Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

5. kapitola

Pal o večno kher andro ňebos

1 Bo amen džanas, hoj te kada ťeloskero stankos, andre savo akana dživas kade pre phuv, elas čhido tele, hin amen kher le Devlestar: kher so nane kerdo le vastenca, ale večno andro ňebos.
2 Vaš oda andre kada ťelos le pharipnastar vzdichinas a igen kamas peske te urel peskero kher andral o ňebos, 3 hoj te avas arakhle urde a na lange. 4 Bo medik sam andre kada ťeloskero stankos, vzdichinas le pharipnastar, se amen na kamas ča te čhivel tele o phuvakero ťelos, ale the te urel pre peste oda ňeboskero, hoj o meribnaskero te el zaučardo andre le dživipnaha. 5 No, o Del hin oda, ko amen pre oda pripravinďa a diňa amenge the le Duchos sar e zaloha. 6 Vaš oda furt pačas a džanas, hoj medik sam khere andro ťelos sam avri le kherestar a dur le Rajestar. 7 Bo amen dživas le pačabnastar a na olestar, so dikhas. 8 Amen zoraha pačas a nekradeder omukľamas peskero ťelos a geľamas te bešel khere ko Raj. 9 Vaš oda, či sam khere vaj avri le kherestar, keras sa hoj te avas leske pre dzeka. 10 Bo savore pes mušinas te ačhavel anglo sudno stolkos le Kristoskero, hoj peske sako te lel peskero počiňiben vaš oda, so kerďa medik sas andro ťelos - či lačho, abo nalačho.

Pal e služba so anel o smirom

11 Amen džanas so oda hin te daral pes le Devlestar a vaš oda prevakeras le manušen. O Del amen prindžarel a pačav hoj the tumen amen prindžaren andre tumaro jilo.
12 Bo amen pes na kamas pale kaleha te lašarel, ale das tumen vareso soha tumen šaj lašaren amenca. Hoj tumen te el so te phenel olenge so pes lašaren le avruneha, so dičhol a na oleha, so hin andro jilo. 13 Te samas bi e goďi, oda sas prekal o Del a te sam paš e sasťi goďi, oda hin prekal tumende. 14 Bo o kamiben le Kristoskero amen ispidel a amen achaľiľam oda, hoj te jekh dženo muľa vaš savore, ta akor savore mule. 15 A vaš oda muľa vaš savore, hoj ola so dživen te na dživen buter peske, ale oleske so vaš lenge muľa a sas uštado andral o meriben. 16 A akanastar amen imar ňikas na dikhas avke sar dikhen o manuša. Bo amen avke dikhahas le Kristus sar o manuša, ale akana les avke na dikhas. 17 Vaš oda, te hin vareko andro Kristus, hino nevo manuš. O purane veci našľile, dikh, savoro hin nevo! 18 Kada savoro hin le Devlestar, ov amen anďa korkoro pale ke peste prekal o Ježiš Kristus. A diňa amen e služba so anel o smirom maškar leste the maškar aver manuša. 19 O Del andro Kristus anďa o smirom maškar peste the maškar o svetos, na rachinelas le manušenge lengere bini a diňa amenge o lav so anel o smirom. 20 Vaš o Kristus vakeras, sar te o Del dovakerďahas prekal amende. Vaš o Kristus tumen mangas: lačhuven avri le Devleha! 21 Bo pre oda, ko na prindžarelas o binos, thoďa o Del savore amare bini, hoj amen te šaj ačhas anglo Del čačipnaskere prekal o Kristus.