Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

10. kapitola

O Pavol pal peskeri služba

1 Mangav tumen me o Pavol, so som “kovlejileskero” sar som tumenca, ale “zoralo” kije tumende sar som tumendar dur! Mangav vaš o Kristus, so hino lačho the kovlejileskero,
2 hoj te na mušinav te el zoralo pre varesave džene tumendar sar avava, so peske pal amende gondoľinen, hoj dživas avke sar andro svetos. 3 Bo the te dživas andro ťelos pre kada svetos, amen pes na maras avke sar o manuša andro svetos. 4 No amare zbraňe, savenca pes amen maras, nane le svetostar, ale hine le Devlestar, zorale te phagerel o pevnosťi. Lenca phageras oda, so peske o manuša gondoľinen avri 5 a the savoro, so pes upre ľidžal the hazdel pes upral le Devleskero prindžaripen. Ole zbraňenca phandas dojekh gondoľišagos andre oda, hoj te šunel le Kristus. 6 A sam pripravimen te potrestinel savoro našunďipen, medik na šunena andre savoreste. 7 Tumen dikhen ča pre oda, so tumen hin anglo jakha. Te peske vareko pačal hoj hino le Kristoskero, ta mi gondoľinel the pre oda, hoj avke sar ov hino le Kristoskero, avke sam the amen le Kristoskere. 8 The te man but lašarava ola zoraha so amen diňa o Raj, na avava andre ladž, bo odi zor mange sas diňi pre oda hoj tumen te budinas a na te rozmaras. 9 Na kamav hoj te dičhol avke, sar te tumen kamňomas le ľilenca te daravel avri. 10 Bo phenen: “Leskere ľila hine zorale the phare, ale sar hino maškar amende, hino slabo a leskere lava ňikhaj ňič.” 11 Kajso manuš mi džanel, hoj so pisinas andro ľila sar na sam tumenca, oda the keraha akor sar avaha tumenca. 12 No amen pes na opovažinas te prirovňinel abo te rachinel kije varesave džene olendar so korkore pes ispiden. Bo on pes korkore peha merinen the korkore peha porovňinen. A keren oda sar bi e goďi! 13 No amen pes na lašaraha bi e mira buter sar kampel, ale ča ajci, keci amen o Del bičhaďa te kerel a tumen san andre odi buči. 14 Amen pes na lašaras buter sar kampel, se dogeľam až dži ke tumende le Kristoskere evaňjelioha. 15 Aňi pes na lašaras bi e mira avrengera bučaha, ale amen pes mukas pre oda, hoj sar barola tumaro pačaben, tumen amen lašarena furt buter vaš odi buči, so kerďam maškar tumende. 16 Paľis šaj vakeraha o evaňjelium the avre phuvenge, so hine pal tumende a na mušinaha pes avrether te lašarel ola bučaha, so imar vareko aver kerďa. 17 Ale avke sar hin pisimen: “Oda ko pes lašarel, mi lašarel pes le Rajeha.” 18 Bo na oda, ko pes korkoro lašarel hino lačho služobňikos, ale oda, kas o Raj lašarel.