Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

12. kapitola

O Pavol avricirdlo dži andro trito ňebos

1 Mušinav man te lašarel, the te oda nane pre ňisoste lačho. A phenava pal oda, so dikhľom the so mange o Raj sikaďa.
2 Prindžarav manušes andro Kristus, so sas anglo dešuštar berš avricirdlo dži andro trito ňebos - na džanav, či oda sas andro ťelos vaj avri le ťelostar, o Del džanel. 3 A džanav pal oda manuš - či oda sas andro ťelos, vaj avri le ťelostar, me na džanav, o Del džanel - 4 hoj sas avricirdlo andro rajos a šunďa ajse veci so pes na den te phenel avri le lavenca, save našči o manuš avriphenel. 5 Kaleha man lašarava, no korkoro man na lašarava, ča mire slabišagenca. 6 Se the te man kamňomas te lašarel, na uľomas nagoďaver, bo phenava ča o čačipen. Ale zľikerav man, hoj peske pal ma vareko te na gondoľinel buter sar so dikhel, abo šunel mandar. 7 Ale vaš oda, hoj man te na ľidžav upre ole bare vecenca so dikhľom, sas mange diňi e dukh andro ťelos - oda hin o poslos le satanoskero - hoj man te dukhavel, te na man igen ľidžav upre. 8 Trival man mangavas le Rajeske, hoj mandar oda te lel het. 9 Ale Ov mange odphenďa: “Dos tuke hin miro lačhipen, bo miri zor pes presikavel andro slabišagos.” Vaš oda man nekradeder lašarav mire slabišagenca, hoj te el andre mande e zor le Kristoskeri. 10 Vaš oda hin man smirom andre oda, sar som slabo, sar mange dophenen, sar som andro pharipen, sar pre mande džan the sar cerpinav vaš o Kristus. Bo sar som slabo, akor som zoralo.

Le Pavloskero starišagos pal o Korinťana

11 Ačhiľom nagoďaver, no tumen man ke oda ľigenďan. Se tumen kamňan te sikavel pre mande, no the te me na som ňič, ale andre ňisoste na som cikneder ole “bare apoštolendar”.
12 Se oda, hoj som apoštolos, dičholas maškar tumende akor sar dživavas andro baro avriľikeriben a keravas o zazraki, znameňja the o zorale veci. 13 So keravas goreder maškar tumende sar andre okla khangera? Ča ipen ajci, hoj tumenge na somas pre men. Mangav tumen, hoj mange te odmuken oda nalačhipen! 14 Akana som imar tritovar pripravimen te džal ke tumende a na avava tumenge pre men. Se me na rodav tumare veci, ale tumen. Bo na o čhave mušinen te skidel o barvaľipen le dajenge the le dadenge, ale o daja the o dada le čhavenge. 15 Ale me radišagoha dava savoro so man hin a the man korkores vaš tumare dživipena. So buter tumen me kamav, tumen man kamen frimeder? 16 Se dikhen, me na somas tumenge pre men, ale tumen pre ma phenen, hoj som goďaver a thoďom tumenca avri. 17 Či tumen viužinďom avri varekaha olendar so ke tumende bičhaďom? 18 Mangľom le Titus a bičhaďom leha le phrales. Či o Titus tumen viužinďa avri? Či na phirahas andre oda jekh duchos, ole jekhe dromeha? 19 Imar čirla tumenge gondoľinen, hoj amen anglal tumende rušas vaš peske. Anglo Del andro Kristus phenas: kada savoro so keras, mire lačhe phralale, hin pre oda, hoj tumen te baron. 20 Bo darav man, hoj sar avava, te na arakhav tumen ajsen sar na kamav a hoj aňi tumen man te na arakhen ajses, saves na kamen. Darav man, hoj tumen te na arakhav andre vika, andro hamišagos, abo andre choľi, andro vesekedišagi, abo andro pľetki, vaj andro nalačhe vakeribena, andro baripen vaj andro nasmirom. 21 Bo sar avava pale ke tumende, na kamav man te ladžal anglo Del a na kamav te rovel upral ola manuša so imar angle oda kerde o bini a mek pes na visarde het le nažuže vecendar, le lubipnastar the ole džungale vecendar so kerde. A hin but ajse.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk