Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

11. kapitola

Pal o khosno pro šero le džuvľenge

1 Keren sa pal ma, avke sar me kerav sa pal o Kristus.
2 Lašarav tumen phralale vaš oda, hoj furt man leperen a ľikeren tumen olestar so tumen sikaďom, avke sar tumenge oda podiňom. 3 Ale kamav hoj te džanen, hoj o šero dojekhe muršeske hin o Kristus; o šero la džuvľake hin o murš; a o šero le Kristoske hin o Del. 4 Dojekh murš, sar pes modľinel, abo prorokinel a hin les vareso pro šero, tele dikhel peskero šero. 5 Dojekh džuvľi, sar pes modľinel abo prorokinel a nane la učardo andre o šero, tele dikhel peskero šero - a oda hin avke, sar te peske hoľinďahas o šero. 6 Te e džuvľi na učarel andre peskero šero, ta šaj pes the strihinel. Ale te peske e džuvľi ladžal te hoľinel o šero, abo te strihinel o bala, ta mi učarel peske o šero andre. 7 O murš peske na mušinel te učarel andre peskero šero, bo hino o obrazis the e slava le Devleskeri, ale e džuvľi hiňi e slava le muršeskeri. 8 Bo o murš nane la džuvľatar, ale e džuvľi le muršestar, 9 bo na o murš sas kerdo prekal e džuvľi, ale e džuvľi prekal o murš. 10 Vaš oda mušinel te avel la džuvľa pro šero vareso, so sikavel hoj hiňi tel e autorita le romeskeri, prekal o aňjela. 11 Ale andro Raj hiňi e romňi jekh le romeha a o rom hino jekh la romňaha. 12 Bo avke sar hiňi e džuvľi kerďi le muršestar, avke uľol the o murš la džuvľatar a sodujdžene hine le Devlestar. 13 Rozsudzinen korkore maškar peste, či oda hin šukares hoj pes e džuvľi te modľinel kijo Del bijal ňisoste pro šero. 14 Abo či na sikľuvas the andro dživipen oda, hoj te hin le muršes bare bala, hin leske oda pre ladž? 15 No te hin la džuvľa bare bala, lake oda hin pro šukariben. Bo o bare bala lake sas dine sar o šlajeris. 16 Ale te pes vareko vaš oda kamňahas te vesekedinel: amen pre oda na sam sikade, aňi o khangera le Devleskere.

Pal e večera le Rajeskeri

17 Andre kala veci, so akana phenava, tumen na lašarav, bo na pro lačho tumen zdžan, ale pro rosno.
18 Ešeb, šunďom hoj tumen vesekedinen maškar peste sar tumen zdžan andre khangeri - a me pačav, hoj oda hin sikra the čačo. 19 Bo mušinel maškar tumende te avel the o vesekedišagi, hoj pes te presikaven maškar tumende ola so džan pal o čačo drom. 20 A oda so tumen chan, sar tumen zdžan jekhetane, oda vobec nane e večera le Rajeskeri. 21 Bo sar džan te chal, sako peske chal peskero chaben a avke hin vareko bokhalo a aver mato. 22 Abo či tumen nane tumare khera, kaj šaj chan the pijen? Abo či na ačhen le Devleskera khangeratar a keren ladž olenge so len ňič nane? So kamen hoj tumenge pre kada te phenav? Kamen, hoj tumen vaš oda te lašarav? Vaš kada tumen na lašarava. 23 Bo oda, so me priiľom le Rajestar, oda tumenge the phenďom: o Raj o Ježiš andre odi rat, sar les dine andre, iľa o maro 24 a sar paľikerďa, phagerelas a phenďa: “Len, chan, kada hin miro ťelos, so pes vaš tumenge del. Kada keren pre miro leperiben!” 25 Avke pal e večera iľa the e kuči a phenďa: “Kadi kuči hin e nevi zmluva andre miro rat. Kada keren, kecivar pijena pre miro leperiben.” 26 Bo kecivar chaľanas kada maro a piľanas andral kadi kuči, ľidžan o hiros pal o meriben le Rajeskero, medik na avela. 27 Vaš oda oles, ko chaľahas le Rajeskere marestar vaj piľahas leskera kučatar nažuže jileha, ela binos pro ťelos the pro rat le Rajeskero. 28 Ale sako pes ešeb mi zagondoľinel upral peskero dživipen a avke šaj chal ole marestar the šaj pijel ola kučatar. 29 Bo te o manuš chal ole marestar the pijel ola kučatar bi e pačiv anglo ťelos le Rajeskero, akor chal the pijel peskero sudos. 30 Vaš oda hin maškar tumende but džene slabe, nasvale the mule. 31 Bo te pes korkore zagondoľinďamas upral peste, či mište dživas, akor na uľamas sudzimen. 32 No oleha, hoj amen o Raj sudzinel, bararel amen avri hoj te na avas odsudzimen le svetoha. 33 A avke phralale mire, sar tumen zdžana te chal, užaren jekh pre aver! 34 Te hin vareko bokhalo, ta mi chal khere, hoj te na anel o sudos pre tumende sar tumen zdžan. A okla veci prikerava sar avava.