Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

4. kapitola

Našči pačas dojekhe duchoske

1 Phralale mire, ma pačan dojekhe duchoske. Probaľinen le duchen, či hine le Devlestar, bo but falošne proroka avle andro svetos.
2 Pal kada prindžarena le Devleskere Duchos: dojekh duchos savo pridžanel, hoj o Ježiš Kristus avľa andro ťelos, hino le Devlestar. 3 A dojekh duchos, savo na pridžanel, hoj o Ježiš Kristus avľa andro ťelos, nane le Devlestar. Oda hin oda duchos le antikristoskero pal savo šunďan hoj avela a akana imar hino pro svetos. 4 Čhavorale, tumen san le Devlestar a ňerinďan ( zviťazinďan) upral lende, bo oda, ko hin andre tumende, hino bareder sar oda, ko hin andro svetos. 5 On hine andral o svetos, vaš oda vakeren avke sar o svetos a o svetos len šunel. 6 Amen sam le Devlestar a oda, ko prindžarel le Devles, šunel amen - ale oda, ko nane le Devlestar, na šunel amen. Pal oda prindžaras le čačipnaskere Duchos the le duchos so cirdel andro klamišagos. 7 Phralale mire, kamas jekh avres, bo o kamiben hin le Devlestar a sako ko kamel, uľiľa ( pes narodzinďa) le Devlestar a prindžarel le Devles. 8 Oda, ko na kamel, na prindžarďa le Devles, bo o Del hin o kamiben. 9 Le Devleskero kamiben ke amende pes sikaďa avke, hoj o Del bičhaďa peskere jekhore Čhas pro svetos, hoj amen te dživas prekal leste. 10 O kamiben hin andre kada, na hoj amen kamahas le Devles, ale hoj ov kamelas amen a bičhaďa peskere Čhas, hoj prekal leste amenge te aven odmukle o bini. 11 Phralale mire, te amen o Del avke kamelas, the amen mušinas te kamel jekh avres. 12 Le Devles šoha ( ňikda) ňiko na dikhľa, ale te kamas jekh avres, o Del ačhel andre amende a leskero kamiben hin dokerdo andre amende. 13 Pal oda džanas, hoj ačhas andre leste a ov andre amende, hoj amen diňa peskere Duchostar. 14 Amen dikhľam a svedčinas, hoj o Dad bičhaďa le Čhas sar Spasiťeľis le svetoske. 15 O Del ačhel andre dojekh manuš, ko viznavinel hoj o Ježiš hin o Čhavo le Devleskero, a the oda manuš ačhel andro Del. 16 Amen pačanďiľam a prindžarďam o kamiben, so hin le Devles ke amende. O Del hin o kamiben a oda, ko ačhel andro kamiben, ačhel andro Del a o Del andre leste. 17 Avke hin o kamiben dokerdo andre amende, hoj te avas bi e dar pro sudno džives. Bo ajso sar ov hino andre kada svetos, ajse sam the amen. 18 Andro kamiben nane dar. Ale o kamiben so hino dokonalo tradel avri e dar, bo andre dar hin o pharipen. Vaš oda, ko pes daral, nane dokonalo andro kamiben. 19 Amen les kamas, bo ov amen ešebno kamelas. 20 Te vareko phenel: “Kamav le Devles,” ale peskere phrales našči avri ačhel, hino klamaris. Bo te o manuš na kamel peskere phrales, saves dikhľa, sar šaj kamel le Devles, saves na dikhľa? 21 A kada prikazaňie amen hin le Kristostar: oda, ko kamel le Devles, mi kamel the peskere phrales.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk