Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

16. kapitola

Pal o love so skidle upre le phralenge

1 Pal o love so pes skidel upre prekal o sentne, keren avke sar oda phenďom the le khangerenge andre Galacija.
2 Ešebno džives pal o sombat peske sako mi sthovel pre sera ajci keci peske šaj sthovel, hoj pes te na skidel upre o love akor sar me avava. 3 Sar avava, bičhavava mire ľileha olen, kas tumen dikhena sar lačhen, hoj on te ľidžan tumaro daros andro Jeruzalem. 4 Te kampľahas hoj te džav the me, on avena manca. 5 Ke tumende avava sar imar predžava e Macedonija, bo prekal e Macedonija ča predžava. 6 Ale ke tumende ačhava talam buter, talam the prekal o jevend, hoj mange te pomožinen te džal dureder, všadzik kaj kamava te džal. 7 Bo me tumen na kamav te dikhel ča avke, hoj ča sig pašal tumende predžava. Bo pačav hoj ačhava ke tumende buter dživesa, te oda o Raj domukela. 8 Andro Efezus ačhava medik na ela o Letňice, 9 bo ode pes mange phundrade o bare vudara te kerel e lačhi buči, the te ode hin but manuša so pre ma džan. 10 Ale te avela o Timoteus, dikhen, hoj pes ke tumende te na mušinel te daral, bo ov kerel le Rajeskeri buči avke sar me. 11 Ňiko les te na dikhel tele. Pomožinen leske te džal dureder pro drom andro smirom, hoj te avel pal ma, bo užarav les le phralenca. 12 Kamav te phenel pal amaro phral Apollo, hoj les igen mangavas te avel ke tumende le phralenca, ale na kamelas akana te džal. No sar pre oda ela feder časos ( ideos), džala.

Posledne lava

13 Aven upre a ma zasoven! Ačhen zoraha andro pačaben! Aven murša a aven zorale!
14 Savore tumare veci pes mi keren andro kamiben! 15 Phralale, tumen džanen pal o kher le Štefaniskero, hoj hine ešebne andral e Achaja a dine pes andre služba le sentnenge. Vaš oda mangav tumen, 16 hoj tumen lenge te podden radišagoha a the sakoneske, ko lenca služinel the kerel buči. 17 Radisaľuvav oleske, hoj avľa o Štefan, o Fortunatos the o Achaikos. Bo on mange kerde, so tumen našči kerďan, akor sar ade na sanas. 18 Bo on mange ande o radišagos andro duchos - a the tumenge. Kajse dženen den pačiv. 19 Pozdravinen tumen o khangera andral e Azija. Igen tumen pozdravinen andro Raj o Akvilas the e Priska the o zboros, so hin andre lengero kher. 20 Pozdravinen tumen savore phrala. Pozdravinen tumen jekh avres le sentne čumibnaha. 21 Me, o Pavol, mire vasteha kada pisinav a pozdravinav tumen. 22 Te vareko na kamel le Rajes, ta mi el prekošlo! Maranatha! Av, Rajeja amaro! 23 O lačhipen amare Rajeskero le Ježišoskero mi el tumenca! 24 Miro kamiben mi el tumenca savorenca andro Ježiš Kristus.Amen.