Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

Pal o džuvľa the pal o murša

1 Avke the tumen o džuvľa, podden tumen tumare romenge. A te varesave lendar na pačan le Devleskere laveske, dochuden len paš o Del bi o lava, tumare dživipnaha,
2 oleha, hoj on dikhena tumaro pačivalo dživipen a dikhena sar tumen lenge podden. 3 Tumaro šukariben te na avel avruno, hoj tumenge dena te kerel o bala pro šere, figinena pre tumende o somnakaj, abo urena tumen andro barvale gada. 4 Ale tumaro šukariben mi el andro jilo - o andruno manuš - kovlo the pokorno duchos, bo ada hin so ačhel pro furt a hino le Devleske pre dzeka. 5 Bo kavke pes varekana šukaľarnas the o sentne džuvľa so pačanas andro Del a poddenas pes peskere romenge. 6 Sar e Sara šunelas le Abraham a vičhinelas les “rajeja”. Tumen san lakere čhaja te keren o lačhipen a na daran tumen ňisostar. 7 The tumen o murša: dživen jekhetane tumare romňenca avke, hoj len te achaľon, hoj hine kovleder. Presikaven lenge e pačiv, hoj tumare modľitbi ňič te na zaačhavel, bo the on tumenca jekhetane chudena le Devlestar o dživipen.

Te ľikerel avri andro cerpišagos

8 Pro ostatkos: mi el tumen savoren jekh gondoľišagos, kamen le phralen, mi el tumenge pharo vaš aver, aven lačhejileskere a ma ľidžan tumen upre.
9 Ma den pale o nalačho nalačhipnaha abo o košiben košibnaha, ale keren oda previsara: žehňinen, bo pre oda san vičhimen, hoj te chuden o požehnaňje. 10 Bo hin pisimen: “Oda, ko kamel hoj les te el bachtalo dživipen a kamel te dikhel o lačhe dživesa, mi zľikerel peskeri čhib le nalačhestar the peskere vušta hoj te na vakerel o klamišagos, 11 mi visarel pes le nalačhestar a mi kerel o lačhipen a mi rodel o smirom andral calo jilo. 12 Bo le Rajeskere jakha dikhen pro čačipnaskere a leskere kana šunen pre lengero mangipen.Ale o Raj džal pre ola džene so keren namište.” 13 A ko tumenge kerela namište, te labona pal o lačhipen? 14 Ale the te cerpinďanas vaš o čačipen, bachtale san. A ma daran tumen lendar, aňi ma predaran. 15 Ale den le Kristus pačiv, sar le sentne Rajes andre tumare jile. Aven furt pripravimen te odphenel sakoneske ko tumendar phučľahas pal oda so užaren andre tumaro jilo - 16 ale polokes a andro smirom. Mi el tumen žuže jile sar pre tumende namište vakeren, hoj pes te ladžan ola džene so vakeren namište pal tumaro pačivalo dživipen le Kristoha. 17 Bo te o Del kamňahas hoj te cerpinas, ta feder hin, hoj te cerpinen vaš o lačho sar vaš o nalačho. 18 Bo the o Kristus jekhvar cerpinelas a muľa vaš o bini - o čačipnaskero vaš o načačipnaskere - hoj tumen te anel kijo Del. Sas murdardo ťelesňe, ale obdžiďardo andro Duchos. 19 A andre oda Duchos geľa te vakerel le duchenge andre bertena, 20 so varekana na šunenas, medik o Del ľikerelas avri a užarelas pre lende andro dživesa le Noachoskere. Oda sas akor medik pes ačhavelas o korabos, andre savo gele ča frima - oda hin ochto džene - a sas zachraňimen prekal o paňi. 21 Oda paňi sas oda angluno obrazis le boľipnaske. No o boľipen nane oda hoj thovas amari mel pal o ťelos, ale oda hin o mangipen kijo Del vaš o žužo jilo. A o boľipen tumen akana zachraňinel prekal ada, hoj o Ježiš uščiľa andral o meriben 22 a ov geľa andro ňebos a hino pal e čači sera le Devleske a hin leske poddine o aňjela, o učibena the o zora.