Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

11. kapitola

O Pavol the o falošne apoštola

1 Šaj mek zľidžan man andre oda, hoj avava sikra nagoďaver? Mangav tumen, hoj te zľidžan!
2 Bo mange pal tumende igen džal, avke sar the le Devleske. Diňom lav hoj tumen mangavava jekhe muršeha, le Kristoha a dava tumen leske sar žuža, pačivaľa čha. 3 Ale darav man hoj pes tumaro gondoľišagos te na visarel het le čačipnastar the le žužipnastar ko Kristus, avke sar o beng cirdňa pro binos la Eva peskere budžaňišagoha. 4 Sar oda, hoj tumen šukares zľidžan te vareko avel ke tumende a zvestinel tumenge avre Ježiš sar tumenge amen kazinahas? Abo sar oda, hoj prilen avre duchos the aver evaňjelium sar oda so priiľan? 5 Me mange gondoľinav, hoj pal ola “bare” apoštola ňisoha na som palal. 6 Bo the te na som avrisikado andro vakeriben, ale andro prindžaripen som. Se tumen savore oda šaj dikhľan andre savoreste. 7 Abo či kerďom binos oleha, hoj man korkoro tele dikhavas a tumen upre hazdavas, hoj tumendar na lavas ňič sar tumenge vakeravas o evaňjelium le Devleskero? 8 Aver khangera občoravas, bo lavas lendar o počiňiben, hoj tumenge te služinav. 9 The akor sar somas ke tumende a chibaľinelas mange vareso, na somas ňikaske pre men. Se te mange vareso chibaľinelas, pomožinenas mange o phrala, so avenas andral e Macedonija. Avke keravas, hoj tumen te na avel manca ňisoha pharipen a avke kamav the dureder te kerel. 10 Avke sar hin o čačipen le Kristoskero andre mande, kada miro lašariben ňiko našči ačhavela andre Achajakere phuva! 11 Soske? Hoj tumen na kamav? O Del džanel, hoj tumen kamav. 12 No oda, so kerav, kerava the dureder, hoj te musarav o lašariben ole “apoštolenge” so pes kamen te sikavel, hoj hine ajse sar amen. 13 Bo on hine o falošne apoštola, budžandones keren buči a prekeren pes pro apoštola le Kristoskere. 14 A amen pes na čudaľinas, se korkoro o Satan pes prekerel pro aňjelos le svetloskero! 15 Vaš oda, nane oda bari veca, te pes the leskere služobňika prekeren sar te ulehas o služobňika le čačipnaskere. Ale lengero koňec ela avke sar keren.

Keci but precerpinďa o Pavol sar apoštolos

16 Pale phenav: ňiko peske pal ma te na gondoľinel, hoj som nagoďaver. Ale te the avke oda kerena, prilen man sar nagoďaverones, hoj man the me sikra te lašarav.
17 Oda, so phenav akana, so man lašarav, oda na phenav le Rajestar, ale sar oda nagoďaver. 18 Te pes but džene lašaren avke sar andro svetos, the me man avke lašarava, 19 bo te san ajse goďaver, ta radišagoha zľidžan le nagoďaveren! 20 Se tumen zľidžan, te tumendar vareko kerel otroken, te tumen vareko avrihasnaľinel, te tumenca vareko thovel avri, te pes vareko ľidžal upre pre tumende a mek the oda, sar tumen vareko pal o muj demel. 21 Pre miri ladž oda mušinav te phenel: amen samas igen slabe oda te kerel tumenca! Te pes vareko šaj lašarel - phenav oda sar nagoďaver - the me man šaj lašarav. 22 On hine Hebrejci? The me som. Hine Izraeliti? The me som. Hine o potomki le Abrahamoskere? The me som. 23 Hine o služobňika le Kristoskere? Phenav oda sar nagoďaver - me meksa buter! Buter keravas buči sar on, buter somas andro berteni, buterval man marde a buterval somas pašes paš o meriben. 24 Le Židendar chudňom pandžvar le bičoha po tranda the eňa (39), 25 trival man marde la pacaha, jekhvar andre mande čhivkerenas le barenca hoj man te murdaren. Trival predžiďiľom oda hoj e loďa rozpeľa a jekh džives the jekh rat somas andro paňi pro moros. 26 Vaš oda, hoj som furt pro droma, somas andre dar pro paňa, andre dar le zbuňikendar the mire manušendar - le Židendar - a the le nažidendar. Somas andre dar andro foros, pre pušťa, andro moros a the maškar o falošne phrala. 27 Keravas phares buči a trapinavas man, buterval aňi na sovavas, bi o chaben the bi o paňi, but man poscinavas a somas andro šila the bi o gada. 28 Mek paš oda savoro, aňi na phenav pal o starišagi, so man hin sako džives pal savore khangera. 29 Vareko phenel, hoj hino slabo a me te na avav? Abo te vareko perel andro binos, mange oda te na avel pharo? 30 Te man mušinav te lašarel, me man lašarava mire slabišagoha. 31 O Del the o Dad le Ježišoskero Kristoskero - mi el požehňimen leskero nav pro furt! - ov džanel, hoj na klaminav. 32 Sar somas andro foros Damaskus, o guverneris, so sas tel o kraľis Aretas, man kamňa te phandel andre a diňa te stražinel o brani le foroskere. 33 Ale varesave manuša man mukle le košariha prekal e oblaka tele le muroha a denašľom leske andral o vasta.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk