Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

10. kapitola

Pal o Židi pre pušťa

1 Kamav phralale, hoj te džanen, hoj savore amare dada sas tel e chmara a savore pregele prekal o moros;
2 savore sas bolde andro Mojžiš, andre chmara the andro moros 3 a savore chanas oda jekh duchovno chaben. 4 Savore pijenas oda jekh duchovno pijiben, bo pijenas andral e duchovno skala, so džalas pal lende - a odi skala sas o Kristus. 5 Ale buter džene lendar na sas pre dzeka le Devleske a mule pre pušťa. 6 Kada pes ačhiľa savoro prekal amende, hoj amen pre oda te dikhas, hoj amenge te na džal pal o nalačhipen avke sar lenge džalas. 7 Aňi ma aven modlara sar varesave lendar sas. Avke sar hin pisimen:“Bešle peske o nipi, hoj te chan the te pijen a paľis uščile, hoj pes te zabajinen.” 8 Aňi na keras o lubipen, sar varesave lendar kerenas a tel jekh džives lendar mule avri bišutrin ezera (23 000) manuša. 9 Aňi te na pokušinas le Kristus, avke sar varesave lendar pokušinenas a merenas le sapendar. 10 Aňi ma dudrinen, bo varesave džene lendar dudrinenas a paľis sas zňičimen le meribnaskere aňjelostar. 11 Kada savoro pes ačhiľa lenge a hin pisimen vaš oda, hoj amen pre oda te dikhas a te sikľuvas olestar - amen, so dživas andro ostatne časi. 12 A vaš oda, ko peske gondoľinel hoj ačhel, mi del pozora, hoj te na perel. 13 O pokušeňje so pre tumende avľa hin ča ajso, so avel pro manuša. Ale o Del hino verno. Ov na domukela hoj te aven skušimen buter sar birinen, ale andre skuška tumen dela the drom sar te avel andral avri, hoj oda te birinen te zľidžal. 14 Vaš oda, mire lačhe phralale, denašen het olestar, hoj te na lašaren o modli. 15 Phenav tumenge, sar le goďaverenge, hoj pes te zagondoľinen upral oda, so phenav. 16 Či nane amen kotor andro rat le Kristoskero sar pijas andral e kuči vaš savi paľikeras? A či nane amen kotor andro ťelos le Kristoskero sar chas o maro so phageras? 17 Bo hin ča jekh maro a amen but džene sam jekh ťelos, bo savore chas ole jekhe marestar. 18 Dikhen pro Izrael: či nane olen jekhetaňiben le oltariha, so chan o obetimen? 19 So oleha kamav te phenel? Hoj oda mas, so hin obetimen le modlenge, hin vareso? Abo, hoj e modla hin vareso? 20 Na! Ale so on obetinen, obetinen le demonenge a na le Devleske. A me na kamav, hoj tumen te avel o jekhetaňiben le demonenca. 21 Našči pijen andral e kuči le Rajeskeri the andral e kuči le demonengeri. Našči chan pal o skamind le Rajeskero the pal o skamind le demonengero. 22 Abo či kamas te choľarel le Rajes? Abo sam zoraleder sar Ov? 23 “Savoro šaj kerav,” - ale na savoro hin pro lačho. “Savoro šaj kerav,” - ale na savoro hin pre hasna. 24 Ňiko te na dikhel pre peskero, ale sako pre oda so hin avreskero.

Savoro te kerel pre slava le Devleskeri

25 Savoro so pes bikenel pro pľacos chan a ňič ma phučen vaš tumaro svedomje.
26 Bo hin pisimen: “Le Rajeskeri hiňi e phuv the savoro so upre hin.” 27 Te tumen vičhinela vareko olendar, so na pačan, te chal a tumen kamena te džal, chan ode savoro so tumen dena a ňič ma phučen vaš tumaro svedomje. 28 Ale te tumenge vareko phenďahas: “Kada sas obetimen le modlenge,” ta akor oda ma chan, vaš o svedomje the vaš oda manuš so tumenge oda phenďa. 29 Me na gondoľinav pre tumaro svedomje, ale pre okle dženeskero. Abo soske te domukav, hoj miri sloboda te sudzinel aver dženeskero svedomje? 30 Bo te me paľikerav le Devleske vaš o chaben, soske pre mande aver dženo te vakerel vaš oda chaben, vaš savo me paľikerďom? 31 Savoro so keren - či chan abo pijen - sa keren pre slava le Devleskeri. 32 Avke tumen ľikeren, hoj te na anen o pohoršeňje aňi le Židenge, aňi le Grekenge, aňi le Devleskera khangerake. 33 Avke sar me kerav sa prekal oda, hoj te avav pre dzeka savorenge andre savoreste a na rodav oda so hin mange pro lačho, ale so hin pre hasna but dženenge, hoj te aven zachraňimen.