Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

15. kapitola

Pal o Ježišoskero uščiben andral o meriben

1 Phralale, leperav tumenge o evaňjelium savo tumenge vakeravas, so priiľan a andre savo ačhen.
2 Prekal oda evaňjelium san zachraňimen, te les doľikerena avke sar tumenge les vakeravas. Te na, ta akor hijaba pačanďiľan. 3 Bo oda nekbareder so tumenge diňom, hin oda so the me priiľom, hoj o Kristus muľa vaš amare bini avke sar hin pisimen, 4 hoj les parunde a hoj pro trito džives uščiľa andral o meriben avke sar hin pisimen, 5 a the oda, hoj pes sikaďa le Peteriske a paľis le dešudujenge. 6 Paľis pes jekhvareste sikaďa buter sar pandž šel (500) phralenge, savendar buter džene mek dživen dži akana, ale varesave imar the mule. 7 Paľis pes sikaďa le Jakoboske a paľis savore apoštolenge. 8 A pro ostatkos savorendar pes sikaďa the mange, sar varekaske ko namište uľiľa ( pes narodzinďa). 9 Bo me som nekcikneder le apoštolendar a na som hodno man te vičhinel apoštolos, bo džavas pre le Devleskeri khangeri. 10 Ale le Devleskere lačhipnastar som oda ko som a leskero lačhipen mange na sas presikado hijaba. Se buter kerďom buči sar on savore, no oda na me, ale o lačhipen le Devleskero so hino manca. 11 Vaš oda, či me abo on, oda jekh savore vakeras a avke aleske pačanďiľan.

Amen uščaha andral o meriben

12 Ale te vakeras pal o Kristus, hoj uščiľa andral o meriben, sar oda, hoj varesave džene tumendar phenen, hoj nane uščiben andral o meriben?
13 Se te pes na del te uščel andral o meriben, ta akor aňi o Kristus na uščiľa andral o meriben. 14 No, te o Kristus na uščiľa andral o meriben, ta akor hijaba vakeras a tumaro pačaben nane pre ňisoste. 15 Bo, te o mule čačes nane uštade andral o meriben a te le Kristus o Del na uštaďahas andral o meriben, ta akor amen uľamas o falošne švedki le Devleskere, bo amen svedčinahas pro Del, hoj le Kristus uštaďa andral o meriben. 16 Bo te o mule na uščen andral o meriben, ta akor aňi o Kristus na uščiľa andral o meriben; 17 a te o Kristus na uščiľa andral o meriben, ta tumaro pačaben nane pre ňisoste a mek san andre tumare bini. 18 A paľis the ola, so mule andro Kristus, hine našade. 19 Te pes pro Kristus šaj mukas ča andre kada dživipen, ta akor sam nekčoreder savore manušendar. 20 Ale o Kristus sas uštado andral o meriben sar ešebno olendar so mule. 21 Bo avke sar avľa prekal o manuš o meriben, avke avľa prekal o manuš the o uščiben andral o meriben. 22 Bo avke sar andro Adam savore meren, avke andro Kristus ena savore obdžiďarde. 23 Ale sako andre peskero poradkos: Ešeb o Kristus a paľis sar ov avela, the ola so hine le Kristoskere. 24 A paľis avela o koňec, sar oddela o kraľišagos le Devleske the le Dadeske, sar prephagela o rajipen savore duchovne rajenge the savore učibenenge the zorenge. 25 Bo ov mušinel te kraľinel, medik leske na thovela tel o pindre savore ňeprijaťeľen. 26 A sar o posledno ňeprijaťeľis ela zňičimen o meriben. 27 Bo hin pisimen: “Savoro leske thoďa tel o pindre.” Ale te phenel hoj savoro leske hin poddino, ta džanas hoj ča Oda leske nane poddino, ko leske thoďa sa tel o pindre. 28 A sar leske ela savoro poddino, akor pes the o Čhavo korkoro poddela oleske, so leske savoro poddiňa. Hoj o Del te el savoro andre savoreste. 29 Bo akor so kerena ola, so pes den te bolel vaš o mule? Te o mule našči uščen andral o meriben, akor soske pes den vaš lenge te bolel? 30 Akor soske sako džives predžas e dar pal amare dživipena? 31 Me sako džives merav, phralale, no andre tumende thovav baripen andro Ježiš Kristus amaro Raj! 32 Bo te oda sas mandar hoj man andro Efezus maravas sar le dzive džvirenca, akor so man hin olestar? Te o mule na uščen andral o meriben, ta akor “chas, pijas, bo tajsa meraha! ” 33 Ma den tumen te klaminel: “Maškar o nalačhe manuša pes musarel e lačhi natura.” 34 Strižbisaľon avri avke sar kampel a ma keren o bini! Bo varesave na prindžaren le Devles - phenav oda, hoj tumen te ladžan.

Sar uščena o mule

35 Ale vareko šaj phučel: “Sar uščena o mule andral o meriben? A andre savo ťelos avena?”
36 Tu nagoďaver. Oda so thoves andre phuv ela obdžiďardo ča akor te merela. 37 Akor sar thoves andre phuv o zrnos la pšeňicakero, vaj varesavo aver, mek na dičhol avri avke sar odi rastlina so lestar barola. 38 A o Del les del o ťelos avke sar ov kamel a dojekhe semenos del peskero ťelos. 39 Na dojekh ťelos hin jekh: aver ťelos hin le manušen, aver le džviren, aver le čiriklen a aver le riben. 40 Hin ňeboskere ťela a hin phuvakere ťela, ale aver šukariben hin le ňeboskeren a aver le phuvakeren. 41 Aver hin o šukariben le khameskero, aver hin o šukariben le čhoneskero a aver hin o šukariben le čercheňengero; a e čercheň la čercheňatar hiňi aver andro šukariben. 42 Avke oda ela sar pes uščela andral o meriben. Thovel pes andre phuv ajso ťelos so kirňol, no uščel ajso so na kirňol. 43 Thovel pes andre phuv andro našukariben, uščela andro šukariben; thovel pes andre phuv andro slabišagos, uščela andre zor; 44 parunel pes o phuvakero ťelos, no uščela o duchovno ťelos. Te hin phuvakero ťelos, akor hin the duchovno ťelos. 45 Avke hin the pisimen: “Ešebno manuš o Adam ačhiľa džido manuš”; o posledno Adam ačhiľa Duchos, so del dživipen. 46 Nane ešeb o duchovno, ale o ťelesno, až paľis o duchovno. 47 Ešebno manuš hino phuvakero la phuvatar; dujto manuš hin andral o ňebos. 48 Savo sas oda phuvakero, ajse hine the savore phuvakere a savo oda ňeboskero, ajse hine the savore ňeboskere. 49 Sar pre peste urahas e podoba le phuvakere manušeskeri, avke pre peste uraha the e podoba le ňeboskere manušeskeri. 50 Ale kada phenav, phralale, hoj o ťelos the o rat našči džal andro kraľišagos le Devleskero, aňi amaro ťelos so kirňol našči chudela o večno dživipen. 51 Šunen, phenava tumenge o garudo čačipen: savore na meraha, ale savore avaha čerimen - 52 jekhvareste, takoj, sar trubinela e posledno truba. Bo sar šunďola e truba, o mule uščena andral o meriben a imar šoha ( ňikda) pale na merena a amen avaha čerimen. 53 Bo oda, so kirňol, mušinel pre peste te urel oda, so na kirňol; a oda, so merel, mušinel pre peste te urel oda, so imar našči merel. 54 A sar kada, so kirňol, pre peste urela oda, so na kirňol a kada so merel pre peste urela oda, so imar našči merel, akor pes ačhela oda, so hin pisimen:

“O meriben hin zňičimen, imar hin ňerindo (*zviťazimen)!”

55 “Meriben, kaj hin tiro ňerinďipen ( viťazstvo)? Meriben, kaj hin tiri zor?”
56 O meriben lel peskeri zor le binostar a o binos lel peskeri zor le zakonostar. 57 Ale paľikeras le Devleske, so amenge del te ňerinel ( te zviťazinel) prekal amaro Raj Ježiš Kristus. 58 A avke, mire lačhe phralale, aven zorale! Ma den tumenca te čhalavel! A ma preačhen te barol andre buči le Rajeskeri! Se tumen džanen, hoj tumari buči andro Raj nane hijaba.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk