Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

6. kapitola

Pal o sudi maškar peste

1 Te varekas tumendar hin vareso avreha, sar pes šaj sudzinel anglal o napačabnaskere manuša a na anglal o pačabnaskere?
2 Či so, na džanen, hoj o pačabnaskere manuša sudzinena o svetos? A te tumen sudzinena o svetos, ta na džanen te rozsudzinel aňi oda nekcikneder? 3 So na džanen hoj sudzinaha le aňjelen? Ta akor na mek o veci kale dživipnaskere? 4 Sar džan pro sudos vaš o veci kale dživipnaskere, soske tumen den te sudzinel ajsenge, so nane ňič andre khangeri? 5 Phenav oda, hoj tumen te ladžan! So, nane maškar tumende aňi jekh goďaver manuš, so džanel te rozsudzinel o veci maškar peskere phrala? 6 Ale o phral pes sudzinel le phraleha a kije oda mek anglal o napačabnaskere? 7 Se imar ča oleha prekhelďan, hoj tumen sudzinen maškar peste. Soske radeder na cerpinen o dukha? Soske radeder na zľidžan o nalačhipen? 8 Ale tumen keren o nalačho a dukhaven le phralen. 9 So na džanen hoj o načačipnaskere na chudena le Devleskero kraľišagos? Ma klaminen pes korkoren! O binošne manuša na chudena le Devleskero kraľišagos: aňi o lubara, aňi o modlara, aňi ola so keren lubipen pašal o rom vaj pašal e romňi, aňi o homoseksuala, aňi ola so lenca oda keren, 10 aňi ola so čoren, aňi ola so izdran pal o love, aňi o pijaka, aňi ola so košen, aňi o živaňa. Ňiko lendar na chudela le Devleskero kraľišagos. 11 A varesave džene tumendar sanas ajse. Ale akana sanas olestar obžužarde, sentňarde the ospravedlňimen andro nav le Rajeskero le Ježišoskero Kristoskero the andro Duchos amare Devleskero.

O ťelos hin o chramos le Duchoskero

12 “Savoro šaj kerav, no na savoro mange hin pro lačho.” “Savoro šaj kerav, ale me na avava ňisoske otrokos.”
13 “O chabena hin prekal o per a o per hin prekal o chabena!” Ale o Del zňičinela soduj. No o ťelos nane prekal o lubipen, ale prekal o Raj a o Raj prekal o ťelos. 14 O Del uštaďa le Rajes andral o meriben a the amen uštavela peskera zoraha. 15 So na džanen, hoj tumare ťela hine o kotora le Kristoskere ťelostar? Či šaj lav o kotora le Kristoskere ťelostar a kerava lendar o kotora la lubňakere? Šoha na! 16 Abo so na džanen, hoj oda ko del peskero ťelos la lubňake hino laha jekh ťelos? Se hin pisimen: “Ola duj džene ena jekh ťelos.” 17 A oda, ko pes podel le Rajeske, hino leha jekh duchos. 18 Denašen het le lubipnastar! Aver binos, savo kerďahas o manuš, na kerel peskere ťeloske, ale ko kerel o lubipen, kerel binos korkoro peskere ťeloske. 19 So na džanen, hoj tumaro ťelos hino o chramos le Sentne Duchoskero, savo hino andre tumende a saves tumenge diňa o Del? Tumen na san korkore peskere! 20 Sanas avricinde bare počiňibnaha. Vaš oda, lašaren le Devles tumare ťeloha [the tumare duchoha, bo o duchos the o ťelos hin le Devleskero].