Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

5. kapitola

Te na zasovas, bo o Raj avela

1 Phralale, pal o časi kana oda avela amenge na kampel tumenge te pisinel,
2 bo korkore mište džanen, hoj o džives le Rajeskero avela avke sar o živaňis prekal e rat. 3 Bo akor sar vakerena: “Smirom hin a na mušinas pes te daral,” akor jekhvareste avela pre lende o meriben sar o dukha pre khabňi džuvľi a na denašena. 4 Ale tumen, phralale, na san andro kaľipen hoj tumen oda džives te zachudel sar o živaňis. 5 Bo tumen savore san o čhave le svetloskere the o čhave le dživeseskere. Amen na sam o čhave le kaľipnaskere the la račakere. 6 Vaš oda, te na sovas avke sar okla džene, ale te avas upre a te avas strižbe. 7 Bo ola ko soven, rači soven a ola ko mačon, hine rači mate. 8 Ale amen so sam o čhave le dživeseskere avas strižbe, uras pre peste o pačabnaskero the o kamibnaskero pancjeris a o užaripen ( nadej) pre zachrana sar e prilba. 9 Bo o Del peske amen na kidňa avri pre peskeri choľi, ale pre oda hoj te dochudas e zachrana prekal amaro Raj Ježiš Kristus, 10 savo muľa vaš amenge hoj te dživas leha jekhetane, či sam džide abo mule. 11 Vaš oda tumen zoraľaren a podhazden jekh avres, avke sar oda the keren.

O paľikeribena

12 Mangas tumen phralale, hoj tumenge te ľikeren olen so maškar tumende keren e phari buči, hine upral tumende andro Raj a sikaven tumen.
13 Igen bares kamibnaha len ľikeren vaš lengeri buči. Mi el maškar tumende o smirom! 14 A mangas tumen phralale: dovakeren olenge so na kamen te kerel buči; podhazden olen so pes pomukle; pomožinen olenge so na birinen; ľikeren avri sakoneha. 15 Dikhen, hoj ňiko varekaske te na visarel pale o nalačho vaš o nalačho, ale furt džan pal oda so hin lačho: the prekal tumende the prekal sakoneste. 16 Furt radisaľon! 17 Ma preačhen tumen te modľinel! 18 Andre savoreste paľikeren, bo ada hin so kamel o Del prekal tumende andro Ježiš Kristus. 19 Ma murdaren andre e jag le Sentne Duchoskeri. 20 Ma dikhen tele o proroctva, 21 ale savoro probaľinen a o lačho tumenge muken. 22 Ňič tumen te na chal le nalačhipnaha. 23 A o Del korkoro, savo amen del o smirom, mi kerel tumendar sentnen andre savoreste. A mi ľikerel calo tumaro duchos, duša the ťelos bi e mel, medik na avela pale amaro Raj o Ježiš Kristus. 24 Verno hino oda, so tumen vičhinel: ov oda the kerela. 25 Phralale, modľinen tumen vaš amenge! 26 Pozdravinen šukares savore phralen jilestar. 27 Mangav tumen anglo Raj hoj te avel o ľil pregendo savore sentne phralenge. 28 O lačhipen amare Rajeskero le Ježišoskero Kristoskero mi el tumenca!Amen.