Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

3. kapitola

O Pavol len karminelas le thudeha

1 A me, phralale, našči tumenge vakerďom sar olenge kas hin o Duchos, ale sar olenge, so hine ťelesne a mek nane dospele andro Kristus.
2 Karminavas tumen thudeha a našči tumen diňom o zoralo chaben, bo mek našči zľigenďan, ale mek aňi akana našči zľidžan, 3 bo mek furt san ťelesne. Bo te hin maškar tumende e zavisť the o vesekedišagos, či mek na san ťelesne a či na keren avke, sar o nipi andro svetos? 4 Bo te vareko phenel: “Me som le Pavloskero!” a aver phenel: “Me le Apolloskero!” - či na keren avke, sar o nipi andro svetos? 5 Se, ko hin o Apollo? A ko hin o Pavol? On hine o služobňika, prekal save pačanďiľan. A oda sako avke, sar leske diňa o Raj. 6 Me sadzinavas, o Apollo čhivkerelas o paňi, ale o Del diňa, hoj te barol. 7 A vaš oda, oda manuš ko sadzinel nane ňič, aňi oda ko čhivkerel o paňi, ale o Del, so del hoj te barol. 8 No oda, ko sadzinel the ko čhivkerel o paňi, hine jekh. Ale sako chudela peskero počiňiben pal oda, sar kerelas peskeri buči. 9 Bo amen keras e buči jekhetane le Devleha a tumen san le Devleskeri maľa the le Devleskeri stavba.

O Ježiš Kristus hin o zaklados

10 Le Devleskere lačhipnastar so mange sas dino, sar goďaver staviťeľis thoďom o zaklados a aver dženo upre ačhavel. Ale sako mi dikhel, sar upre ačhavel.
11 Bo ňiko našči thovel aver zaklados, sar oda, so imar hin thodo - a oda hin o Ježiš Kristus. 12 Ale te vareko pre oda zaklados ačhavel o somnakaj, o rup, o dragane bara, o kašt, o phus, abo e šuki čhar: 13 sakoneskeri buči jekhvar dičhola. Bo andro Kristoskero džives dojekhe manušeskeri buči pes probaľinela avri andre jag a odi jag sikavela, savi odi buči hiňi. 14 Te odi buči, so varesavo manuš kerďa pre oda zaklados, ľikerela avri, chudela o počiňiben. 15 Ale te varesave manušeske e buči zlabola, našavela o počiňiben, ale ov korkoro ela zachraňimen, no avke, sar te uľahas avricirdlo andral e jag.

Amen sam le Devleskero chramos

16 So na džanen, hoj tumen san le Devleskero chramos a hoj o Duchos le Devleskero dživel andre tumende?
17 Te vareko musarel le Devleskero chramos, oles o Del musarela, bo o chramos le Devleskero hino sentno a oda san tumen. 18 Ňiko pes korkoro te na klaminel! Te peske maškar tumende vareko gondoľinel hoj hino goďaver pre kada svetos, mi el dilino, hoj te el goďaver. 19 Bo o goďaveripen kale svetoskero hin diliňipen anglo Del. Bo hin pisimen: “O Del zachudel le goďaveren andre lengero goďaveripen.” 20 A pale: “O Raj džanel, hoj o gondoľišagi le goďaverengere, nane pre ňisoste.” 21 Vaš oda pes ňiko te na lašarel le manušenca. Bo savoro hin tumaro: 22 či o Pavol, vaj o Apollo, abo o Kefas; vaj o svetos, či o dživipen, vaj o meriben; či ola veci, so hine akana, abo ola, so mekča ena - savoro hin tumaro, 23 ale tumen san le Kristoskere a o Kristus le Devleskero.