Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

4. kapitola

Pal o barvaľipen andro čikakere kuča

1 Vaš oda, hoj amen hin kadi služba, so amenge sas diňi le Devleskere lačhipnastar, amen na slabisaľuvas.
2 Diňam pestar het o garude ladžandutne veci, aňi na keras o veci vibitones, aňi na previsaras o lav le Devleskero. Ale sar sikavas o čačipen, savore manuša šaj džanen andre peskere jile, hoj save sam amen manuša anglo Del. 3 A the te hin amaro evaňjelium garudo, garudo hino olenge so meren. 4 On na pačan vaš oda, bo o del kale svetoskero lenge korarďa o goďa, hoj te na dikhen o svetlos so avel andral o evaňjelium pal e slava le Kristoskeri, savo hino o obrazis le Devleskero. 5 Bo amen na vakeras korkore pal peste, ale pal o Ježiš Kristus, hoj hin o Raj. A amen sam ča tumare služobňika prekal o Ježiš. 6 Bo o Del hin oda, so phenďa: “Le kaľipnastar mi labol o kham!” Ov labarďa o svetlos andre amare jile a anďa o vidňišagos, hoj te prindžaras e slava le Devleskeri, savi dikhas pro muj le Ježišoske Kristoske. 7 Ale kada barvaľipen hin andre amende sar andro čikakere kuča, hoj odi bari zor te avel le Devlestar a na amendar. 8 Pal savore seri pre amende avel o pharipen, ale šoha ( ňikda) na sam ispidle andro kutos; varekana na džanas so te kerel, ale šoha pes na podas; 9 džan pre amende, ale amen na sam omukle; sam čhide pre phuv, ale na sam zňičimen. 10 Furt las pre peskero ťelos le Ježišoskero meriben, hoj the o dživipen le Ježišoskero te dičhol pre amaro ťelos. 11 Bo amen, so dživas, sam furt dine pro meriben vaš o Ježiš, hoj te el the o dživipen le Ježišoskero sikado pre amaro meribnaskero ťelos. 12 A avke andre amende kerel o meriben, no andre tumende o dživipen. 13 Hin pisimen: “Vakerav vaš oda, bo pačanďiľom.” Amen hin oda jekh pačabnaskero duchos; amen thiš vakeras vaš oda, bo pačanďiľam. 14 Džanas, hoj o Del, savo uštaďa le Rajes le Ježiš andral o meriben, uštavela the amen andral o meriben le Ježišoha. A ov amen ačhavela jekhetane tumenca anglal peste. 15 Kada savoro pes ačhel prekal tumende. Hoj, sar barol o lačhipen le Devleskero prekal o but manuša, avke te barol the o paľikeriben pre le Devleskeri slava.

O dživipen andral o pačaben

16 Vaš oda, amen na slabisaľuvas. Ale the te amaro avruno manuš merel, o andruno manuš hino neveder džives so džives.
17 Bo kala loke pharipena, so akana predžas, na ľikerena but a anena amenge igen baro barvaľipen - e večno slava. 18 Bo na dikhas pre oda so dičhol, ale pre oda so na dičhol. Bo ola veci so dičhol hine ča pre varesavo časos ( ideos), ale ola, so na dičhol, hine pro furt.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk