Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

3. kapitola

Pal ola so ľidžan e khangeri

1 Kala lava hin čačipen: te vareko kamel te ľidžal o zboros, mangel peske lačhi buči.
2 Oda ko ľidžal o zboros mušinel te dživel avke, hoj te na el pre leste so te phenel: murš jekha džuvľakero, strižbo, goďaver the rajikano. Mušinel te džanel te presikavel e pačiv le hoscenge a mušinel te džanel the te sikavel. 3 Ajso manuš nane pijakos, aňi maribnaskero, ale kovlo the poloko andre choľi a nane ajso so izdral pal o love. 4 Oda manuš hin ajso, so mište ľidžal peskero kher a sikavel le čhaven, hoj les te šunen a te den pačiv. 5 Ale te vareko na džanel te ľidžal peskero kher, sar pes paľis starinela pal e khangeri le Devleskeri? 6 Oda, so ľidžal e khangeri našči avel terno andro pačaben, hoj te na ačhel barikano. Bo paľis perela tele a ela odsudzimen avke sar sas o beng. 7 Ale musaj pal leste te džal o lačho hiros the le manušendar so na pačan, hoj te na perel andre ladž a peľahas le bengeske andre pasca. 8 Avke the o dijakona mušinen te dživel pačivales a mušinen te doľikerel peskero lav. Našči aven ajse so pijen but mol, abo ajse so hine izdrade pal o love, 9 ale ajse so o čačipen le pačabnaskero, savo lenge o Del sikaďa, ľikeren andro žužo svedomje. 10 No the on mi aven ešeb probaľimen avri a paľis, sar pre lende na ela so te phenel, šaj keren e dijakonoskeri buči. 11 Avke the lengere romňija te aven lačhe, na pľetkarki, te na pijen, ale mi aven pačivale andre savoreste. 12 Le dijakonen mi el ča jekh romňi a mi džanen mište te ľidžal peskere čhaven the peskere khera. 13 Bo pal ola, so mište kerde le dijakonoskeri buči, džal o lačho hiros a šaj vakeren bi e dar pal o pačaben andro Ježiš Kristus.

O baro garuďipen hin sikado

14 Pisinav tuke kada ľil, ale pačav hoj sig ke tu avava.
15 No, te avľomas nasig, kamav hoj te džanes, sar pes kampel te ľikerel andre le Devleskero kher, so hin e khangeri le džide Devleskeri, o slupos the o zoralo zaklados le čačipnaskero. 16 Čačes phenav avri, baro garuďipen hin andre oda so pačas:O Kristus avľa sar manuš, o Duchos sikaďa pre leste hoj hino le Devleske pre dzeka, o aňjela les dikhle, sas vakerdo pal leste maškar o narodi,o manuša andro svetos andre leste pačanďile a sas ilo upre andre slava.