Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

6. kapitola

Le otrokenge

1 Savore manuša, so hine otroka, mi presikaven peskere rajenge savori pačiv, hoj ňiko te na dikhel tele o lav le Devleskero the amaro sikaviben.
2 Ola manuša, kas hin ajse raja so hine thiš pačabnaskere, te na sikaven lenge frimeder pačiv, vaš oda hoj hine phrala. Mi služinen lenge mek feder, bo ola kaske služinen hine pačabnaskere a on len kamen. Kada sikav a prikazin.

Pal o falošno sikaviben

3 Te vareko sikavel avres a na ľikerel pes le saste lavendar, so phenďa amaro Raj o Ježiš Kristus, aňi amare sikavibnastar pal o dživipen andro pačaben,
4 ajso manuš peske pal peste but gondoľinel a na džanel ňič. Furt pes kamel te vesekedinel a kerel pes pro lava. Olestar avel e zavisť, o vesekedišagi, o džungale vakeribena a o nalačho gondoľišagos. 5 A furt pes vesekedinen o manuša so namište gondoľinen a savenge chibaľinel o čačipen. On peske gondoľinen, hoj te dživena le Devleha, ta barvaľona. 6 He, hin le manušes olestar hoj dživel le Devleha but barvaľipen, te hino o manuš spokojno oleha so les hin. 7 Bo ňič peha pro svetos na anďam a ňič peha pal o svetos aňi našči las. 8 Ale te amen hin o chaben the o uraviben, oleha sam spokojne. 9 Ola, so kamen te barvaľol, peren andro pokušeňje the andre pasca the andro but nagoďaver, džungale žadosci, so doanen le manušen andro meriben a zňičinen len. 10 Bo o kamiben kijo love hin o koreňis savore nalačhipnaske. Varesave džene andre oda pele a avke odgele le pačabnastar a kerde korkore peske but dukha. 11 Ale tu, manušeja le Devleskero, denaš kajse vecendar a dža pal oda so hin čačipnaskero, pal o dživipen so hin le Devleske pre dzeka, pal o pačaben, kamiben the pal o avriľikeriben. A av kovlo kije aver džene. 12 Mar tut o lačho pačabnaskero mariben, chude mište o večno dživipen andre savo salas vičhimen akor sar phenďal o lačho viznaňje anglo but džene. 13 Prikazinav tuke anglo Del, so del savoreske o dživipen the anglo Ježiš Kristus, so phenďa avri o čačipen pal o pačaben anglo Pontsko Pilat: 14 doľiker oda so tuke phenďom pačivalones, medik pes na sikavela amaro Raj o Ježiš Kristus, hoj te na el varekas pre tu so te phenel. 15 Ov pes sikavela andro časos so diňa o Del, savo hino korkoro požehňimen Raj, o Kraľis le kraľengero the o Raj le rajengero. 16 Jekh ov korkoro dživel pro furt a bešel andro svetlos, kaj ňiko našči džal. Ňisavo manuš les šoha na dikhľa; aňi les našči dikhel. Leske mi džal e pačiv the e večno zor! Amen.

Kijo barvale

17 Le barvalenge andre kada svetos phen, hoj pes te na ľidžan upre a te na pes muken pro barvaľipen so nane isto, ale hoj len te el o užaripen ( nadej) pro džido Del, so amen del barvales sa so amenge kampel pro bachtalo dživipen.
18 Prikazin lenge hoj te keren o lačhipen, te barvaľon andro lačhe skutki, te aven ščire a te džanen pes te ulavel avrenca. 19 Kavke peske skidena o barvaľipen a ačhavena o lačho zaklados andre oda časos ( ideos) so avela, hoj te chuden oda čačo dživipen. 20 Timoteus, doľiker oda so tuke sas dino le Devlestar. Obdža a ma šun olen so vakeren o bijedevleskere diline lava a phenen pre ola lava, hoj oda hin o prindžaripen. 21 Oda nalačho sikaviben zachudňa varesave dženen a našade peskero pačaben. O lačhipen tuha! Amen.