Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

5. kapitola

Pal o lubipen andre khangeri

1 Šunďom, hoj hin maškar tumende o lubipen a oda ajso lubipen, savo nane mek aňi maškar o napačabnaskere. Phenav pal oda, hoj vareko tumendar dživel peskere dadeskera romňaha.
2 Tumen pes mek lašaren? Na uľahas feder, hoj te roven upral oda a ole dženes so oda kerďa, te čhiven avri tumendar? 3 Bo the te na som maškar tumende, som tumenca andro duchos, sar te ode uľomas a imar sudzinďom oles, ko oda kerďa. 4 Sar tumen zdžana the mire duchoha, kampel andro nav the andre zor amare Rajeskeri le Ježišoskeri Kristoskeri 5 te del ole manušes le satanoske, hoj leskero ťelos te el zňičimen a leskero duchos te el zachraňimen andro džives amare Rajeskero. 6 Oda, soha tumen lašaren, nane lačho. So, na džanen hoj frima drožďi anel upre calo chumer? 7 Odčhiven tumendar o binošne drožďi, hoj te aven nevo chumer, bo tumen san o maro bi o drožďi. Se the o Kristus, amaro Patraďakero Bakroro, sas murdardo vaš amenge. 8 Vaš oda, te na ľikeras o inepos le purane mareha, andre savo hin o drožďi le binoskere the la choľakere. Ale ľikeras o inepos ole mareha so hino bi o drožďi, andro žužipen the čačipen.

Pal oda, ko phenel, hoj hino phral ale kerel binos

9 Pisinďom tumenge andro ľil, hoj tumen te na chal ňič le lubarenca.
10 Ale na gonďoľinav pal o lubara andral kada svetos; abo pal ola, so hine izdrade pal o love; abo pal o živaňa; abo pal o modlara: bo oda mušinďanas te džal het pal o svetos. 11 Ale akana tumenge pisinďom, hoj tumen te na zdžan ole dženeha, so peske phenel hoj hino phral, no paš oda hino lubaris, izdrado pal o love abo modlaris, abo košel a pijel, abo hino živaňis. Kajse dženeha aňi te na chal. 12 Bo so man hin andre oda, hoj te sudzinav olen so hine avri? Či so, tumen na sudzinen olen, so hine andre? 13 A olen, so hine avri, sudzinela o Del. Čhiven ole nalačhe manušes tumendar avri!
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk