Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

5. kapitola

Olenge, so ľidžan o zbor

1 Me, sar o starši so dikhľom le Kristoskero cerpišagos a ela man ola slavatar so pes sikavela, mangav le staršen maškar tumende:
2 Ľidžan o stados so tumenge o Del diňa. Na vaš oda, hoj tumen andre oda vareko ispidel, ale radišagostar - avke sar tumendar kamel o Del - na vaš o love, ale vaš oda, hoj lenge kamen andral o jile čačes te služinel. 3 Aňi ma ľidžan olen, so tumenge o Raj diňa, sar te uľanas lengere raja, ale aven priklados le stadoske. 4 A sar pes sikavela o nekbareder Pasťjeris, chudena e slavno koruna, so šoha ( ňikda) na kirňola. 5 Avke the o terneder: podden tumen le phurederenge a savore tumen podden jekh avrenge. A uren tumen andre pokora, bo o Del pro barikane džal, ale le pokornen del peskero lačhipen. 6 Podden tumen tel o zoralo vast le Devleskero, hoj tumen te hazdel upre andre peskero časos ( ideos). 7 Savore tumare pharipena čhiven pre leste, bo ov pes pal tumende starinel. 8 Aven paš e goďi a ma soven! Bo oda, so pre tumende džal, o beng, phirel upre-tele sar oda choľamen ľevos so rodel kas te chal. 9 Ačhaven tumen leske, aven zorale andro pačaben a džanen hoj tumare phrala avrether pal o svetos thiš predžan prekal ajse pharipena. 10 Te sikra cerpinena, o Del, so amen igen kamel a andro Ježiš Kristus amen vičhinďa andre peskeri slava, ov korkoro tumen dokerela, zoraľarela, kerela hoj te na peren a thovela tumen pro zoralo zaklados. 11 Leske e slava the e zor pro furt. Amen. 12 Ča sikra tumenge pisinďom le Silasoha, saves me lav sar pačivale phrales. Bo kamav tumen te podhazdel andro pačaben a kamav te svedčinel, hoj kada hin oda čačo lačhipen le Devleskero. Ačhen andre oda! 13 Miro čhavo Marek, the e khangeri andro Babilon, tumenge bičhavel o paľikeriben. 14 Pozdravinen šukares jekh avres le jilestar. Smirom tumenge savorenge so san andro Ježiš Kristus.Amen.