Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

O džives le Rajeskero

1 Kada ľil imar hino dujto so tumenge pisinav, mire lačhe phralale. Andro soduj kamav tumen te sikavel hoj mište te gondoľinen. A kamav tumenge te leperel,
2 hoj te na bisteren pro lava so imar anglal phende o sentne proroka aňi pro prikazaňie le Rajeskero the le Spasiťeľiskero, so tumenge sas dino prekal o apoštola. 3 Ale anglal savoreste džanen oda, hoj andro ostatne dživesa avena ajse manuša, so dživena pal peskere binošne žadosci. Asana tumen avri 4 a phenena: “Kaj hine ola lava le Devleskere, so phenďa hoj avela? Se kanastar mule o dada, sa hin avke sar sas.” 5 Bo on narokom na kamen te džanel hoj imar čirlastar o Del kerďa o ňebos the e phuv le laveha. Na kamen te džanel oda, hoj e phuv sas kerďi le paňestar a le paňeha 6 a hoj e čirlatuňi phuv sas tasľarďi a zňičimen ole paňeha. 7 Adadžives, oda lav ľikerel a garuvel kada ňebos the kadi phuv la jagake. Ľikerel len prekal oda džives sar ena odsudzimen a zňičimen o bijedevleskere manuša. 8 Ale ma bisteren, mire lačhe phralale, hoj jekh džives hin ko Raj sar ezeros (1 000) berša a ezeros (1 000) berša sar jekh džives. 9 O Raj na avela nasig te kerel oda so phenďa, avke sar peske vareko gondoľinel. Ov mek užarel, bo na kamel hoj vareko te merel, ale kamel, hoj pes savoredžene te visaren kijo Del. 10 A o džives le Rajeskero avela sar o živaňis rači. Andre oda džives o ňebos našľola bara vikaha a sa so hin upre pro ňebos zlabola andre jag a e phuv the sa, so pre late hin, ela zňičimen. 11 Te kada savoro kavke našľola, save mušinen te avel andre tumaro dživipen sentne the pobožne? 12 Save manuša mušinen te avel tumen so užaren oda džives le Devleskero a igen kamen hoj te avel sig? 13 No amen užaras pre oda lav, so amenge diňa: pro nevo ňebos the pre nevi phuv, andre save bešela o spravodľišagos. 14 Vaš oda, mire lačhe phralale: te užaren kala veci, keren sa hoj pes tumen te arakhel andro smirom le Rajeha, žužen the bi o binos. 15 Len sar tumari zachrana oda, hoj amaro Raj mek užarel. Bo avke tumenge pisinelas the amaro lačho phral, o Pavol, ola goďaha so leske sas diňi. 16 Avke vakerel pal kala veci andre savore peskere ľila. Andre ola ľila hin varesave veci so hin phares te achaľol, vaš oda len previsaren o manuša so nane sikade avri a nane zorale. On previsaren the aver pisimen Lav a oleha zňičinen pes korkoren. 17 Ale te oda imar anglal džanen, mire lačhe phralale, chraňinen tumen, hoj tumen te na scirden o bijedevleskere manuša le klamišagoha a te na odperen andral tumaro zoralo pačaben. 18 Ale baron andro lačhipen le Rajeskero, hoj feder te prindžaren le Ježiš Kristus, amare Rajes the Spasiťeľis. Leske e slava the akana the pro furt!Amen.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk