Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

8. kapitola

E modla nane ňič, hin ča jekh Del

1 A pal oda mas so pes obetinel le modlenge, džanas hoj amen hin savoren o prindžaripen. No o prindžaripen ľidžal andro baripen, ale o kamiben bararel avri.
2 Oda manuš, ko peske gondoľinel hoj vareso džanel, ov mek na sprindžarďa avke sar kampel te sprindžarel. 3 Ale ko le Devles kamel, oles o Del prindžarel. 4 A pal oda chaben so sas obetimen le modlenge: Amen džanas, hoj ňisavi modla pro svetos nane ňič - hoj nane aver del, bo hin ča jekh Del. 5 Bo the te pre varekaste phenen, hoj hino “del”, či pro ňebos vaj pre phuv - a the te hin but ajse “dela” the “raja,” - 6 no amen hin ča jekh Del, o Dad. Lestar hin savoro a the amen dživas prekal leste. A hin ča jekh Raj, o Ježiš Kristus, prekal kaste hin savoro a the amen dživas lestar.

O chaben tutar na kerela aňi feder, aňi goreder

7 Ale na sako prindžarel kada čačipen. Vareko mek dži akana hine sikade te chal o mas avke, sar te oda mas uľahas čačes obetimen le modlenge a oleha pes meľarel andre lengero svedomje, vaš oda bo hino slabo.
8 Ale o chaben amen na anel pašeder kijo Del: bo te chaha, na avaha buter a te na chaha, na avaha frimeder anglo Del. 9 Ča dikhen, hoj kadi tumari sloboda te na anel andro binos le slaben. 10 Bo te vareko dikhela tut, so tut hin o prindžaripen, te bešel pal o skamind andro chramos la modlakero, či na chala oda ko hino slabo andro pačaben thiš ole masestar so sas obetimen le modlenge? 11 A avke tiro slabo phral, vaš savo muľa o Kristus, merela vaš oda, bo tut hin o prindžaripen. 12 Te kada binos keren le phralenge, kaleha dukhaven lengero slabo svedomje a hin tumen binos the kijo Kristus. 13 Vaš oda, te miro phral perel andro binos anglo chaben, ta na chava šoha ( ňikda) buter mas, hoj te na perel miro phral.