Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

16. kapitola

Pal o love so skidle upre le phralenge

1 Pal o love so pes skidel upre prekal o sentne, keren avke sar oda phenďom the le khangerenge andre Galacija.
2 Ešebno džives pal o sombat peske sako mi sthovel pre sera ajci keci peske šaj sthovel, hoj pes te na skidel upre o love akor sar me avava. 3 Sar avava, bičhavava mire ľileha olen, kas tumen dikhena sar lačhen, hoj on te ľidžan tumaro daros andro Jeruzalem. 4 Te kampľahas hoj te džav the me, on avena manca. 5 Ke tumende avava sar imar predžava e Macedonija, bo prekal e Macedonija ča predžava. 6 Ale ke tumende ačhava talam buter, talam the prekal o jevend, hoj mange te pomožinen te džal dureder, všadzik kaj kamava te džal. 7 Bo me tumen na kamav te dikhel ča avke, hoj ča sig pašal tumende predžava. Bo pačav hoj ačhava ke tumende buter dživesa, te oda o Raj domukela. 8 Andro Efezus ačhava medik na ela o Letňice, 9 bo ode pes mange phundrade o bare vudara te kerel e lačhi buči, the te ode hin but manuša so pre ma džan. 10 Ale te avela o Timoteus, dikhen, hoj pes ke tumende te na mušinel te daral, bo ov kerel le Rajeskeri buči avke sar me. 11 Ňiko les te na dikhel tele. Pomožinen leske te džal dureder pro drom andro smirom, hoj te avel pal ma, bo užarav les le phralenca. 12 Kamav te phenel pal amaro phral Apollo, hoj les igen mangavas te avel ke tumende le phralenca, ale na kamelas akana te džal. No sar pre oda ela feder časos ( ideos), džala.

Posledne lava

13 Aven upre a ma zasoven! Ačhen zoraha andro pačaben! Aven murša a aven zorale!
14 Savore tumare veci pes mi keren andro kamiben! 15 Phralale, tumen džanen pal o kher le Štefaniskero, hoj hine ešebne andral e Achaja a dine pes andre služba le sentnenge. Vaš oda mangav tumen, 16 hoj tumen lenge te podden radišagoha a the sakoneske, ko lenca služinel the kerel buči. 17 Radisaľuvav oleske, hoj avľa o Štefan, o Fortunatos the o Achaikos. Bo on mange kerde, so tumen našči kerďan, akor sar ade na sanas. 18 Bo on mange ande o radišagos andro duchos - a the tumenge. Kajse dženen den pačiv. 19 Pozdravinen tumen o khangera andral e Azija. Igen tumen pozdravinen andro Raj o Akvilas the e Priska the o zboros, so hin andre lengero kher. 20 Pozdravinen tumen savore phrala. Pozdravinen tumen jekh avres le sentne čumibnaha. 21 Me, o Pavol, mire vasteha kada pisinav a pozdravinav tumen. 22 Te vareko na kamel le Rajes, ta mi el prekošlo! Maranatha! Av, Rajeja amaro! 23 O lačhipen amare Rajeskero le Ježišoskero mi el tumenca! 24 Miro kamiben mi el tumenca savorenca andro Ježiš Kristus.Amen.