab. Ov sas le Šimeoskro čhavo, savo sas phral le Davidoske, a sas igen goďaver murš. 4 Phučľa le Amnonostar: „Sar oda, hoj tu, o čhavo le kraľiskro, sal sako tosara ajso smutno? Na pheneha mange?“ O Amnon leske phenďa: „Kamav la Tamar, le Absolonoskra pheňa.“ 5 O Jonadab leske phenďa: „Pašľuv tuke pro hadžos a ker tut, hoj sal nasvalo. Sar avela tut te dikhel tiro dad, phen leske: ‚Mangav tut, domuk, hoj miri pheň e Tamar man te del te chal. Mi pripravinel anglal mande o chaben, bo kamav andral lakre vasta te chal.‘ “ 6 Avke o Amnon pašľiľa pro hadžos a kerelas pestar, hoj hino nasvalo. Sar avľa o David les te dikhel, phenďa leske: „Domuk mira pheňake, hoj te avel a te pekel anglal ma duj bokeľa. Kamav andral lakre vasta te chal.“ 7 Paľis o David phenďa la Tamarake: „Dža andro kher ke tiro phral ko Amnon a pripravin leske o chaben.“ 8 Sar e Tamar avľa ko Amnon andro kher, ov pašľolas pro hadžos. Avke iľa o chumer, ušanďa les anglal leste, kerďa bokeľa a pekľa len. 9 Paľis iľa e tepša le bokeľenca a thoďa anglal leste, ale ov na kamelas te chal. Avke o Amnon phenďa: „Bičhaven savore manušen adarik het.“ Avke savore lestar gele het. 10 Paloda phenďa la Tamarake: „An mange o bokeľa andre spalňa. Chava andral tire vasta.“ E Tamar iľa o bokeľa, so pekľa, a ľigenďa len le Amnonoske andro hadžos. 11 Ale sar leske delas o bokeľa, cirdňa la ke peste a phenďa: „Av, pašľuv tuke manca, pheňe miri!“ 12 „Na, phrala miro!“ phenďa leske e Tamar. „Av goďaver a ma ker oda mange! Bo kada pes andro Izrael na kerel! 13 Kaj man thovava andre ajsi ladž? A tut lena andro Izrael lubariske! Ale mangav tut, vaker le kraľiha a ov tuke man dela!“ 14 Ale ov la na šunďa. Chudňa la a našilu laha pašľiľa, bo ov sas zoraleder. 15 Paloda le Amnonoske e Tamar igen džungľiľa a chudňa ke late te šunel e ňenavisť a odi ňenavisť ke late sas bareder sar angloda o kamiben. O Amnon lake phenďa: „Ušťi upre a dža adarik avri!“ 16 „Na!“ phenďa leske. „Kada, hoj man trades het, hin mek goreder sar oda, so manca kerďal!“ Ale ov la na kamelas te šunel. 17 Vičinďa peskre sluhas, savo pašal leste kerelas, a phenďa leske: „Čhiv kala džuvľa avri a phand pal late o vudar!“ 18 Avke la o sluhas čhiďa avri a phandľa pal late o vudar. Pre Tamar sas šukar upruno plašťos, so hordinenas le kraľiskre čhaja, sar sas slobodna. 19 E Tamar peske čhiďa pro šero o prachos, čhingerďa pre peste o upruno plašťos, so sas pre late, thoďa peske o vast pro šero a džalas het bare rovibnaha. 20 Paľis lakro phral o Absolon latar phučľa: „Na sas tuha tiro phral o Amnon? Akana, pheňe miri, imar ma vaker pal oda. Se hino tiro phral, ma domuk tuke oda, so pes ačhiľa, andre tiro jilo.“ Avke e Tamar dživelas andro kher le Absolonoskro omukľi the smutno. 21 Sar pes pal oda došunďa o David, igen choľisaľiľa. 22 O Absolon imar buter na vakerelas le Amnonoha. Našťi les avri ačhelas, bo našilu pašľiľa leskra pheňaha la Tamaraha.

O Absolon visarel pale le Amnonoske

23 Duje beršenca paloda pes ko Absolon strihinenas o bakre andro Baal-Chacor paš o Efrajim a o Absolon ode vičinďa savore čhaven le kraľiskre.
24 O Absolon geľa ko David a phenďa: „Šaj aves tu the tire služobňika ke mande, bo ipen strihinen mire bakren.“ 25 O David leske odphenďa: „Na, čhavo miro, na mušinas te džal savore, hoj pes te na starines pal amende.“ Kajte o Absolon pre leste ispidelas, ov na kamelas te džal leha, ale požehňinďa les. 26 Paľis o Absolon phenďa: „Te na, akor mi avel amenca miro phral o Amnon.“ „Soske kames, hoj ov tuha te džal?“ phučľa o David. 27 Ale o Absolon avke pre leste ispidelas, hoj mukľa le Amnon the savore kraľiskre čhaven. [Paľis ov lenge pripravinďa hoscina ajsi sar le kraľiske.] 28 O Absolon phenďa peskre sluhenge: „Den pozoris! Sar le Amnon ela lačhi dzeka la moľatar, akor tumenge prikazinava a tumen les murdarena. Ma daran tumen, bo oda me tumenge prikazinďom! Aven šmela a zorale!“ 29 Paľis o sluhi kerde avke, sar lenge phenďa, a murdarde les. Akor savore le Davidoskre čhave ušťile, bešle pre peskre somara a denašle. 30 On sas mek pro drom, sar le Davidoske vareko phenďa: „O Absolon murdarďa savore tire čhaven – ňiko lendar na ačhiľa te dživel.“ 31 O David ušťiľa, čhingerďa pre peste o gada a pašľiľa pre phuv. Savore leskre služobňika ačhenas pašal leste le čhingerde gadenca. 32 Sas paš leste o Jonadab, le Davidoskre phraleskro čhavo, saveske sas dad o Šimeah. O Jonadab phenďa: „Te na gondoľinel peske miro raj, hoj o Absolon murdarďa savore tire čhaven. Muľa ča o Amnon. Bo dičholas pro Absolon, hoj kamel le Amnon te murdarel akorestar, sar našilu pašľiľa la Tamaraha. 33 Rajeja miro the kraľina, ma trapin tut pal oda, so tuke phende, hoj savore tire čhave mule. Muľa ča o Amnon.“ 34 Ale o Absolon denašľa. O sluhas, savo stražinelas, jekhvareste zbačinďa a dikhľa pro drom pašal o Horonajim but manušen pre sera le verchoskri a phenďa le kraľiske: „Dikhľom le manušen pro drom pašal o Horonajim pre sera le verchoskri.“ 35 O Jonadab phenďa le Davidoske: „Dikh, oda aven tire čhave. Ačhiľa pes avke, sar tuke phenďom.“ 36 Soča dovakerďa, avle le Davidoskre čhave a chudle igen te rovel. Avke the o David savore peskre služobňikenca igen rovenas. 37 Sar o Absolon denašelas, dochudňa pes andro Gešur. Geľa ko čhavo le Amichudoskro ko Talmaj, savo sas kraľis andro Gešur, a bešelas ode trin berš. O David calo časos sas smutno pal peskro čhavo Amnon. 39 A o David igen kamelas te džal ko Absolon, bo imar les pregeľa o pharipen pal oda, hoj o Amnon muľa.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk