Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

4. kapitola

Pal o falošne učiťeľa

1 O Duchos phenel igen žužes hoj andre ostatne časi oddžana varesave džene le pačabnastar a ľikerena pes le klamišagoskere duchendar the le demonengere sikavibenendar.
2 Kada sikaviben avel le manušendar so hine dujemujengere a klaminen. Lengero svedomje hino mulo, sar te les labarďalas avri tate trasteha. 3 Kala manuša sikaven hoj nane mište te džal romeste a zakazinen te chal o chabena. Ale o Del kerďa ola chabena hoj len paľikeribnaha te chan ola so pačan a prindžaren o čačipen. 4 Bo savoro chaben so o Del kerďa hin lačho a ňič pes na odčhivel het, ale kampel savoro te prilel paľikeribnaha. 5 Bo o chaben pes pošvecinel le Devleskere laveha the la modľitbaha. 6 Te kada sikaveha le phralen, aveha lačho služobňikos le Ježišoske Kristoske, barardo avri le pačabnaskere lavenca the le lačhe sikavibnaha savestar tut dži akana furt ľikerehas. 7 Ale ola bijedevleskere paramisa ma prile, ale sigeder tut zoraľar andro sentno dživipen anglo Del. 8 Bo te zoraľares tiro ťelos, oda anel ča frima hasna, ale o sentno dživipen anel hasna andre savoreste so sas phendo, hoj dživaha akana a the andre oda dživipen so avela. 9 Kala lava hin čačipen a šaj len te prilel a te pačal lenge. 10 Vaš oda keras buči a trapinas pes, bo mukas pes pro džido Del so hino Spasiťeľis savore manušenge, no mek buter olenge so pačan. 11 Kada prikazin a sikav. 12 Ma domuk hoj tut vareko te dikhel tele vaš oda, bo sal terno. Ale av ajso so mište sikavel avrenge sar pes kampel te ľikerel andro lav, andro dživipen, andro kamiben, andro pačaben the andro žužipen. 13 Medik me avava, tu gen o lav, zoraľar a sikav. 14 Ma zamuk oda duchovno daros so hin andre tu, so tuke sas dino sar o proroka vakerenas a o starši pre tu thode peskere vasta. 15 ``23Kala veci ker a starin tut pal oda, hoj savore manuša te dikhen hoj tu baros andro pačaben. 16 De pozora pre tu the pre tiro sikaviben; ačh andre oda! Bo te kada kereha, zachraňineha tut a the olen so tut šunen.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk