Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

6. kapitola

Pal o sudi maškar peste

1 Te varekas tumendar hin vareso avreha, sar pes šaj sudzinel anglal o napačabnaskere manuša a na anglal o pačabnaskere?
2 Či so, na džanen, hoj o pačabnaskere manuša sudzinena o svetos? A te tumen sudzinena o svetos, ta na džanen te rozsudzinel aňi oda nekcikneder? 3 So na džanen hoj sudzinaha le aňjelen? Ta akor na mek o veci kale dživipnaskere? 4 Sar džan pro sudos vaš o veci kale dživipnaskere, soske tumen den te sudzinel ajsenge, so nane ňič andre khangeri? 5 Phenav oda, hoj tumen te ladžan! So, nane maškar tumende aňi jekh goďaver manuš, so džanel te rozsudzinel o veci maškar peskere phrala? 6 Ale o phral pes sudzinel le phraleha a kije oda mek anglal o napačabnaskere? 7 Se imar ča oleha prekhelďan, hoj tumen sudzinen maškar peste. Soske radeder na cerpinen o dukha? Soske radeder na zľidžan o nalačhipen? 8 Ale tumen keren o nalačho a dukhaven le phralen. 9 So na džanen hoj o načačipnaskere na chudena le Devleskero kraľišagos? Ma klaminen pes korkoren! O binošne manuša na chudena le Devleskero kraľišagos: aňi o lubara, aňi o modlara, aňi ola so keren lubipen pašal o rom vaj pašal e romňi, aňi o homoseksuala, aňi ola so lenca oda keren, 10 aňi ola so čoren, aňi ola so izdran pal o love, aňi o pijaka, aňi ola so košen, aňi o živaňa. Ňiko lendar na chudela le Devleskero kraľišagos. 11 A varesave džene tumendar sanas ajse. Ale akana sanas olestar obžužarde, sentňarde the ospravedlňimen andro nav le Rajeskero le Ježišoskero Kristoskero the andro Duchos amare Devleskero.

O ťelos hin o chramos le Duchoskero

12 “Savoro šaj kerav, no na savoro mange hin pro lačho.” “Savoro šaj kerav, ale me na avava ňisoske otrokos.”
13 “O chabena hin prekal o per a o per hin prekal o chabena!” Ale o Del zňičinela soduj. No o ťelos nane prekal o lubipen, ale prekal o Raj a o Raj prekal o ťelos. 14 O Del uštaďa le Rajes andral o meriben a the amen uštavela peskera zoraha. 15 So na džanen, hoj tumare ťela hine o kotora le Kristoskere ťelostar? Či šaj lav o kotora le Kristoskere ťelostar a kerava lendar o kotora la lubňakere? Šoha na! 16 Abo so na džanen, hoj oda ko del peskero ťelos la lubňake hino laha jekh ťelos? Se hin pisimen: “Ola duj džene ena jekh ťelos.” 17 A oda, ko pes podel le Rajeske, hino leha jekh duchos. 18 Denašen het le lubipnastar! Aver binos, savo kerďahas o manuš, na kerel peskere ťeloske, ale ko kerel o lubipen, kerel binos korkoro peskere ťeloske. 19 So na džanen, hoj tumaro ťelos hino o chramos le Sentne Duchoskero, savo hino andre tumende a saves tumenge diňa o Del? Tumen na san korkore peskere! 20 Sanas avricinde bare počiňibnaha. Vaš oda, lašaren le Devles tumare ťeloha [the tumare duchoha, bo o duchos the o ťelos hin le Devleskero].
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk