Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

11. kapitola

Pal o khosno pro šero le džuvľenge

1 Keren sa pal ma, avke sar me kerav sa pal o Kristus.
2 Lašarav tumen phralale vaš oda, hoj furt man leperen a ľikeren tumen olestar so tumen sikaďom, avke sar tumenge oda podiňom. 3 Ale kamav hoj te džanen, hoj o šero dojekhe muršeske hin o Kristus; o šero la džuvľake hin o murš; a o šero le Kristoske hin o Del. 4 Dojekh murš, sar pes modľinel, abo prorokinel a hin les vareso pro šero, tele dikhel peskero šero. 5 Dojekh džuvľi, sar pes modľinel abo prorokinel a nane la učardo andre o šero, tele dikhel peskero šero - a oda hin avke, sar te peske hoľinďahas o šero. 6 Te e džuvľi na učarel andre peskero šero, ta šaj pes the strihinel. Ale te peske e džuvľi ladžal te hoľinel o šero, abo te strihinel o bala, ta mi učarel peske o šero andre. 7 O murš peske na mušinel te učarel andre peskero šero, bo hino o obrazis the e slava le Devleskeri, ale e džuvľi hiňi e slava le muršeskeri. 8 Bo o murš nane la džuvľatar, ale e džuvľi le muršestar, 9 bo na o murš sas kerdo prekal e džuvľi, ale e džuvľi prekal o murš. 10 Vaš oda mušinel te avel la džuvľa pro šero vareso, so sikavel hoj hiňi tel e autorita le romeskeri, prekal o aňjela. 11 Ale andro Raj hiňi e romňi jekh le romeha a o rom hino jekh la romňaha. 12 Bo avke sar hiňi e džuvľi kerďi le muršestar, avke uľol the o murš la džuvľatar a sodujdžene hine le Devlestar. 13 Rozsudzinen korkore maškar peste, či oda hin šukares hoj pes e džuvľi te modľinel kijo Del bijal ňisoste pro šero. 14 Abo či na sikľuvas the andro dživipen oda, hoj te hin le muršes bare bala, hin leske oda pre ladž? 15 No te hin la džuvľa bare bala, lake oda hin pro šukariben. Bo o bare bala lake sas dine sar o šlajeris. 16 Ale te pes vareko vaš oda kamňahas te vesekedinel: amen pre oda na sam sikade, aňi o khangera le Devleskere.

Pal e večera le Rajeskeri

17 Andre kala veci, so akana phenava, tumen na lašarav, bo na pro lačho tumen zdžan, ale pro rosno.
18 Ešeb, šunďom hoj tumen vesekedinen maškar peste sar tumen zdžan andre khangeri - a me pačav, hoj oda hin sikra the čačo. 19 Bo mušinel maškar tumende te avel the o vesekedišagi, hoj pes te presikaven maškar tumende ola so džan pal o čačo drom. 20 A oda so tumen chan, sar tumen zdžan jekhetane, oda vobec nane e večera le Rajeskeri. 21 Bo sar džan te chal, sako peske chal peskero chaben a avke hin vareko bokhalo a aver mato. 22 Abo či tumen nane tumare khera, kaj šaj chan the pijen? Abo či na ačhen le Devleskera khangeratar a keren ladž olenge so len ňič nane? So kamen hoj tumenge pre kada te phenav? Kamen, hoj tumen vaš oda te lašarav? Vaš kada tumen na lašarava. 23 Bo oda, so me priiľom le Rajestar, oda tumenge the phenďom: o Raj o Ježiš andre odi rat, sar les dine andre, iľa o maro 24 a sar paľikerďa, phagerelas a phenďa: “Len, chan, kada hin miro ťelos, so pes vaš tumenge del. Kada keren pre miro leperiben!” 25 Avke pal e večera iľa the e kuči a phenďa: “Kadi kuči hin e nevi zmluva andre miro rat. Kada keren, kecivar pijena pre miro leperiben.” 26 Bo kecivar chaľanas kada maro a piľanas andral kadi kuči, ľidžan o hiros pal o meriben le Rajeskero, medik na avela. 27 Vaš oda oles, ko chaľahas le Rajeskere marestar vaj piľahas leskera kučatar nažuže jileha, ela binos pro ťelos the pro rat le Rajeskero. 28 Ale sako pes ešeb mi zagondoľinel upral peskero dživipen a avke šaj chal ole marestar the šaj pijel ola kučatar. 29 Bo te o manuš chal ole marestar the pijel ola kučatar bi e pačiv anglo ťelos le Rajeskero, akor chal the pijel peskero sudos. 30 Vaš oda hin maškar tumende but džene slabe, nasvale the mule. 31 Bo te pes korkore zagondoľinďamas upral peste, či mište dživas, akor na uľamas sudzimen. 32 No oleha, hoj amen o Raj sudzinel, bararel amen avri hoj te na avas odsudzimen le svetoha. 33 A avke phralale mire, sar tumen zdžana te chal, užaren jekh pre aver! 34 Te hin vareko bokhalo, ta mi chal khere, hoj te na anel o sudos pre tumende sar tumen zdžan. A okla veci prikerava sar avava.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk