Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

O džide bara

1 Vaš oda, ma aven dujemujengere a odčhiven tumendar savori choľi, savore pľetki a dojekh klamišagos the hamišagos.
2 Sar o čhavore so mekča akana uľile ( pes narodzinde), mangen tumenge o žužo duchovno thud, hoj lestar te baron a te aven zachraňimen, 3 te imar koštoľinďan oda, hoj o Raj hino lačho. 4 Aven kije leste, kijo džido Bar, saves o manuša odčhide, ale sas kidlo avri the igen vzacno anglo Del. 5 The tumen, sar o džide bara, ačhaven o duchovno kher. Tumen san the o sentno rašajipen, hoj te anen o duchovne obeti, so hin šukar le Devleske prekal o Ježiš Kristus. 6 Vaš oda hin pisimen andro Lav le Devleskero: “Thovav pro Sion o hlavno bar, o avrikidlo the igen vzacno bar;oda, ko andre leste pačal, na ladžala pes.” 7 Tumenge so pačan, oda bar hino vzacno, ale olenge so na pačan: “O bar savo odčhide o murara, ačhiľa pre stavba hlavno; 8 o bar pre savo pes demen the e skala so pharavel.” Ola, so na dživen pal oda lav, peren pre oda bar, bo o Del oda avke kamelas. 9 Ale tumen san o manuša so hine avrikidle, le Kraľiskere rašaja a le Devleskero sentno narodos, pre oda, hoj te vakeren avri ola bare veci so kerel o Del - ov so tumen vičhinďa avri andral o kaľipen andre peskero igen šukar svetlos: 10 tumen, so varekana na sanas le Devleskere manuša, no akana san o manuša le Devleskere; tumen, so varekana na prindžarenas o lačhipen le Devleskero, ale akana les chudňan.

Te dživel sentno dživipen

11 Phralale mire, phenav tumenge sar olenge, so nane khere kade pre phuv the sar olenge, so ča pal kadi phuv predžan: zľikeren tumen le ťelesne žadoscendar, so pes maren la dušaha!
12 Dživen mište tumaro dživipen maškar ola so na pačan - the te pre tumende namište vakeren sar pro živaňa - hoj te dikhen tumare lačhe skutki a te lašaren le Devles andre oda džives sar avela. 13 O Raj kamel, hoj tumen te podden savorenge so hine ačhade le manušendar: či le kraľiske, sar le nekbaredereske, 14 abo le vladarenge. Bo ov len bičhavel te marel olen so namište keren a te lašarel olen so mište keren. 15 Bo kada hin so o Del kamel, hoj te keren o lačhipen a oleha te phanden o muja ole manušenge so nane goďaver a na džanen so vakeren. 16 Dživen sar o slobodne, ale ma garuven andre o nalačhipen tumara slobodaha; dživen sar o sluhi le Devleskere. 17 Savoren den pačiv: le phralen kamen, le Devlestar daran, le kraľis den pačiv. 18 A tumen, o sluhi, podden tumen tumare rajenge a šunen len andre savoreste. Ale ma podden tumen ča le lačhenge the le jileskerenge, ale the le nalačhenge. 19 Bo ada hin lačho, te vareko zľidžal o pharipen vaš oda, hoj prindžarel le Devles a cerpinel the te ňič nalačho na kerďa. 20 Bo so hin olestar, hoj ľikeren avri sar tumen dukhaven, te tumen keren o bini? Ale te mište keren a avke bi e vina cerpinen a ľikeren avri, kada hin le Devleske pre dzeka.

Sar cerpinelas o Raj

21 Se pre oda sanas le Devlestar vičhinde, bo the o Ježiš cerpinelas vaš tumenge a sikaďa tumenge sar te dživel, hoj te keren avke sar ov.
22 Ov šoha ( ňikda) na kerďa binos, aňi o klamišagos šoha na sas andre leskero muj. 23 Sar les košenas, na košelas pale a sar cerpinelas, na daravelas avri, ale mukelas pes pre oda so čačipnaha sudzinel. 24 Ov korkoro ľigenďa amare bini peskere ťeloha pro kerestos, hoj te meras le binenge a te dživas le čačipnaske. Leskere dukhenca sanas sasťarde avri. 25 Bo sanas sar o bakrore so na džanenas kaj džan, ale akana san visarde kijo Pasťjeris the ke oda, so pes starinel pal tumare duši.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk