Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

9. kapitola

Le Pavloskero pravos sar apoštolos

1 Či na som slobodno manuš? Či na som apoštolos? Či na dikhľom le Ježiš, amare Rajes? Či na san tumen o ovocje mira bučakero andro Raj?
2 Te na som apoštolos avrenge, no tumenge som. Se tumen san oda so sikavel pre ma hoj som apoštolos andro Raj. 3 Sar man o manuša sudzinen, me lenge phenav kada: 4 Či našči amen den te chal the te pijel? 5 Či našči peha las pačabnaskera džuvľa, avke sar keren the okla apoštola the o phrala le Rajeskere a the o Peter? 6 Abo so, ča me the o Barnabaš mušinas te kerel buči a on na? 7 Savo slugaďis peske korkoro počinel sa peskere lovendar? Ko sadzinel e viňica a na chal olestar so upre barol? Abo ko pes starinel pal o bakre a na lel ole thudestar so den o bakre? 8 Či oda phenav sar manuš, či na phenel oda the o zakonos? 9 Bo andro zakonos le Mojžišoskero hin pisimen: “Na phandeha la bučakera gurumňake andre o piskos hoj te na chal.” Či pes o Del starinel ča pal o gurumňa? 10 Či oda na vakerel amenge? Se prekal amende sas pisimen: “Oda, ko orinel e phuv a the oda, ko marel avri o žužoďiv ( o zrnos), mi kerel peskeri buči andro užaripen ( nadej), hoj olestar chudela peskero kotor.” 11 Te amen maškar tumende sadzinahas oda duchovno, ta akor oda uľahas ajso baro vecos te tumendar amen iľamas oda ťelesno? 12 Te aver džene tumendar oda šaj len, ta akor amen na? Ale amen na použinďam oda pravos, no savoro zľidžas vaš oda, hoj te na zaačhavas o evaňjelium le Kristoskero. 13 So na džanen, hoj ola so keren pašal o sentne veci chan le sentnestar a ola, so keren buči paš o oltaris, len peske kotor le oltaristar? 14 Avke diňa the o Raj olenge, so kazinen o evaňjelium, hoj te dživen le evaňjeliostar. 15 Ale me na kerďom ňič olestar. Aňi kada na pisinďom vaš oda, hoj pes paš mande oda avke te kerel. Bo feder mange uľahas te merel, sar te mange vareko te musarel kada miro lašariben. 16 Bo sar vakerav o evaňjelium nane man soha pes te lašarel, bo mušinav oda te kerel, ale vigos mange uľahas, te les na vakerďomas. 17 Te oda kerav, vaš oda hoj kamav, hin mange vaš oda počimen. No kerav oda, bo mušinav, bo o Del man andre oda vičhinďa. 18 So hin miro počiňiben? Me na lav ňisave love vaš oda, hoj vakerav o evaňjelium le Kristoskero. The te mange oda patrinel ola bučatar, no me oda na lav the te šaj iľomas. 19 Me som slobodno manuš a na som ňikaske otrokos, ale me mandar kerďom sakoneskero otrokos, hoj te dochudav so mek buter manušen. 20 Prekal o Židi ačhiľom sar Židos, hoj te dochudav le Židen. Prekal ola so hine tel o zakonos, ačhiľom sar te uľomas the me tel o zakonos - the te na som tel o zakonos - hoj te dochudav olen, so hine tel o zakonos. 21 Prekal ola so hine bi o zakonos, ačhiľom sar te bi o zakonos - the te na som bi o zakonos le Devleskero, ale som tel o zakonos le Kristoskero - hoj te dochudav olen so hine bi o zakonos. 22 Prekal o slabe ačhiľom slabo, hoj te dochudav le slaben. Prekal savorende ačhiľom savoro, hoj te zachraňinav hojča varesaven. 23 Savoro kerav prekal o evaňjelium, hoj man andro evaňjelium te avel miro kotor.

Pal o denašiben

24 Se džanen, hoj but džene denašen pro preťeki, ale ča jekh lendar chudela e cena. Vaš oda denašen avke, hoj la te dochuden.
25 Dojekh preťekaris pes mušinel te zľikerel savorestar. On oda keren vaš oda, bo kamen te chudel ajsi koruna so našľola, ale amen ajsi so ačhela pro furt. 26 Vaš oda, me denašav rovnones, hoj te dodžav andro cieľos a demavav avke, hoj te trafinav a na ča avke andro luftos. 27 Marav man mire ťeloha avke hoj man te šunel, bo nasči avrenge pal oda kazinav a me korkoro nadochudav e cena.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk