Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

5. kapitola

Te na zasovas, bo o Raj avela

1 Phralale, pal o časi kana oda avela amenge na kampel tumenge te pisinel,
2 bo korkore mište džanen, hoj o džives le Rajeskero avela avke sar o živaňis prekal e rat. 3 Bo akor sar vakerena: “Smirom hin a na mušinas pes te daral,” akor jekhvareste avela pre lende o meriben sar o dukha pre khabňi džuvľi a na denašena. 4 Ale tumen, phralale, na san andro kaľipen hoj tumen oda džives te zachudel sar o živaňis. 5 Bo tumen savore san o čhave le svetloskere the o čhave le dživeseskere. Amen na sam o čhave le kaľipnaskere the la račakere. 6 Vaš oda, te na sovas avke sar okla džene, ale te avas upre a te avas strižbe. 7 Bo ola ko soven, rači soven a ola ko mačon, hine rači mate. 8 Ale amen so sam o čhave le dživeseskere avas strižbe, uras pre peste o pačabnaskero the o kamibnaskero pancjeris a o užaripen ( nadej) pre zachrana sar e prilba. 9 Bo o Del peske amen na kidňa avri pre peskeri choľi, ale pre oda hoj te dochudas e zachrana prekal amaro Raj Ježiš Kristus, 10 savo muľa vaš amenge hoj te dživas leha jekhetane, či sam džide abo mule. 11 Vaš oda tumen zoraľaren a podhazden jekh avres, avke sar oda the keren.

O paľikeribena

12 Mangas tumen phralale, hoj tumenge te ľikeren olen so maškar tumende keren e phari buči, hine upral tumende andro Raj a sikaven tumen.
13 Igen bares kamibnaha len ľikeren vaš lengeri buči. Mi el maškar tumende o smirom! 14 A mangas tumen phralale: dovakeren olenge so na kamen te kerel buči; podhazden olen so pes pomukle; pomožinen olenge so na birinen; ľikeren avri sakoneha. 15 Dikhen, hoj ňiko varekaske te na visarel pale o nalačho vaš o nalačho, ale furt džan pal oda so hin lačho: the prekal tumende the prekal sakoneste. 16 Furt radisaľon! 17 Ma preačhen tumen te modľinel! 18 Andre savoreste paľikeren, bo ada hin so kamel o Del prekal tumende andro Ježiš Kristus. 19 Ma murdaren andre e jag le Sentne Duchoskeri. 20 Ma dikhen tele o proroctva, 21 ale savoro probaľinen a o lačho tumenge muken. 22 Ňič tumen te na chal le nalačhipnaha. 23 A o Del korkoro, savo amen del o smirom, mi kerel tumendar sentnen andre savoreste. A mi ľikerel calo tumaro duchos, duša the ťelos bi e mel, medik na avela pale amaro Raj o Ježiš Kristus. 24 Verno hino oda, so tumen vičhinel: ov oda the kerela. 25 Phralale, modľinen tumen vaš amenge! 26 Pozdravinen šukares savore phralen jilestar. 27 Mangav tumen anglo Raj hoj te avel o ľil pregendo savore sentne phralenge. 28 O lačhipen amare Rajeskero le Ježišoskero Kristoskero mi el tumenca!Amen.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk