Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

4. kapitola

Savo dživipen hin le Devleske pre dzeka

1 No akana, phralale, mangas tumen a the dovakeras tumenge andre amaro Raj Ježiš, hoj furt buter te baron andre oda so amendar priiľan. Bo amen tumen sikaďam sar kampel te dživel a te el pre dzeka le Devleske, a avke imar the dživen.
2 Se džanen save prikazi tumen diňam amare Rajestar le Ježišostar. 3 Bo kada hin so o Del kamel: hoj tumen te sentňisaren ( te pošvecinen) a te zľikeren tumen le lubipnastar. 4 Dojekh tumendar mi džanel sar te dživel peskera romňaha andro sentňipen the andre pačiv 5 a na andre džungaľi žadosca, sar oda keren o manuša so na prindžaren le Devles. 6 Ňiko te na thovel avri peskere phraleha, bo oda hin binos. Bo amaro Raj marela sakones ko oda kerel, sar tumenge imar oda the sigeder zoraha priphenďam. 7 Bo na vičhinďa amen o Del pre oda hoj te dživas andro nažužipen, ale andro sentňipen. 8 Ko kada na prilel, na le manušes na prilel, ale le Devles, so tumen del peskere Sentne Duchos. 9 Pal o kamiben maškar o phrala tumenge na kampel te pisinel, bo tumen san korkore sikade avri le Devlestar hoj jekh avres te kamen. 10 Bo imar sikaven oda kamiben savore phralenge andre caľi Macedonija. Ale dovakeras tumenge hoj oda te keren mek buter. 11 Keren sa prekal oda, hoj te dživen andro smirom. Mi starinel pes sako pal peskero a mi kerel peskere vastenca e buči, avke sar tumenge oda phenďam. 12 Bo oleha, hoj tumen na zmuken pre aver, tumen ľikeren šukares the anglal ola so na pačan.

Sar uščena o mule andral o meriben

13 Ale amen kamas, phralale, hoj te džanen so ela ole manušenca so imar mule. Bo na kamas hoj tumen te trapinen avke sar okla džene so len nane pre soste te užarel.
14 Bo te amen pačas hoj o Ježiš muľa the uščiľa andral o meriben, ta akor pačas the oda, hoj o Del anela pale le Ježišoha olen so mule pačabnaha andre leste. 15 Kada, so tumenge amen phenas, hin o lava le Rajeskere: Amen so akana dživas a te mek dživaha dži akor, medik na avela o Raj, amen na predenašaha olen so imar mule. 16 Bo korkoro o Raj le zorale rozkazoha, le archaňjeliskere hangoha the le Devleskera trubaha avela tele andral o ňebos a ola, so mule andro Kristus, uščena ešebne. 17 A paľis amen so sam džide, so mek ačhiľam, avaha jekhvareste cirdle upre jekhetane lenca andro chmari, kaj pes arakhaha le Rajeha. A avke avaha le Rajeha pro furt. 18 Vaš oda tumen zoraľaren jekh avren kale lavenca.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk