Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

O evaňjelium pal o ukrižimen Kristus

1 The me, phralale, sar avľom ke tumende te vakerel le Devleskero garudo čačipen, na avľom les te vakerel bare lavenca, abo bare goďaveripnaha.
2 Phenďom mange, hoj maškar tumende na vakerava ňič aver, ča pal o Ježiš Kristus so sas primardo pro kerestos. 3 Sar avľom ke tumende, avľom andro slabišagos - daravas man the izdravas. 4 Mire lava the miri kazeň na sas andro goďaver lava, save tumen kamlehas te prevakerel, ale andre le Devleskero Duchos, savo sikavelas peskeri zor. 5 Hoj te na ačhaven tumaro pačaben pre le manušeskero goďaveripen, ale pre le Devleskeri zor.

Le Duchoskero Goďaveripen

6 Ale amen vakeras o goďaveripen maškar ola, so imar podbarile andro pačaben, ale na o goďaveripen kale svetoskero - abo le bare rajengero andral kada svetos, so našľon.
7 Ale vakeras le Devleskero garudo goďaveripen, savo o Del diňa pre amari slava mek angle oda sar sas kerdo o svetos. 8 A ňiko le rajendar pre kada svetos na prindžarel oda goďaveripen. Bo te les prindžardehas, ta akor na ukrižindehas amare Rajes, saveske džal e slava. 9 Ale avke sar hin pisimen: “Aňi e jakh na dikhľa, aňi o kan na šunďa, mek aňi andro jilo le manušeske na avľa,so savoro o Del pripravinďa olenge, so les kamen.” 10 Ale amenge o Del sikaďa prekal peskero Duchos, bo o Duchos arakhel avri savoro a džanel the le Devleskero garuďipen. 11 Bo ko le manušendar džanel so hin andro manuš, te na o duchos le manušeskero, so hin andre leste? Avke the le Devleskere veci na prindžarel ňiko, ča o Duchos le Devleskero. 12 A amen na chudňam le duchos kale svetostar, ale le Duchos so hin le Devlestar, hoj te prindžaras savoro so amenge o Del diňa. 13 Pal oda the vakeras, ale na ajse lavenca so sikľiľam le manušeskera goďatar, ale ole lavenca so sikľiľam le Duchostar. Avke sikavas le Duchoskere čačipena olenge, kas hin o Duchos. 14 Ale o ťelesno manuš na achaľol oda so kamel le Devleskero Duchos, bo oda hin leske diliňipen. Našči oda sprindžarel, bo oda kampel duchovňe te achaľol. 15 O manuš saves hin o Duchos, šaj rozsudzinel savoro, ale les našči sudzinel ňiko. 16 Sar hin pisimen: “Bo ko prindžarďa e goďi le Rajeskeri,hoj les te sikavel?” No amen hin e goďi le Kristoskeri.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk