Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

12. kapitola

O Natan dovakerel le Davidoske

1 O RAJ bičhaďa le Natan ko David. Ov avľa ke leste a phenďa: „Andre jekh foros sas duj murša. Jekh sas barvalo a dujto čororo.
2 Le barvales sas igen but bakre the gurumňa, 3 ale le čorores sas ča jekh ovečka, sava peske cinďa. Ov la ľikerelas a oj barolas jekhetane leha the leskre čhavenca. Chalas leha jekhetane ole chabenestar, so the ov, pijelas andral leskro poharis a sovelas andre leskri angaľi. Sas leske sar čhaj. 4 Jekhvar avľa ko barvalo murš vareko pal o drom. Ale ov na kamľa te lel peskre bakrendar abo gurumňendar, hoj te kerel te chal ole muršeske, so ke leste avľa. Avke iľa e ovečka ole čore manušestar a kerďa te chal ole muršeske, so ke leste avľa.“ 5 O David igen choľisaľiľa pre oda barvalo murš a phenďa le Natanoske: „Avke sar dživel o RAJ, oda murš, savo ada kerďa, mušinel te merel. 6 Vaš odi ovečka mušinela akana te visarel pale štarval ajci, bo kerďa kadi veca a na sas leske pharo pal oda čoro manuš.“ 7 Akor o Natan le Davidoske phenďa: „Tu sal oda murš! Kada phenel o RAJ, o Del le Izraeloskro: ‚Me tut pomazinďom kraľiske upral o Izrael a cirdňom tut avri andral o vasta le Sauloskre. 8 Diňom tuke leskro kraľišagos the leskre romňijen andre tire vasta. Ačhaďom tut kraľiske upral o Izrael the upral e Judsko. A te tuke oda na sas dos, diňomas tut mek duvar ajci. 9 Soske dikhľal le RAJESKRO lav tele a kerďal oda, so leske nane pre dzeka? Le Urijaš diňal te murdarel la šabľaha a iľal tuke leskra romňa. Vašoda, hoj les diňal te murdarel le Amončanenge, 10 akanastar pes imar šoha e šabľa na visarela tira famelijatar, bo dikhľal man tele a iľal tuke le Urijašiskra romňa.‘ 11 Kada phenel o RAJ: ‚Domukava pre tu pohroma, savi avela andral tiro kher. Angle tire jakha tuke odlava tire romňijen a dava len le manušeske andral tiri famelija. Ov lenca pašľola avke, hoj savore oda dikhena. 12 Tu oda kerďal počoral, ale me oda kerava dživese anglo calo Izrael.‘ “

O David kerel pokaňje

13 Akor phenďa o David le Natanoske: „Kerďom binos anglo RAJ.“ Ov leske odphenďa: „O Raj tuke odmukľa tiro binos a na mereha.
14 Ale oleha, so kerďal, dikhľal tele le RAJES, a vašoda o čhavoro, so tuke uľola, mušinel te merel.“ 15 Sar o Natan geľa khere, o Raj dukhaďa le nasvaľibnaha le Davidoskre čhavores, savo uľiľa la Batšebake. 16 O David mangelas le Devles vaš o čhavoro, igen pes poscinelas a caľi rat pašľolas pre phuv. 17 Leskre phureder služobňika gele paš leste a kamenas les te hazdel pal e phuv, hoj te chal lenca, ale ov na kamelas te ušťel aňi te chal. 18 Pro eftato džives o čhavoro muľa, ale le Davidoskre služobňika pes daranas leske oda te phenel. Phende peske: „Medik o čhavoro dživelas, privakerahas pes ke leste, ale na šunelas amen. Sar šaj akana leske phenas, hoj o čhavoro muľa? Šaj peske kerel vareso.“ 19 Ale o David dikhľa, hoj leskre služobňika vareso počoral vakeren maškar peste, a avľa pre oda, hoj o čhavoro muľa. Phučľa lendar: „Muľa o čhavoro?“ „Muľa,“ odphende leske. 20 O David ušťiľa pal e phuv, geľa te lanďol, makhľa pes la mascaha a urďa aver gada. Paľis geľa andro stanos le RAJESKRO a banďolas anglo RAJ. Sar odarik geľa khere, mangľa peske te chal. Dine les a ov chalas. 21 O služobňika lestar phučle: „Oda so hin oda, so kerďal? Medik o čhavoro dživelas, poscinehas tut a rovehas. Ale sar o čhavoro muľa, ušťiľal a geľal te chal.“ 22 Ov odphenďa: „Medik o čhavoro dživelas, poscinavas man a rovavas, bo mange gondoľinavas: ‚Ko džanel, či o RAJ na ela ke ma jileskro a na mukela le čhavores te dživel. 23 Ale akana, sar muľa, soske man mek poscinava? Či šaj le čhavores me mek anav pale? Me džava pal leste, ale ov ke ma pale imar na avela.‘ “ 24 Paľis o David poťešinelas peskra romňa la Batšeba lavenca, geľa ke late a pašľiľa laha. Sar lake uľiľa muršoro, dine leske nav Šalamun. O RAJ peske les zakamľa, 25 a vašoda prekal o prorokos Natan phenďa le Davidoske, hoj leske te den nav Jedidjah12,25 O milačkus le RAJESKRO.

O viťazstvo upral e Raba

26 O Joab geľa pro mariben pre amoňiko Raba a zaiľa le kraľiskro foros.
27 O Joab bičhaďa muršen, hoj te phenen le Davidoske: „Maravas man lenca a zaiľom lenge o teluno foros paš o paňi. 28 Akana zvičin ole muršen, save ačhile, rozačhaven tumen pašal oda foros a zale les, hoj upral oda foros te na zviťazinav me korkoro a te na dav ole foroske miro nav.“ 29 Avke o David iľa savore muršen, geľa andre Raba, ode pes marelas lenca a zviťazinďa upral lende. 30 Paľis iľa e koruna le Milkomoske, lengre devleske, pal o šero, a thode la le Davidoske pro šero. E koruna sas phari buter sar tranda (30) kili a sas andre igen vzacno bar. Ov odarik iľa igen bari korisť. 31 Odľigenďa le manušen, save ode bešenas, a diňa lenge o pili, o krompača the o tovera, hoj te keren buči paš o cehli. Avke kerde the savore amoňike forenca. Paľis o David the savore manuša gele pale andro Jeruzalem.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk