Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

13. kapitola

Posledna lava the o paľikeribena

1 Kada imar hin tritovar, so džav ke tumende. Dojekh lav ačhela pro duj, abo pro trin švedki.
2 Phenďom oda imar akor, sar somas dujtovar ke tumende. A akana the te ode na som, pale phenav olenge, so angle oda kerde o bini a the savore okle dženenge, hoj sar avava pale, na sajinava ňikas. 3 Se tumen kamen te dikhel či čačes andre mande vakerel o Kristus, savo nane slabo ke tumende, ale hino zoralo andre tumende. 4 Bo the te sas ukrižimen andro slabišagos, no dživel le Devleskera zoratar. No the te amen sam slabe andre leste, the avke leha dživaha le Devleskera zoraha prekal tumende. 5 Korkore tumen probaľinen avri, či dživen andro pačaben abo na. Phučen oda korkore pestar. Či na prindžaren pre tumende, hoj o Kristus dživel andre tumende? Te na, oda vaš oda, bo na obačhiľan andre proba ( skuška). 6 Pačav hoj džanen, hoj amen obačhiľam. 7 Mangas pes ko Del, hoj te na keren ňič nalačho. Na vaš oda, hoj amen te dičhuvas lačhe, ale hoj tumen te keren o lačho a amen te avas sar te o nalačhe. 8 Se amen našči džas pro čačipen, ale ačhas vaš o čačipen. 9 Radisaľuvas sar sam slabe a tumen san zorale. Amen pes the modľinas vaš oda, hoj te aven furt feder a feder. 10 Kada tumenge pisinav, mek sar na som tumenca, hoj sar avava te na mušinav te el prisno pre tumende. Bo o Raj man na diňa zor pre oda, hoj tumen te čhivav tele, ale hoj tumen te budinav.

O paľikeribena

11 A mek kada phralale, radisaľon! Keren sa hoj te aven furt feder a feder. Doľikeren oda so tumenge phenďom, jednakones gondoľinen a dživen andro smirom. A o Del le kamibnaskero the o smirom ela tumenca.
12 Pozdravinen jekh avres le sentne čumibnaha. Pozdravinen tumen savore phrala andro Del. 13 O lačhipen le Rajeskero le Ježišoskero Kristoskero, o kamiben le Devleskero the o jekhetaňiben le Sentne Duchoskero mi el tumenca savorenca!