Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

3. kapitola

Pal ola so ľidžan e khangeri

1 Kala lava hin čačipen: te vareko kamel te ľidžal o zboros, mangel peske lačhi buči.
2 Oda ko ľidžal o zboros mušinel te dživel avke, hoj te na el pre leste so te phenel: murš jekha džuvľakero, strižbo, goďaver the rajikano. Mušinel te džanel te presikavel e pačiv le hoscenge a mušinel te džanel the te sikavel. 3 Ajso manuš nane pijakos, aňi maribnaskero, ale kovlo the poloko andre choľi a nane ajso so izdral pal o love. 4 Oda manuš hin ajso, so mište ľidžal peskero kher a sikavel le čhaven, hoj les te šunen a te den pačiv. 5 Ale te vareko na džanel te ľidžal peskero kher, sar pes paľis starinela pal e khangeri le Devleskeri? 6 Oda, so ľidžal e khangeri našči avel terno andro pačaben, hoj te na ačhel barikano. Bo paľis perela tele a ela odsudzimen avke sar sas o beng. 7 Ale musaj pal leste te džal o lačho hiros the le manušendar so na pačan, hoj te na perel andre ladž a peľahas le bengeske andre pasca. 8 Avke the o dijakona mušinen te dživel pačivales a mušinen te doľikerel peskero lav. Našči aven ajse so pijen but mol, abo ajse so hine izdrade pal o love, 9 ale ajse so o čačipen le pačabnaskero, savo lenge o Del sikaďa, ľikeren andro žužo svedomje. 10 No the on mi aven ešeb probaľimen avri a paľis, sar pre lende na ela so te phenel, šaj keren e dijakonoskeri buči. 11 Avke the lengere romňija te aven lačhe, na pľetkarki, te na pijen, ale mi aven pačivale andre savoreste. 12 Le dijakonen mi el ča jekh romňi a mi džanen mište te ľidžal peskere čhaven the peskere khera. 13 Bo pal ola, so mište kerde le dijakonoskeri buči, džal o lačho hiros a šaj vakeren bi e dar pal o pačaben andro Ježiš Kristus.

O baro garuďipen hin sikado

14 Pisinav tuke kada ľil, ale pačav hoj sig ke tu avava.
15 No, te avľomas nasig, kamav hoj te džanes, sar pes kampel te ľikerel andre le Devleskero kher, so hin e khangeri le džide Devleskeri, o slupos the o zoralo zaklados le čačipnaskero. 16 Čačes phenav avri, baro garuďipen hin andre oda so pačas:O Kristus avľa sar manuš, o Duchos sikaďa pre leste hoj hino le Devleske pre dzeka, o aňjela les dikhle, sas vakerdo pal leste maškar o narodi,o manuša andro svetos andre leste pačanďile a sas ilo upre andre slava.