Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

4. kapitola

Sar te dživel o sentno dživipen

1 Te o Kristus avke cerpinďa vaš amenge pro ťelos, ta the tumen pes zoraľaren ajse gondoľišagoha, bo oda, ko cerpinďa pro ťelos, preačhiľa te kerel o binos.
2 Vaš oda, medik dživen pre phuv, ma dživen buter le manušeskere žadoscenge, ale oleske so kamel o Del. 3 Se imar dos dživenas avke sar dživen o bijedevleskere manuša. Ňisostar tumen na ladžanas, dživenas andro nalačhe žadosci, mačarenas tumen la moľaha, mulatinenas, pijenas a previsardes služinenas le modlenge. 4 A sar imar lenca oda na keren a na dživen avke rozmukles sar on, čudaľinen pes oleske a namište pal tumende vakeren. 5 Ola manuša pes jekhvar ačhavena anglo Del, so hino pripravimen te sudzinel le džiden the le mulen. 6 Se vaš oda pes vakerelas o evaňjelium the le mulenge, hoj te aven sudzimen pal oda sar dživenas andro ťelos, ale te dživen andro duchos avke sar kamel o Del. 7 O agor savoreske hino pašes. Vaš oda aven goďaver the strižbe, hoj tumen te šaj modľinen. 8 Ale anglal savoreste, mi el tumen jekh kije aver baro kamiben, bo o kamiben učarel andre but bini. 9 Presikaven e pačiv jekh avreske, bi o dudrišagos. 10 Sar o lačhe chulaja, saven o Del diňa všelijake dari, služinen tumenge jekh avreske, sako ole duchovne daroha so chudňa. 11 Te vareko vakerel, mi vakerel sar o lava le Devleskere; te vareko služinel, mi kerel oda andral e zor so les del o Del: hoj te avel andre savoreste barardo o Del prekal o Ježiš Kristus, bo leskeri hiňi e slava the e zor pro furt. Amen.

O cerpišagos le kresťanoskero

12 Mire lačhe phralale, ma čudaľinen tumen la jagake savi pre tumende avľa hoj tumen te probaľinel avri, sar te pes tumenge ačhiľahas vareso, soske pes musaj te čudaľinel.
13 Ale radisaľon vaš oda, hoj cerpinen vaš o Kristus, hoj te radisaľon bares the akor sar pes sikavela andre peskeri slava. 14 Te tumen tele dikhen vaš o nav le Kristoskero, bachtale san, bo o Duchos la slavakero, o Duchos le Devleskero, ačhel pre tumende. 15 Ale ňiko tumendar te na cerpinel sar vrahos, živaňis abo zbuňikos, vaj sar oda so pes thovel andro aver džene. 16 Ale te cerpinel vareko sar kresťanos, te na pes ladžal, ale mi bararel le Devles, hoj hin les kada nav. 17 Imar hin e ora, hoj o Del te chudel o sudos peskere manušendar. Ale te pes chudela ešeb amendar, savo ela o koňec ole dženengero so na šunen o evaňjelium le Devleskero? 18 A sar hin pisimen: “Te o manuš, so hino čačipnaskero, ča ajci-ajci hoj pes zachraňinela, kaj ela o binošno the o bijedevleskero?” 19 Vaš oda the ola džene, so cerpinen avke sar kamel o Del, mi podden pes korkoren le verne Stvoriťeľiske a mi keren o lačho.