Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

2. kapitola

O džide bara

1 Vaš oda, ma aven dujemujengere a odčhiven tumendar savori choľi, savore pľetki a dojekh klamišagos the hamišagos.
2 Sar o čhavore so mekča akana uľile ( pes narodzinde), mangen tumenge o žužo duchovno thud, hoj lestar te baron a te aven zachraňimen, 3 te imar koštoľinďan oda, hoj o Raj hino lačho. 4 Aven kije leste, kijo džido Bar, saves o manuša odčhide, ale sas kidlo avri the igen vzacno anglo Del. 5 The tumen, sar o džide bara, ačhaven o duchovno kher. Tumen san the o sentno rašajipen, hoj te anen o duchovne obeti, so hin šukar le Devleske prekal o Ježiš Kristus. 6 Vaš oda hin pisimen andro Lav le Devleskero: “Thovav pro Sion o hlavno bar, o avrikidlo the igen vzacno bar;oda, ko andre leste pačal, na ladžala pes.” 7 Tumenge so pačan, oda bar hino vzacno, ale olenge so na pačan: “O bar savo odčhide o murara, ačhiľa pre stavba hlavno; 8 o bar pre savo pes demen the e skala so pharavel.” Ola, so na dživen pal oda lav, peren pre oda bar, bo o Del oda avke kamelas. 9 Ale tumen san o manuša so hine avrikidle, le Kraľiskere rašaja a le Devleskero sentno narodos, pre oda, hoj te vakeren avri ola bare veci so kerel o Del - ov so tumen vičhinďa avri andral o kaľipen andre peskero igen šukar svetlos: 10 tumen, so varekana na sanas le Devleskere manuša, no akana san o manuša le Devleskere; tumen, so varekana na prindžarenas o lačhipen le Devleskero, ale akana les chudňan.

Te dživel sentno dživipen

11 Phralale mire, phenav tumenge sar olenge, so nane khere kade pre phuv the sar olenge, so ča pal kadi phuv predžan: zľikeren tumen le ťelesne žadoscendar, so pes maren la dušaha!
12 Dživen mište tumaro dživipen maškar ola so na pačan - the te pre tumende namište vakeren sar pro živaňa - hoj te dikhen tumare lačhe skutki a te lašaren le Devles andre oda džives sar avela. 13 O Raj kamel, hoj tumen te podden savorenge so hine ačhade le manušendar: či le kraľiske, sar le nekbaredereske, 14 abo le vladarenge. Bo ov len bičhavel te marel olen so namište keren a te lašarel olen so mište keren. 15 Bo kada hin so o Del kamel, hoj te keren o lačhipen a oleha te phanden o muja ole manušenge so nane goďaver a na džanen so vakeren. 16 Dživen sar o slobodne, ale ma garuven andre o nalačhipen tumara slobodaha; dživen sar o sluhi le Devleskere. 17 Savoren den pačiv: le phralen kamen, le Devlestar daran, le kraľis den pačiv. 18 A tumen, o sluhi, podden tumen tumare rajenge a šunen len andre savoreste. Ale ma podden tumen ča le lačhenge the le jileskerenge, ale the le nalačhenge. 19 Bo ada hin lačho, te vareko zľidžal o pharipen vaš oda, hoj prindžarel le Devles a cerpinel the te ňič nalačho na kerďa. 20 Bo so hin olestar, hoj ľikeren avri sar tumen dukhaven, te tumen keren o bini? Ale te mište keren a avke bi e vina cerpinen a ľikeren avri, kada hin le Devleske pre dzeka.

Sar cerpinelas o Raj

21 Se pre oda sanas le Devlestar vičhinde, bo the o Ježiš cerpinelas vaš tumenge a sikaďa tumenge sar te dživel, hoj te keren avke sar ov.
22 Ov šoha ( ňikda) na kerďa binos, aňi o klamišagos šoha na sas andre leskero muj. 23 Sar les košenas, na košelas pale a sar cerpinelas, na daravelas avri, ale mukelas pes pre oda so čačipnaha sudzinel. 24 Ov korkoro ľigenďa amare bini peskere ťeloha pro kerestos, hoj te meras le binenge a te dživas le čačipnaske. Leskere dukhenca sanas sasťarde avri. 25 Bo sanas sar o bakrore so na džanenas kaj džan, ale akana san visarde kijo Pasťjeris the ke oda, so pes starinel pal tumare duši.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk