Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

2. kapitola

Pal o falošne proroka

1 Ale maškar o nipi sas the falošne proroka, avke sar the maškar tumende ena o falošne učiťeľa so počoral anena o falošno sikaviben. A the le Bare Rajes, so len cinďa avri, zaprinena a avke pre peste korkore anena o sigo meriben.
2 But manuša džana pal lengero džungipen a vaš lende namište vakerena pro čačipnaskero drom. 3 No ola falošne učiťeľa kamena ča tumare love, vaš oda tumenca thovena avri a phenena tumenge o paramisa so peske gondoľinde avri. A le Devleskero sudos kale falošne učiťeľenge imar hino pripravimen čirla a Oda, ko len zničinela, na sovel. 4 Se o Del na sajinďa le aňjelen so kerde binos, ale čhiďa len andre bertena a zaphandľa len andre le lancenca andro kaľipen, andro peklos, hoj ode pes pre lende te stražinel dži o sudos. 5 O Del na sajinďa aňi o phurikano svetos, sar anďa e potopa pro binošno svetos, ale le Noach the mek efta aver dženen o Del zachraňinďa. Bo ov sas manuš so zoraha dovakerelas le manušenge hoj te dživen andro čačipen. 6 The o fori e Sodoma the e Gomora labarďa la jagaha a ačhiľa pal lende ča o prachos. Oleha sikaďa hoj pes o manuša, so dživen bi o Del, te daran olestar so avela. 7 Ale o Del zachraňinďa le Lot, bo sas čačipnaskero a cerpinelas oleha sar dikhelas o džungalo dživipen le bijedevleskere manušengero. 8 Oda čačipnaskero manuš bešelas maškar lende a džives so džives andre peskeri čačipnaskeri duša cerpinelas, sar dikhelas the šunelas, savo nalačhipen kerenas. 9 O Raj džanel te cirdel avri le pobožne manušen andral o pharipena a le nalačhen te marel medik len užarel o sudno džives. 10 Mek buter marela olen so džan pal o ťelos; so keren o džungale žadosci a na podden pes le Devleskera zorake. Ola manuša na daran ňikastar, ňikastar na ačhen a bi e dar vakeren namište pro ňeboskere bitosťi. 11 Ale o aňjela, so hine zoraleder the bareder andre zor, na odsudzinen ole bitosťen a na vakeren pre lende nalačhe lava anglo Raj. 12 Ale kala hine sar o dzive džviri, bi e goďi a imar anglal uľile ( pes narodzinde) pre oda, hoj len te chuden a te zňičinen. Pre ola veci namište vakeren so na achaľon; ena zňičimen avke sar o dzive džviri. 13 A vaš lengero nalačhipen pes lenge počinela pale. Imar andro parno džives keren rado o džungipen. On hine e mel the e ladž pre tumare hoscini, kaj pes presikaven peskere diliňipnaha. 14 Lengere jakha džan igen pal o lubipen a o bini lenge nane šoha ( ňikda) dos; odcirden le slabe manušen a lengere jile hine sikade avri andro hamišagos, o prekošle manuša. 15 Ola falošne učiťeľa omukle o čačo drom, našade pes a gele pal o drom le Balamoskero, le Beoroskere čhaskero so rado kerelas vaš o love o nalačhe veci. 16 Ale vaš leskere bini leske sas phendo pre goďi: o ňemo somaris kije leste prevakerďa manušeskere hangoha a zaačhaďa o diliňipen le prorokoskero. 17 On hine sar o chaňiga bi o paňi; o chmari saven tradel e zoraľi balvaj. Prekal lende hin pripravimen o nekkaleder kaľipen. 18 Bo vakeren bare lava, so na anen ňisavi hasna a cirden andro džungale ťelesne žadosci ajse manušen so mekča akana denašle olendar, so dživen andro diliňipen. 19 On lenge phenen hoj ena slobodne, ale on korkore hine otroka le džungipnaske. Bo oleske sal otrokos, ko upral tu ňerinel ( zviťazinel). 20 Bo te denašle le nalačhipnastar andral o svetos oleha, hoj prindžarde le Rajes the le Spasiťeľis le Ježiš Kristus, a te len o svetos paľis pale zachudľa a ňerinďa upral lende, ta akor hin lengere posledne veci goreder sar o ešebne. 21 Bo feder lenge uľahas te na prindžarel o čačipnaskero drom, sar te prindžarel a te visarel pes andral oda sentno prikazaňie so lenge sas dino. 22 Ačhiľa pes lenge avke, sar pes vakerel: “O rikono geľa pale paš oda so čandľa avri,” the: “O žužo balo pes geľa pale te meľarel andre čhik.”