Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

5. kapitola

Sar pes kampel te ľikerel

1 Le phuredere manušeske ma dovaker zoraha, ale dovaker leske sar dadeske, le ternederenge sar phralenge,
2 le phuredere džuvľenge sar dajenge a le ternedere džuvľenge sar pheňenge, andre savoro žužipen. 3 De pačiv le vdoven so hine čačes vdovi. 4 Bo te hin varesava vdova čhave abo vnučata, on pes ešeb mi sikaven te avel pobožne andre peskero kher a mi den pale o lačhipen le dajenge the le dadenge, bo oda hin šukares anglo Del. 5 Odi hiňi čačes vdova, so hiňi korkori a mukel pes pro Del a rat-džives hiňi andro modľitbi the mangipena. 6 Ale ajsi vdova, so dživel rozmukles, hiňi muľi the te dživel. 7 Kada lenge prikazin: hoj te dživen avke hoj ňikas pre lende te na el so te phenel. 8 Ale te pes vareko na starinel pal peskeri famelija andral peskero kher, akor zaprinďa o pačaben a hino goreder sar o napačabnaskere. 9 Rachinel pes vdovake odi, so lake hin buter sar šovardeš (60) berš, sas ča jekhvar veraduňi 10 a džal pal late o lačho hiros: hoj kerelas o lačhipen, bararďa avri le čhaven, prilelas le hoscen, thovelas o pindre le sentnenge, pomožinelas olenge so sas andro pharipen a kamelas te kerel savoro lačhipen. 11 Ale ma rachin le ternedere vdoven, bo sar len cirdela te džal romeste, šaj pes visaren le Kristostar 12 a anen pre peste o sudos, bo prephagle oda ešebno lav, so les dine. 13 A mek ke oda ča sikľon ňič te na kerel, ča te phirel kher kherestar a na ča hoj na keren ňič, ale paš oda vakeren pal oda so lenge na kampel, keren o pľetki a thoven pes andre savoreste. 14 Vaš oda kamav hoj o terneder vdovi te džan romeste, te el len čhave, te starinen pes pal peskere khera. A oleha na domukena olenge, so pre amende džan, hoj pal amende te vakeren namište. 15 Bo varesave vdovi pes imar visarde pale a džan pal o Satan. 16 Ale te varesava pačabnaskera džuvľa hin vdova andre lakeri famelija, mi starinel pes pal late. Te na pes thovel pre khangeri o pharipen, te šaj pes e khangeri starinel pal ola, so hine čačes vdovi.

Le pačivale služobňiken pes te del e pačiv

17 Le staršen, so mište ľidžan e khangeri, kampel te del duvar ajci pačiv; no mek buter olen so služinen andro lav a sikaven.
18 Bo o Sentno lav phenel:“Na phandeha la gurumňake so kerel buči o piskos, hoj te na chal,” a: “Oda, ko kerel buči, zasogaľinel peske o počiňiben.” 19 Te tuke phenela vareko vareso pre oda ko ľidžal o zboros, ma prile oda: ča akor šaj, te hin duj abo trin švedki. 20 Olen, so keren bini, karhin anglal savoredženende, hoj pes te daran the okla džene. 21 Mangav tut anglo Del, anglo Ježiš Kristus the anglo avrikidle aňjela, hoj tut te ľikeres pal kada a te na keres vareso avke, hoj kije jekh chudeha a kije aver na. 22 Ma thov pre ňikaste sig o vasta a te na chal tut ňič avrengere binenca. Ľiker tut hoj te aves žužo. 23 Ma pi imar ča paňi, ale pi po sikra the mol, bo furt tut dukhal e ďombra a furt sal nasvalo. 24 Varesave dženengere bini igen dičhol a imar len predenašen pro sudos, aver dženengere bini dičhola až paľis. 25 Avke igen dičhol the o lačhe skutki a the te len mek na dičhol, našči ačhena garude.