Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

2. kapitola

O evaňjelium pal o ukrižimen Kristus

1 The me, phralale, sar avľom ke tumende te vakerel le Devleskero garudo čačipen, na avľom les te vakerel bare lavenca, abo bare goďaveripnaha.
2 Phenďom mange, hoj maškar tumende na vakerava ňič aver, ča pal o Ježiš Kristus so sas primardo pro kerestos. 3 Sar avľom ke tumende, avľom andro slabišagos - daravas man the izdravas. 4 Mire lava the miri kazeň na sas andro goďaver lava, save tumen kamlehas te prevakerel, ale andre le Devleskero Duchos, savo sikavelas peskeri zor. 5 Hoj te na ačhaven tumaro pačaben pre le manušeskero goďaveripen, ale pre le Devleskeri zor.

Le Duchoskero Goďaveripen

6 Ale amen vakeras o goďaveripen maškar ola, so imar podbarile andro pačaben, ale na o goďaveripen kale svetoskero - abo le bare rajengero andral kada svetos, so našľon.
7 Ale vakeras le Devleskero garudo goďaveripen, savo o Del diňa pre amari slava mek angle oda sar sas kerdo o svetos. 8 A ňiko le rajendar pre kada svetos na prindžarel oda goďaveripen. Bo te les prindžardehas, ta akor na ukrižindehas amare Rajes, saveske džal e slava. 9 Ale avke sar hin pisimen: “Aňi e jakh na dikhľa, aňi o kan na šunďa, mek aňi andro jilo le manušeske na avľa,so savoro o Del pripravinďa olenge, so les kamen.” 10 Ale amenge o Del sikaďa prekal peskero Duchos, bo o Duchos arakhel avri savoro a džanel the le Devleskero garuďipen. 11 Bo ko le manušendar džanel so hin andro manuš, te na o duchos le manušeskero, so hin andre leste? Avke the le Devleskere veci na prindžarel ňiko, ča o Duchos le Devleskero. 12 A amen na chudňam le duchos kale svetostar, ale le Duchos so hin le Devlestar, hoj te prindžaras savoro so amenge o Del diňa. 13 Pal oda the vakeras, ale na ajse lavenca so sikľiľam le manušeskera goďatar, ale ole lavenca so sikľiľam le Duchostar. Avke sikavas le Duchoskere čačipena olenge, kas hin o Duchos. 14 Ale o ťelesno manuš na achaľol oda so kamel le Devleskero Duchos, bo oda hin leske diliňipen. Našči oda sprindžarel, bo oda kampel duchovňe te achaľol. 15 O manuš saves hin o Duchos, šaj rozsudzinel savoro, ale les našči sudzinel ňiko. 16 Sar hin pisimen: “Bo ko prindžarďa e goďi le Rajeskeri,hoj les te sikavel?” No amen hin e goďi le Kristoskeri.