Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

Čhave le Devleskere

1 Dikhen, savo kamiben amen diňa o Dad, hoj pes te vičhinas le Devleskere čhave. A amen the sam! Vaš oda amen o svetos na prindžarel, bo les na prindžarďa.
2 Mire lačhe phralale, akana sam le Devleskere čhave, ale mek pes na sikaďa so avaha. Ale džanas, hoj sar pes sikavela, avaha ajse sar ov, bo dikhaha les avke sar hino. 3 Sako, kas hin kajso užaripen ( nadej) andre leste, pes žužarel avke sar ov hino žužo. 4 Sako, ko kerel binos, na doľikerel o zakonos; bo sar na doľikerel o manuš o zakonos, akor kerel binos. 5 A džanen, hoj o Ježiš pes sikaďa vaš oda, hoj te lel amare bini, ale andre leste nane binos. 6 Sako, ko ačhel andre leste na kerel o bini a sako, ko kerel o bini, les na dikhľa, aňi les na prindžarel. 7 Čhavorale, ňiko tumenca te na thovel avri! Oda, ko kerel oda so hin lačho, hino čačipnaskero avke sar ov hino čačipnaskero. 8 Oda, ko kerel o binos, hino le bengestar, bo o beng kerel o bini ešebnovarestar. Vaš oda pes sikaďa o Čhavo le Devleskero, hoj te musarel le bengeskere buča. 9 Sako, ko uľiľa ( pes narodzinďa) le Devlestar, na kerel bini, bo le Devleskero semjenkos ačhel andre leste a aňi našči kerel bini, bo uľiľa ( pes narodzinďa) le Devlestar. 10 Pal oda šaj te prindžarel le Devleskere čhaven, the le bengeskere čhaven. Sako, ko kerel oda so hin nalačho, nane le Devlestar a the oda, ko na kamel peskere phrales. 11 Bo kada hin oda, so šunďan ešebnovarestar, hoj te kamas jekh avres. 12 Na avke sar o Kain, so sas le nalačhestar a murdarďa peskere phrales. A soske les murdarďa? Bo oda, so o Kain kerelas, sas nalačho a oda, so kerelas leskero phral, o Abel, sas lačho. 13 Ma čudaľinen tumen, phralale mire, te tumen o svetos našči avri ačhel. 14 Amen džanas, hoj pregeľam andral o meriben andro dživipen, bo kamas le phralen. Oda, ko na kamel le phrales ačhel andro meriben. 15 Sako, ko našči avri ačhel peskere phrales hino vrahos a džanen, hoj ňisave vrahos nane andre peste o večno dživipen. 16 Pal oda prindžarďam le Devleskero kamiben, hoj ov diňa peskero dživipen vaš amenge. Avke the amen mušinas te del peskero dživipen vaš o phrala. 17 Te varekas hin o barvaľipen andre kada svetos a te dikhela, hoj le phrales nane vareso, ale phandela angle leste peskero jilo, sar paľis andre leste šaj avel le Devleskero kamiben? 18 Mire čhavorale, te na kamas ča le lavenca the la čhibaha, ale oleha, so čačes keras. 19 Pal oda džanas, hoj sam le čačipnastar a hin amen anglo Del smirom andro jile, 20 bo te šunas andro jilo hoj namište keras, o Del hino bareder sar amaro jilo a džanel savoro. 21 Phralale, te šunas andro jilo hoj amen nane binos, šaj džas anglo Del bi e dar. 22 A chudas lestar savoro so mangas, bo doľikeras leskere prikazaňia a keras oda so leske hin pre dzeka. 23 Kada hin oda leskero prikazaňie: hoj te pačas andre leskero Čhavo, andro nav Ježiš Kristus a hoj te kamas jekh avres, avke sar amenge diňa o prikazaňie. 24 Oda, ko doľikerel leskere prikazaňia, ačhel andre leste a ov thiš andre leste. A džanas hoj ačhel andre amende, bo diňa amenge le Duchos.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk