Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

4. kapitola

Pal o falošne učiťeľa

1 O Duchos phenel igen žužes hoj andre ostatne časi oddžana varesave džene le pačabnastar a ľikerena pes le klamišagoskere duchendar the le demonengere sikavibenendar.
2 Kada sikaviben avel le manušendar so hine dujemujengere a klaminen. Lengero svedomje hino mulo, sar te les labarďalas avri tate trasteha. 3 Kala manuša sikaven hoj nane mište te džal romeste a zakazinen te chal o chabena. Ale o Del kerďa ola chabena hoj len paľikeribnaha te chan ola so pačan a prindžaren o čačipen. 4 Bo savoro chaben so o Del kerďa hin lačho a ňič pes na odčhivel het, ale kampel savoro te prilel paľikeribnaha. 5 Bo o chaben pes pošvecinel le Devleskere laveha the la modľitbaha. 6 Te kada sikaveha le phralen, aveha lačho služobňikos le Ježišoske Kristoske, barardo avri le pačabnaskere lavenca the le lačhe sikavibnaha savestar tut dži akana furt ľikerehas. 7 Ale ola bijedevleskere paramisa ma prile, ale sigeder tut zoraľar andro sentno dživipen anglo Del. 8 Bo te zoraľares tiro ťelos, oda anel ča frima hasna, ale o sentno dživipen anel hasna andre savoreste so sas phendo, hoj dživaha akana a the andre oda dživipen so avela. 9 Kala lava hin čačipen a šaj len te prilel a te pačal lenge. 10 Vaš oda keras buči a trapinas pes, bo mukas pes pro džido Del so hino Spasiťeľis savore manušenge, no mek buter olenge so pačan. 11 Kada prikazin a sikav. 12 Ma domuk hoj tut vareko te dikhel tele vaš oda, bo sal terno. Ale av ajso so mište sikavel avrenge sar pes kampel te ľikerel andro lav, andro dživipen, andro kamiben, andro pačaben the andro žužipen. 13 Medik me avava, tu gen o lav, zoraľar a sikav. 14 Ma zamuk oda duchovno daros so hin andre tu, so tuke sas dino sar o proroka vakerenas a o starši pre tu thode peskere vasta. 15 ``23Kala veci ker a starin tut pal oda, hoj savore manuša te dikhen hoj tu baros andro pačaben. 16 De pozora pre tu the pre tiro sikaviben; ačh andre oda! Bo te kada kereha, zachraňineha tut a the olen so tut šunen.